Bústia de denúncies

Ha detectat algun tipus de frau en una administració en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i pot aportar proves d’aquesta conducta?

Utilitzant l’aplicació, que garanteix la confidencialitat, pot fer que s’investigue el cas i s’actue per a millorar la integritat del sector públic.

Pot donar les seues dades o mantindre una comunicació completament anònima. En qualsevol cas podem protegir-li per mitjà de l’estatut del denunciant.

Pot fer el seguiment de la comunicació a través d’un canal segur i conversar amb l’òrgan gestor de la bústia, independent en l’exercici de les seues funcions.