La Regidoria de Transparència i Gobern Obert i l’Agència Valenciana Antifrau comencen a treballar en el Pla d’Integritat del nou reglament de transparència de l’Ajuntament de València

La Regidora de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València, Elisa Valía, i el Director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, s’han reunit aquesta setmana per a començar amb l’elaboració del Pla d’Integritat de l’Administració Local, un element fonamental del nou Reglament de Transparència en el qual està treballant l’Ajuntament de València.

La Concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto y la Agencia Valenciana Antifraude comienzan a trabajar en el Plan de Integridad del nuevo reglamento de transparencia del Ayuntamiento de València

València, 3 de octubre de 2020.- La Concejala de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, y el Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, se han reunido esta semana para comenzar con la elaboración del Plan de Integridad de la Administración Local, un elemento fundamental del nuevo Reglamento de Transparencia…