Reflexions de l’Agencia Valenciana Antifrau sobre els conflictes d’interés com a avantasala de la corrupció

Dec092020 Actuacions de prevenció En exercici de les funcions atribuïdes legalment, d’assessorar i formular propostes i recomanacions en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció de la corrupció, el Director de l’Agència Valenciana Antifrau ha dictat una resolució, de data 3 de desembre, que incorpora un conjunt de reflexions entorn els conflictes d’interés com a avantasala…