Actuacions de prevenció

CATÀLEG

Catàleg de drets de la persona alertadora-denunciant

Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau 15 desembre 2021

Les persones que alerten sobre infraccions del Dret de la Unió Europea tenen una sèrie de drets recollits al llarg de la Directiva que se sistematitzen en aquest document amb la finalitat d’oferir a aquestes persones un catàleg de drets que podran invocar davant els ens del sector públic des de la finalització del seu termini de transposició.
Drets que poden ser invocats a partir del 18 de desembre de 2021 davant els poders públics.

  • En cap cas aquesta Directiva podrà ser interpretada amb criteris restrictius ni involutius respecte del marc jurídic consolidat.

Accedir al text complet del Catàleg

 

RECOMANACIONS

Gestió de riscos d’integritat. EPAC (2017)

Traducción no oficial al castellano de: European partiers against corruption (2017, novembre). Integrity risk management [en línea]. Disponible en: https://www.epac-eacn.org/downloads/recommendations [2018, Agost].

Accedi al text completo de la guia

Accedi al text complet de l’informe final


ASSAJOS I INFORMES

«Después de Gürtel: Tratados contra la corrupción y principio de legalidad»

Autor: Bartolomé Clavero

Intervenció en el Seminari Internacional sobre Cultura de la Legalitat i Lluita contra la Corrupció, Universitat Carles III de Madrid, 11-12 de juny, 2018, dirigit per José María Sauca i Manuel Villoria.

Accedir al text complet de l’article


ASSAJOS I INFORMES

«Quality of government in EU regions: Spatial and temporal patterns»

Autores: Nicolas Charron, Victor Lapuente

Gothenburg, Quality of Government Institute, Working paper 2018:2

Accedir al text completo de l’informe


INFORMES

«Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España»

Autores: Francisco Alcalá Agullo, Fernando Jiménez Sánchez

Bilbao, Fundación BBVA, 2018

Accedir al text completo de l’informe


INFORMES

«Informe de la sétima reunión intergubernamental de expertos de participación abierta para mejorar la cooperación internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Viena el 8 de junio de 2018»

Nacions Unides

Viena, juny 2018

Accedir al text completo de l’informe


 INFORMES

«Corruption perceptions index 2018»

Autor: Transparencia Internacional

L’Índex de Percepció de la Corrupció de 2018, publicat per Transparency International, mesura els nivells percebuts de corrupció en el sector públic en 180 països i territoris. Sobre la base de 13 enquestes a empresaris i avaluacions d’experts, l’índex puntua en una escala entre zero (altament corrupte) a 100 (molt net).

Els resultats mostren una imatge tristament familiar: més de dos terços dels països obtenen puntuacions per davall de 50, mentre que la mitjana de puntuació és de sol 43. Potser el més preocupant és que la gran majoria dels països avaluats han avançat poc o res. Només 20 han aconseguit avanços significatius en els últims anys.

Mentre la corrupció continue sense control, la democràcia està sota amenaça a tot el món.

Accedir al text complet de l’infome
Accedir a la informació completa sobre les activitats de Transparència Internacional