Informació institucional i d’organització

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea el Consell de Participació d’aquesta Agència i s’obri termini per a la presentació de candidatures per a ocupar les seues vocalies en representació d’organitzacions cíviques.
Resolución de Composición del Consejo de ParticipaciónRESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es determina la composició del Consell de Participació.
Resolución Modificación Consejo de Participación

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació.

Resolución Modificación Consejo de Participación

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2022, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació.

RESOLUCIÓ número 1359/2023, de 21 de desembre, del director de l’agència de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, per la qual s’actualitza la relació de llocs de treball de l’agència, aprovada mitjançant Resolució número 336/2022, del 26 d’abril.

Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV núm. 9.755 de 29 de desembre de 2023
Publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Enllaç a la descàrrega en PDF: BOCV núm. 39 de 2 de febrer de 2024

RESOLUCIÓ número 309/2023, de 27 de març, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’actualitza la relació de llocs de treball de l’Agència, aprovada mitjançant Resolució número 336/2022, de 26 d’abril.

Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV núm. 9569 de 5 d’abril de 2023
Publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Enllaç a la descàrrega en PDF: BOCV núm. 324 de 5 de abril de 2023

RESOLUCIÓ de 336/2022, de 26 d’abril, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova i publica la relació de llocs de treball de l’Agència.

Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV núm. 9329 de 2 de maig de 2022.
Publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Enllaç a la descàrrega en PDF: BOCV núm. 247 de 6 de maig de 2022
> Convocatòria LD 4/2024

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 10, cap de Servei de Prevnció, i s’aproven les bases que regixen la convocatòria LD 4/2024.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 3/2024

Resolució núm. 317/2024 del 27 de març, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 38, lletrat/a, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.
Convocatòria LD 3/2024.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 2/2024

Resolució núm. 57/2024 del 16 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 25, Secretari/a de Direcció, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria..
Convocatòria LD 2/2024.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 1/2024

Resolució núm. 41/2024 del 15 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 37, lletrat/da, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.
Convocatòria LD 1/2024.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria per a la provisió temporal del lloc de treball número 4, director/a de Prevenció, Formació i Documentació, mitjançant comissió de serveis

Anunci provisió temporal del lloc de treball número 4, director/a de Prevenció, Formació i Documentació, mitjançant comissió de serveis.

Annexes

> Convocatòria per a provisió temporal del lloc de treball número 37, lletrat/lletrada, mitjançant comissió de serveis

Anunci provisió temporal del lloc de treball número 37, lletrat/lletrada, mitjançant comissió de serveis

Annexes

> Convocatòria LD 1/2023

Resolució núm. 501/2023, de 10 de maig, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 37, lletrat/lletrada, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. 
Convocatòria LD 1/2023.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 2/2023

Resolució núm. 516/2023, d’11 de maig, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 16, cap d’Unitat d’Anàlisi i Investigació III, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 2/2023.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria per a  provisió temporal del lloc de treball número 10, cap de Servei de Prevenció, mitjançant comissió de serveis.
Anunci provisió temporal del lloc de treball número 10, cap de Servei de Prevenció, mitjançant comissió de serveis.

Annexes

> Convocatòria LD 3/2023

Resolució núm. 505/2023, de 10 de maig, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 52, cap d’Unitat de Suport Tècnic a la Direcció Adjunta, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 3/2023.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 4/2023

Resolució núm. 508/2023, de 10 de maig, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 53, cap d’Unitat de Suport Tècnic a la Direcció, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 4/2023.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 1/2022

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 2, cap/a d’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 1/2022.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

>Convocatòria CE llocs 21, 22, 48 i 49 amb subgrup professional A1/A2, i el lloc 47 amb subgrup A1

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió dels llocs de treball número 21, 22, 48 i 49, subgrup professional A1/A2 , i el lloc número 47, subgrup professional A1, d’aquesta Agència, oberts a personal funcionari de totes les administracions públiques.

Annexos i sol·licitud d’admissió

Publicació convocatòria DOGV

Publicació anunci BOE

Publicació DOGV modificació composició OTP

>Convocatòria provisió temporal lloc núm. 21

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc número 21,cap de la Secció d’Investigació I, de la relació de llocs de treball d’aquesta Agència, per funcionari/a de carrera de les diferents les Administracions Públiques.

Annexos i sol·licitud d’admissió

Publicació convocatòria DOGV

>Convocatòria provisió temporal lloc núm. 40

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc número 40, cap d’Equip de Suport Administratiu i Jurídic, de la relació de llocs de treball d’aquesta Agència, per funcionari/a de carrera de les diferents les Administracions Públiques.

Annexos i sol·licitud d’admissió

Publicació convocatòria DOGV

>Convocatòria provisió temporal lloc núm. 47

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc número 47, tècnic/a Superior de Gestió Econòmica i Contractació, de la relació de llocs de treball d’aquesta Agència, per funcionari/a de carrera de les diferents les Administracions Públiques.

Annexe

Publicació convocatòria DOGV

>Convocatòria CE Llocs 20, 35, 36, 41, 42 i 43, amb subgrup professional A1

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió dels llocs de treball 20, 35, 36, 41, 42 i 43, amb subgrup professional A1, d’aquesta Agència, oberts a personal funcionari de totes les Administracions Públiques.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

Publicació convocatòria BOE

> Convocatòria CE Llocs C1 – C1/C2

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió dels llocs de treball C1 i C1/C2 d’aquesta Agència, oberts a personal funcionari de totes les Administracions Públiques.

Resolució sobre correcció d’errors de la resolució núm. 67, d’1 de febrer de 2022, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió dels llocs de treball C1 i C1/C2 d’aquesta Agència, oberts a personal funcionari de totes les Administracions Públiques.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

Publicació correcció error DOGV

Publicació DOGV modificació composició OTP

> Convocatòria LD 6/2021

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial núm. 4, director o directora de Prevenció, Formació i Documentació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria

Annexes i sol·licitud d’admissió

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria CE lloc núm. 23

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 23 de la relació de llocs de treball d’aquesta agència, amb la denominació de tècnic o tècnica Superior de Gestió Administrativa, obert a funcionaris i funcionàries de les administracions públiques.

Annexos i sol·licitud d’admisió

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 5/2021

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 2, cap o cap d’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Anexos y solicitud de admisión

Publicación convocatoria DOGV

Publicació DOGV per la qual es declara deserta la convocatòria

> Convocatòria LD 4/2021

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 13, cap o cap de Gestió Econòmica, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 3/2021

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 19, cap o cap d’Unitat de Producció i Explotació dels Sistemes Informàtics, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 2/2021

Resolució nº 317 de 7 de maig del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 9, cap de Servei de Sistemes d’Informació.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 1/2021

Resolució 318/2021, de 7 de maig, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 15, cap d’Unitat d’Anàlisi i Investigació II.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

Convocatòria provisió temporal llocs de naturalesa funcionarial mitjançant comissió de serveis (febrer 2021)

Resolució número 32/2021, de 26 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l’Agència, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents Administracions Públiques.

Annex i sol·licitud d’admissió (editable, format libreoffice ODT)

Publicació convocatoria DOGV

Calculadora de nómines

Notes d’interés

Enllaç a la publicació en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agència

> Convocatòria LD 8/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de treball de naturalesa funcionarial número 38, lletrat/da i número 39, lletrat/da

Sol.licitud d’admisió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 7/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció y Lucha contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de libre designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 17,cap d’Unitat i Suport i Perícia

Solicitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació [Editable – Formato ODT – OpenDocument]

Publicació convocatòria BOCV

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 6/2020

per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 45, cap d’Unitat de Relacions Institucionals, Comunicació i ParticipacióResolució del director de l’Agència de Prevenció i Luita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana,

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 5/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 33, cap de Servei de Formació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 4/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 9, cap de Servei de Sistemes d’Informació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Anunci Oferta provisió temporal de diversos llocs de treball de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Anunci de l’oferta de provisió temporal [data d’inici: 25.05.20, data límit de presentació d’instàncies: 29.05.20]

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal de llocs de treball en comissió de servei o adscripció provisional [Editable – formato ODT – OpenDocument]

Accés al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agencia Valenciana Antifrau

> Convocatòria LD 3/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Anunci de represa del termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria LD 3/2020[NOU]

Enllaç a la publicació de l’anunci de represa en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’AVAF[NOU]

> Convocatòria LD 2/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 1/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 7/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 4/2019

Publicació convocatoria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 5/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 6/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria CS 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal en comissió de serveis o adscripció provisional

> Convocatòria LD 2/2019

Publicació convocatòria DOGV

Publicació convocatòria BOE

> Convocatòria LD 1/2019

Publicació convocatòria DOGV

Publicació convocatòria BOE

> Convocatòria LD 6/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 5/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 4/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 3/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 2/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 1/2018

Publicació convocatòria DOGV

modificació puntual de les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l'Agència el sistema de provisió de la qual és el concurs específicAnunci del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, relatiu a la modificació puntual de les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l’Agència el sistema de provisió de la qual és el concurs específic
bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat ValencianaResolució número 565/2021, de 29 de juliol, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aproven les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, el sistema de provisió dels quals és el concurs específic i barem de mèrits.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsInforme relatiu al marc normatiu d’aplicació en matèria de personal del funcionariat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (traducció al valencià en tràmit)
pla prevenció riscos laborals

Resolució núm. 571 de 2 d’agost de 2021, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i el Pla d’Emergències

pla de contingència Resolució núm. 310 de 29 de juliol de 2020, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’acorda la difusió del Pla de Contingència i Continuïtat, enfront del Coronavirus Sars-Cov-2.
implementació de la modalitat de teletreball Resolució núm. 673 de 28 de setembre de 2021, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’acorda la implementació de la modalitat de teletreball, durant l’extraordinària situació derivada de la crisi sanitària desencadenada per la pandèmia de la COVID-19
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Circular vacances i assumptes propis 2018
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Calendari laboral 2019
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Circular 1/2019 dies addicionals i assumptes propis
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Circular 2/2019 horari setmana de falles

Política de gestió del document electrònic

Política de Gestió del Document ElectrònicVersió en valencià del document de la PGDE aprovada pel Director de l’AVAF en resolució de data 16 de juliol de 2020
Política de Gestió del Document ElectrònicVersió 2 (10/2/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic
Política de Gestió del Document ElectrònicVersió 3 (26/3/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic.
Política de Gestió del Document ElectrònicVersió 4 (06/5/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic.
Política de Gestió del Document ElectrònicVersió 5 (09/03/2022) Annexos de la política de gestió del document electrònic.
Política de Gestió del Document ElectrònicVersió 6 (05/10/2022) Annexos de la política de gestió del document electrònic.
Política de Gestió del Document ElectrònicVersió 7 (01/03/2023) Annexos de la política de gestió del document electrònic.
Resolucion_suspension_parcial_PGDEResolució del Director de l’AVAF de 29 de maig de 2023, sobre suspensió parcial de la PGDE.

Comissió de Valoració Documental

Resolución Comisión de ValoraciónResolució amb la determinació de càrrecs de la CVD (DOGV núm. 9307/28.03.2022)

Política de donacions de llibres i altres materials bibliogràfics

Aprovació per resolució del director de data 13 de setembre de 2022Resolució del Director de l’AVAF de 13 de setembre de 2022, de modificació de la Política de donacions de l’AVAF (signada) 
Aprovació per resolució del director de data 23 de desembre de 2021Aprovació per resolució del director de data 23 de desembre de 2021
Traducció política al valenciàTraducció política al valencià

Els articles 12 i 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableixen que totes les entitats del sector públic han de garantir que els ciutadans puguin, per una banda, interactuar amb l’Administració per mitjans electrònics i, de l’altra, obtenir còpies certificades de documents públics administratius o privats. Amb aquesta finalitat, s’ha de portar un registre actualitzat del funcionariat habilitat per a l’exercici d’ambdues funcions.

Funcionariat de l’administració pública habilitat per identificar i autenticar els ciutadans i a expedir còpies certificades

Denominación del puestoNombre y Apellidos
12Cap d’Unitat de Gestió AdministrativaAntonio López Sanchís
13Cap d’Unitat de Gestió EconòmicaItziar Cristina Martinez Mares
23Tècnica Superior de Gestió AdministrativaBeatriz Roca Fernández
25Secretari/a de DireccióMercé Asensi Bonet
26Cap d’Equip de Gestió Econòmica i ContratacióJosé Agustín Eslava Navarro
27Cap d’Equip d’Anàlisi i InvestigacióJesús Ismael Chinchilla Matilla
28

Cap de Negociat de suport administratiu i direcció

María Trinidad Martín Catalán
29Cap de Negociat de suport administratiu i JurídicMaría Luisa Romance Villalba
30Cap de Negociat de suport de Prevenció i FormacióMaría José Ruiz Rodrigo
31Cap de Negociat de suport Comunicació InstitucionalJoaquín Alventosa Ribelles
32Cap de Negociat d’AdministracióJuana María López Peralta
40Cap d’Equip suport Administratiu i JurídicMaría Isabel Benajes García
44Cap de Negociat de suport DocumentacióFrancesc Xavier Saà Úbeda
46Cap de Negociat d’Anàlisi i InvestigacióMiguel Ángel Ricart Cabañero

Acumulat a data final del darrer període publicat

 

Exercici 2024. Primer trimestre 

No consten declaracions d’obsequis al primer trimestre de 2024 

 

Exercici 2023. Quart trimestre 

Exercici 2023. Tercer trimestre 

Exercici 2023. Segon trimestre 

Exercici 2023. Primer trimestre 

Exercici 2022

Exercicis 2019-2022 [anterior a l’entrada en vigor del Codi ètic]