Informació institucional i d’organització

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, pel qual es publica l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Agència.

Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsPublicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV nº 8985 de 29 de desembre de 2020.
Contestación-s-greuges-quejaPublicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Enllaç a la descàrrega en PDF: BOCV núm. 133 de 30 de desembre de 2020. Enllaç a la pàgina del BOCV

 

> Convocatòria LD 2/2021

Resolució nº 317 de 7 de maig del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 9, cap de Servei de Sistemes d’Informació.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 1/2021

Resolució 318/2021, de 7 de maig, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 15, cap d’Unitat d’Anàlisi i Investigació II.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

Convocatòria provisió temporal llocs de naturalesa funcionarial mitjançant comissió de serveis (febrer 2021)

Resolució número 32/2021, de 26 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l’Agència, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents Administracions Públiques.

Annex i sol·licitud d’admissió (editable, format libreoffice ODT)

Publicació convocatoria DOGV

Calculadora de nómines

Notes d’interés

Enllaç a la publicació en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agència

> Convocatòria LD 8/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de treball de naturalesa funcionarial número 38, lletrat/da i número 39, lletrat/da

Sol.licitud d’admisió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 7/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció y Lucha contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de libre designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 17,cap d’Unitat i Suport i Perícia

Solicitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació [Editable – Formato ODT – OpenDocument]

Publicació convocatòria BOCV

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 6/2020

per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 45, cap d’Unitat de Relacions Institucionals, Comunicació i ParticipacióResolució del director de l’Agència de Prevenció i Luita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana,

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 5/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 33, cap de Servei de Formació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 4/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 9, cap de Servei de Sistemes d’Informació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Anunci Oferta provisió temporal de diversos llocs de treball de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Anunci de l’oferta de provisió temporal [data d’inici: 25.05.20, data límit de presentació d’instàncies: 29.05.20]

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal de llocs de treball en comissió de servei o adscripció provisional [Editable – formato ODT – OpenDocument]

Accés al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agencia Valenciana Antifrau

> Convocatòria LD 3/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Anunci de represa del termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria LD 3/2020[NOU]

Enllaç a la publicació de l’anunci de represa en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’AVAF[NOU]

> Convocatòria LD 2/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 1/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 7/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 4/2019

Publicació convocatoria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 5/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 6/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria CS 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal en comissió de serveis o adscripció provisional

> Convocatòria LD 2/2019

Publicació convocatòria DOGV

Publicació convocatòria BOE

> Convocatòria LD 1/2019

Publicació convocatòria DOGV

Publicació convocatòria BOE

> Convocatòria LD 6/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 5/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 4/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 3/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 2/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 1/2018

Publicació convocatòria DOGV

bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana Resolució número 565/2021, de 29 de juliol, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aproven les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, el sistema de provisió dels quals és el concurs específic i barem de mèrits.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Informe relatiu al marc normatiu d’aplicació en matèria de personal del funcionariat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (traducció al valencià en tràmit)
pla prevenció riscos laborals

Resolució núm. 571 de 2 d’agost de 2021, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i el Pla d’Emergències

pla de contingència Resolució núm. 310 de 29 de juliol de 2020, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’acorda la difusió del Pla de Contingència i Continuïtat, enfront del Coronavirus Sars-Cov-2.
implementació de la modalitat de teletreball Resolució núm. 673 de 28 de setembre de 2021, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’acorda la implementació de la modalitat de teletreball, durant l’extraordinària situació derivada de la crisi sanitària desencadenada per la pandèmia de la COVID-19
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Circular vacances i assumptes propis 2018
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Calendari laboral 2019
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Circular 1/2019 dies addicionals i assumptes propis
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Circular 2/2019 horari setmana de falles

Política de gestió del document electrònic

Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsVersió en valencià del document de la PGDE aprovada pel Director de l’AVAF en resolució de data 16 de juliol de 2020
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsVersió 2 (10/2/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsVersió 3 (26/3/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsVersió 4 (06/5/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic.