Informació institucional i d’organització

RESOLUCIÓ de 336/2022, de 26 d’abril, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova i publica la relació de llocs de treball de l’Agència.

Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsPublicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV núm. 9329 de 2 de maig de 2022.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsPublicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Enllaç a la descàrrega en PDF: BOCV núm. 247 de 6 de maig de 2022
>Convocatòria provisió temporal lloc núm. 47

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc número 47, tècnic/a Superior de Gestió Econòmica i Contractació, de la relació de llocs de treball d’aquesta Agència, per funcionari/a de carrera de les diferents les Administracions Públiques.

Annexe

Publicació convocatòria DOGV

>Convocatòria CE Llocs 20, 35, 36, 41, 42 i 43, amb subgrup professional A1

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió dels llocs de treball 20, 35, 36, 41, 42 i 43, amb subgrup professional A1, d’aquesta Agència, oberts a personal funcionari de totes les Administracions Públiques.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

Publicació convocatòria BOE

> Convocatòria CE Llocs C1 – C1/C2

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió dels llocs de treball C1 i C1/C2 d’aquesta Agència, oberts a personal funcionari de totes les Administracions Públiques.

Resolució sobre correcció d’errors de la resolució núm. 67, d’1 de febrer de 2022, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió dels llocs de treball C1 i C1/C2 d’aquesta Agència, oberts a personal funcionari de totes les Administracions Públiques.

Annexes

Publicació convocatòria DOGV

Publicació correcció error DOGV

> Convocatòria LD 6/2021

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial núm. 4, director o directora de Prevenció, Formació i Documentació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria

Annexes i sol·licitud d’admissió

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria CE lloc núm. 23

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 23 de la relació de llocs de treball d’aquesta agència, amb la denominació de tècnic o tècnica Superior de Gestió Administrativa, obert a funcionaris i funcionàries de les administracions públiques.

Annexos i sol·licitud d’admisió

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 5/2021

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 2, cap o cap d’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Anexos y solicitud de admisión

Publicación convocatoria DOGV

Publicació DOGV per la qual es declara deserta la convocatòria

> Convocatòria LD 4/2021

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 13, cap o cap de Gestió Econòmica, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 3/2021

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 19, cap o cap d’Unitat de Producció i Explotació dels Sistemes Informàtics, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 2/2021

Resolució nº 317 de 7 de maig del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 9, cap de Servei de Sistemes d’Informació.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 1/2021

Resolució 318/2021, de 7 de maig, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 15, cap d’Unitat d’Anàlisi i Investigació II.

Annexes i Sol·licitud d’admissió 

Publicació convocatòria DOGV

Convocatòria provisió temporal llocs de naturalesa funcionarial mitjançant comissió de serveis (febrer 2021)

Resolució número 32/2021, de 26 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l’Agència, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents Administracions Públiques.

Annex i sol·licitud d’admissió (editable, format libreoffice ODT)

Publicació convocatoria DOGV

Calculadora de nómines

Notes d’interés

Enllaç a la publicació en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agència

> Convocatòria LD 8/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de treball de naturalesa funcionarial número 38, lletrat/da i número 39, lletrat/da

Sol.licitud d’admisió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 7/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció y Lucha contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de libre designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 17,cap d’Unitat i Suport i Perícia

Solicitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació [Editable – Formato ODT – OpenDocument]

Publicació convocatòria BOCV

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 6/2020

per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 45, cap d’Unitat de Relacions Institucionals, Comunicació i ParticipacióResolució del director de l’Agència de Prevenció i Luita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana,

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 5/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 33, cap de Servei de Formació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 4/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 9, cap de Servei de Sistemes d’Informació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Anunci Oferta provisió temporal de diversos llocs de treball de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Anunci de l’oferta de provisió temporal [data d’inici: 25.05.20, data límit de presentació d’instàncies: 29.05.20]

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal de llocs de treball en comissió de servei o adscripció provisional [Editable – formato ODT – OpenDocument]

Accés al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agencia Valenciana Antifrau

> Convocatòria LD 3/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

Anunci de represa del termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria LD 3/2020[NOU]

Enllaç a la publicació de l’anunci de represa en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’AVAF[NOU]

> Convocatòria LD 2/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 1/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, formato libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 7/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 4/2019

Publicació convocatoria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 5/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 6/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria CS 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal en comissió de serveis o adscripció provisional

> Convocatòria LD 2/2019

Publicació convocatòria DOGV

Publicació convocatòria BOE

> Convocatòria LD 1/2019

Publicació convocatòria DOGV

Publicació convocatòria BOE

> Convocatòria LD 6/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 5/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 4/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 3/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 2/2018

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 1/2018

Publicació convocatòria DOGV

modificació puntual de les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l'Agència el sistema de provisió de la qual és el concurs específicAnunci del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, relatiu a la modificació puntual de les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l’Agència el sistema de provisió de la qual és el concurs específic
bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat ValencianaResolució número 565/2021, de 29 de juliol, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aproven les bases generals per a la provisió dels llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, el sistema de provisió dels quals és el concurs específic i barem de mèrits.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsInforme relatiu al marc normatiu d’aplicació en matèria de personal del funcionariat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (traducció al valencià en tràmit)
pla prevenció riscos laborals

Resolució núm. 571 de 2 d’agost de 2021, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i el Pla d’Emergències

pla de contingència Resolució núm. 310 de 29 de juliol de 2020, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’acorda la difusió del Pla de Contingència i Continuïtat, enfront del Coronavirus Sars-Cov-2.
implementació de la modalitat de teletreball Resolució núm. 673 de 28 de setembre de 2021, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’acorda la implementació de la modalitat de teletreball, durant l’extraordinària situació derivada de la crisi sanitària desencadenada per la pandèmia de la COVID-19
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Circular vacances i assumptes propis 2018
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Calendari laboral 2019
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Circular 1/2019 dies addicionals i assumptes propis
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts Circular 2/2019 horari setmana de falles

Política de gestió del document electrònic

Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsVersió en valencià del document de la PGDE aprovada pel Director de l’AVAF en resolució de data 16 de juliol de 2020
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsVersió 2 (10/2/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsVersió 3 (26/3/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsVersió 4 (06/5/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_CortsVersió 5 (09/03/2022) Annexos de la política de gestió del document electrònic.

Política de donacions de llibres i altres materials bibliogràfics

Aprovació per resolució del director de data 23 de desembre de 2021Aprovació per resolució del director de data 23 de desembre de 2021
Traducció política al valenciàTraducció política al valencià