Avís legal

El domini en Internet “antifraucv.es”, així com “antifraucv.com” són propietat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, la seu de la qual està al Carrer Navellos, 14, porta 3 46003 València Tel. +34 962787450, sent el seu NIF el Q4601431B. En els citats dominis es troba aquest lloc web que és propietat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. L’objectiu d’esta web és posar a disposició dels usuaris de la xarxa Internet, continguts de divers tipus que ajuden a donar a conéixer l’Agència (funcions, àmbit d’actuació, procediments, organigrama, etcètera) així com les diverses maneres de contactar amb aquesta.

 

Tots els textos que contenen les diferents pàgines d’aquest lloc web han sigut redactats originalment amb l’objectiu d’explicar detalladament quina és la missió de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Tots els continguts (tant els textos com els sons, imatges o dissenys, estructura de navegació, codi font, bases de dades o qualsevol altre material) estan protegits per les lleis nacionals i internacionals de copyright i són propietat intel·lectual i industrial de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Òbviament també està subjecta al copyright la redacció d’aquest Avís Legal.

El logotip de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana és propietat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. La resta de logotips què puguen aparèixer en les diferents pàgines web són propietat d’algun organisme vinculat a aquesta institució o bé de tercers que hagen autoritzat el seu ús.
Tots els drets d’aquesta web estan reservats. No està permesa la modificació del lloc web ni tampoc dels seus continguts.

Queda prohibida, per tant, la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat (total o parcial) dels esmentats continguts i dissenys d’aquest lloc web en qualsevol suport electrònic o físic (xarxes, bases de dades o publicacions electròniques, pàgines web, DVD’s, Business Cards, llibres, catàlegs, ebooks, etcètera) que permeta la disponibilitat d’aquesta informació a múltiples usuaris sense el previ consentiment per escrit del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, la seua revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.

La inclusió d’enllaços cap a “https://www.antifraucv.es” és totalment gratuïta i no precisa de cap permís especialment, excepte en els casos dels llocs web dedicats a activitats il·lícites o el contingut de les quals siga ofensiu i atempte a la moral i els bons costums. En els casos anteriorment al·ludits queda terminantment prohibit posar un enllaç a aquest lloc web. En la resta d’ocasions, quan els enllaços s’inserisquen en altres webs, s’agrairia molt la notificació d’aquests, ja que l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana es reserva el dret de la seua exclusió per les causes que es consideren en cada cas i que solen estar relacionades amb el codi ètic d’aquesta institució.

No es permetrà en qualsevol cas la inclusió d’enllaços als continguts d’aquesta web sota un marc (frame o border environment) d’un altra web. Els enllaços externs que apunten a “https://www.antifraucv.es” únicament permetran l’accés a aquest web, però no podran reproduir-lo de cap manera. L’existència d’un enllaç què apunte el lloc web de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana no suposa per endavant que existisca cap relació entre aquesta institució i els responsables del web en el qual s’establisca. Tampoc el coneixement, acceptació, aprovació i promoció, per part de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana dels seus continguts i/o serveis.