Institucions i xarxes

 Manifest de l’IFLA sobre Transparència, Bon Govern i Erradicació de la Corrupció.
 Dialnet. És un dels majors portals bibliogràfics del món, la principal comesa del qual és donar major visibilitat a la literatura científica hispana.
 Directori de Biblioteques Espanyoles. Proporciona informació de les Biblioteques Nacionals i regionals, biblioteques públiques, biblioteques d’institucions d’ensenyament superior i biblioteques especialitzades, elaborat pel Ministeri de Cultura i Esport en cooperació amb les Comunitats Autònomes.
 Mapa de Biblioteques especialitzades. Mapa interactiu de biblioteques especialitzades espanyoles, elaborat per la Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades del CCB