Confidencialitat

Les actuacions de l’Agència han d’assegurar, en tot cas, la reserva màxima per evitar perjudicis a la persona o l’entitat investigada i com a salvaguarda de l’eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es puga iniciar com a conseqüència d’aquestes actuacions.

Per garantir la confidencialitat de les actuacions, el personal de l’Agència està subjecte al deure de secret sobre tot el que conega per raó de les seues funcions; deure que perdura després de cessar en el lloc.