Represa del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment de provisió LD 3/2020 (2020/C06_01/000006).

May292020 Provisió de llocs de treball Reanudación del plazo de presentación de solicitudes de participación en el procedimiento para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, número 18, jefe/a de unidad de Coordinación Informática y 19, jefe/a de unidad de Producción y Explotación de los Sistemas…

Anunci de l’oferta de provisió temporal del lloc de treball número 31, cap de Negociat de Suport Comunicació Institucional, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Jun052020 Provisió de llocs de treball De conformitat amb la resolució de la direcció de l’Agència, de 21 de maig de 2020, número 156, procedeix:I.- Actualitzar la relació de llocs vacants en aquesta Agència, per a la seua provisió temporal a través del procediment de comissió de serveis o adscripció provisional, amb la incorporació de…

Convocatòria per a la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques

Feb042021 Provisió de llocs de trreball Resolució número 32/2021, de 26 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l’Agència, per funcionaris i funcionàries de…