Adopció de mesures per l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció amb motiu del Covid-19

L’Agència de Prevenció i lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, en el context excepcional d’emergència i d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel *Covid-19 i d’acord amb el compromís assumit de servei…