Nota de prensa Publicación Directiva Denunciantes

Publicada en el DOUE la Directiva de la Unió Europea sobre protecció de les persones denunciants de corrupció i altres infraccions en tot l’àmbit de la Unió

Amb data 26 de novembre de 2019, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, que va aprovar el Consell Europeu…