El director de l’Agència Valenciana Antifrau debat amb els alumnes de la Facultat de Dret de la Universitat de València

#FormacióAVAF El 21 de març s’ha celebrat un nou docufòrum universitari de l’AVAF. En aquesta ocasió l’activitat ha tingut lloc al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de València, amb alumnat de segon curs del doble grau de Dret i Criminologia, amb assistència de 72 alumnes de l’assignatura de Dret…

El Comité d’ètica de l’Agència Valenciana Antifrau es constitueix després de la designació dels seus integrants

València, 22 de març de 2021.- El passat 10 de febrer de 2022 l’Agència Valenciana Antifrau va aprovar el Codi ètic i de conducta per al seu personal que recull els principis ètics i els valors de bon govern que han d’informar tota l’actuació de l’Agència i regularà la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta…

Organitzacions ètiques

“El primer pas en l’evolució de l’ètica és un sentit de solidaritat amb altres éssers humans.” (Albert Schweitzer) Una organització ètica és aquella que està dissenyada perquè la seua estructura i funcionament es corresponguen totalment amb l’interés general, així com amb els principis de legalitat, objectivitat, transparència, eficàcia i eficiència. A més de l’anterior, i…