Participació del director, Joan Llinares, en la conferència: HUMANS FEST, “La corrupció: un mal local amb efectes globals”

Convidats:Hervé FalcianiJoan Llinares, Agència Valenciana AntifrauNacho Gay, Amnistia Internacional, expert en Amèrica Llatina.Moderador: Samuel Sebastian, director Humans Fest A través dels punts de vista dels tres ponents, s’establirà un fil conductor en el que es veurà com la corrupció que es produeix en un punt determinat té efectes en la resta del món, des de…