Anunci de l’oferta de provisió temporal del lloc de treball número 31, cap de Negociat de Suport Comunicació Institucional, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Jun052020 Provisió de llocs de treball De conformitat amb la resolució de la direcció de l’Agència, de 21 de maig de 2020, número 156, procedeix:I.- Actualitzar la relació de llocs vacants en aquesta Agència, per a la seua provisió temporal a través del procediment de comissió de serveis o adscripció provisional, amb la incorporació de…

Convocatòria per a la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques

Feb042021 Provisió de llocs de trreball Resolució número 32/2021, de 26 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l’Agència, per funcionaris i funcionàries de…

I Seminari sobre models europeus d’agèncias anticorrupció: Experiències d’Italia i Portugal.

Jun222018 Conferèncias Congressos Jornades El 30 de maig, en la Seu de l’Agència Valenciana Antifraude, organitzat per la Sra. Silvia Vernia, directora de Prevenció, Formació i Documentació va tindre lloc el primer seminari sobre “Models europeus d’agències anticorrución: Experiències d’Itàlia i Portugal”, amb experts d’Itàlia i Portugal. Després de la presentació realitzada pel Director de l’Agència, el Sr.…