En 2020 es van presentar 226 denúncies davant l’Agència Valenciana Antifrau, un 34% més que en el 2019

València, 23 de febrer de 2021.- L’Agència Valenciana Antifrau està acabant d’elaborar la Memòria d’activitat corresponent a l’any 2020 la qual haurà d’entregar a les Corts Valencianes abans del 31 març, tal com es recull en el seu reglament.Entre les primeres dades que s’han extret de l’anàlisi treballe realitzat estan els corresponents al nombre de denúncies…