Cursos de formació

Cursos programats

Un any més, “Integritat i Prevenció en la contractació pública a la Comunitat Valenciana” es el curs organitzat per l’Agència Valenciana Antifrau en col·laboració amb l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), i ja van quatre edicions, en el marc del Pla de Formació per al Personal Empleat Públic al Servei de la Generalitat de 2021. 

L’activitat formativa, mitjançant la Introducció sobre la situació de la corrupció i la lluita contra el frau en el context nacional i internacional i el anàlisi de la situació a la Comunitat Valenciana i de la normativa autonòmica,  té com objectiu enfortir l’actuació de les institucions públiques valencianes per a evitar que s’hi produïsca un deteriorament moral i un empobriment econòmic que redunde en un perjudici de la ciutadania valenciana. 

Les àrees bàsiques d’activitat son la prevenció i formació, el anàlisi e investigació, dintre de l’àmbit jurídic la coordinació, el procediment sancionador i la protecció del denunciant, així com la comunicació i participació.

L’acció formativa, té una durada de 20 hores, (Data a determinar) i amb format “on line” mitjançant el campus virtual de l’IVAP.  

El curs està adreçat als servidors públics de la Generalitat Valenciana gestionats per la Direcció General de Funció Pública, dels grups A1, A2, C1, C2 i APF, i més concretament, a les persones amb funcions en l’àmbit de la contractació pública. 

Podeu inscriure- vos al curs , “Integritat i Prevenció en la contractació pública a la Comunitat Valenciana”  en http://ivap.gva.es/es/inscripcio 

Activitats de formació realitzades

Unisocietat a Alzira

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares. va participar el passat 24 de novembre en una nova activitat formativa…

Llegir més

Jornades, congressos i conferències