Ocupació pública

Convocatòria per a la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants, per funcionaris i funcionàries de carrera de las distintes administracions públiques

Resolució número 32/2021, de 26 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l’Agència, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents Administracions Públiques.…

Llegir més

Anunci de l’oferta de provisió temporal del lloc de treball número 31, cap de Negociat de Suport Comunicació Institucional, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

De conformitat amb la resolució de la direcció de l’Agència, de 21 de maig de 2020, número 156, procedeix: I.- Actualitzar la relació de llocs vacants en aquesta Agència, per a la seua provisió temporal a través del procediment de comissió de serveis o adscripció provisional, amb la incorporació de funcionaris i funcionàries de carrera…

Llegir més

Represa del termini de presentació de sol.licituds de participació en el procediment de provisió LD 3/2020 (2020/C06_01/000006).

Represa del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de treball de naturalesa funcionarial, número 18, cap d’unitat de Coordinació Informàtica i 19, cap d’unitat de Producció i Explotació dels Sistemes Informàtics. Enllaç a la publicació en el Tauler d’Anuncis de…

Llegir més