Què és i per a què serveix la Bústia de Denúncies de l’Agència Antifrau?

La Bústia de Denúncies és un canal segur de participació electrònica que naix de la necessitat d’oferir, per part de l’Agència Valenciana Antifrau, un espai que permeta a la ciutadania presentar denúncies.

Aquesta Bústia incorpora mecanismes que garanteixen la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per a mantenir el contacte amb l’Agència i permetre la interacció entre aquesta i els denunciants de manera anònima.

Gràcies a aquest canal es possibilita que qualsevol persona o servidor públic puga facilitar informació sobre casos de frau o corrupció dels quals tinga coneixement sense patir represàlies.

És per tant un mitjà de lluita contra el frau que preserva la identitat de la persona que realitza la comunicació i que a més incorpora eines per a garantir també els drets de les persones que siguen denunciades.

Convé assenyalar que per a evitar que es faça un mal ús de la bústia, s’apliquen criteris estrictes per a admetre les comunicacions amb l’exigència de responsabilitat civil, penal o administrativa de persones que comuniquen els fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.  És a dir, denúncies falses.

L’Agència Valenciana Antifrau no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l’autoritat  judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que han sigut objecte de les seues investigacions.