El director de l’Agéncia

Joan Antoni Llinares Gómez (Alzira, València, 1953)

Va ser elegit pel Ple de les Corts per majoria superior a les tres cinquenes parts i sense cap vot en contra. La seua candidatura va ser proposada per les organitzacions socials Acció Cívica contra la Corrupció, l’Observatori Contra la Corrupció i Fundación por la Justicia, que treballen en l’actualitat contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana.

El director va ser nomenat per Resolució de la Presidència de les Corts i exerceix el càrrec amb independència, inamovibilitat i imparcialitat en l’exercici de les seues funcions i competències i amb plena subjecció a la llei.

Té la condició d’autoritat pública i està assimilat a un alt càrrec amb rang de director general.

Ací poden consultar-se les paraules pronunciades en el Palau de les Corts Valencianes el passat 30 de juny de 2017, dia de la seua presa de possessió davant les diverses autoritats assistents.

Correu electrònic: director@antifraucv.es

2023

Declaración anual de rentas 2020 director Agencia      Viajes del Director 2021 

2022

Declaració annual de rendes 2020 director Agència      Viajes del Director 2021 

2021

Declaració annual de rendes 2020 director Agència      Viajes del Director 2021 

2020

Declaració annual de rendes 2019 director Agència      Viajes del Director 2020 

2019

Declaració annual de rendes 2018 director AgènciaViatges del Director 2019

2018

Viatges Director 2018

2017

Viatges Director 2017