El director de l’Agéncia

Joan Antoni Llinares Gómez (Alzira, València, 1953)

Va ser elegit pel Ple de les Corts per majoria superior a les tres cinquenes parts i sense cap vot en contra. La seua candidatura va ser proposada per les organitzacions socials Acció Cívica contra la Corrupció, l’Observatori Contra la Corrupció i Fundación por la Justicia, que treballen en l’actualitat contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana.

El director va ser nomenat per Resolució de la Presidència de les Corts i exerceix el càrrec amb independència, inamovibilitat i imparcialitat en l’exercici de les seues funcions i competències i amb plena subjecció a la llei.

Té la condició d’autoritat pública i està assimilat a un alt càrrec amb rang de director general.

Ací poden consultar-se les paraules pronunciades en el Palau de les Corts Valencianes el passat 30 de juny de 2017, dia de la seua presa de possessió davant les diverses autoritats assistents.

Correu electrònic: director@antifraucv.es