El TSJ té per preparat el recurs de cassació de l’Agència Valenciana Antifrau contra la petició d’expedients d’investigació en curs

València, 23 d’abril de 2021.- La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha emés un acte en el qual acorda tindre per preparat el recurs de cassació interposat per l’Agència Valenciana Antifrau enfront de la sentència 198/2020 i pel qual s’emplaça a les parts perquè compareguen…

L’Agència Valenciana Antifrau signa un conveni amb la Fundació Civio per al desenvolupament del projecte SceMaps

València, 9 d’abril 2021.- L’Agència Valenciana Antifrau ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Ciutadana Civio que té com a objectiu treballar de manera conjunta en el desenvolupament del projecte SceMaps. La Fundació Civio juntament amb el Center for the Study of Democracy de Bulgària, la Universitat de Trento d’Itàlia i el Expert Fòrum…