La Universitat d’Alacant i l’Agència Valenciana Antifrau signen un conveni marc de col·laboració

Alacant, 23 de febrer de 2022.- La Rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un conveni marc de col·laboració entre totes dues institucions per a desenvolupar actuacions conjuntes en l’àmbit de la prevenció i de la lluita contra la corrupció. Entre les actuacions que…

L’Agència Valenciana Antifrau aprova el Codi ètic i de conducta per al seu personal i crearà un Comité d’Ètica

València, 18 de febrer de 2022.- L’Agència Valenciana Antifrau ha aprovat un Codi ètic i de conducta que recull els principis ètics i els valors de bon govern que han d’informar tota l’actuació de l’Agència i regularà la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta que necessàriament ha d’observar el personal especialment el que respecta al…

Reunió amb el director general de Vaersa

El director general de Vaersa, Ferran García i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, s’han reunit aquest matí en la seu de la AVAF juntament amb personal tècnic de totes dues institucions. Entre altres qüestions en la reunió s’ha tractat l’assessorament per part de l’Agència a Vaersa per a l’elaboració del seu pla…