La Universitat d’Alacant i l’Agència Valenciana Antifrau signen un conveni marc de col·laboració

Alacant, 23 de febrer de 2022.- La Rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un conveni marc de col·laboració entre totes dues institucions per a desenvolupar actuacions conjuntes en l’àmbit de la prevenció i de la lluita contra la corrupció. Entre les actuacions que…

L’Agència Valenciana Antifrau aprova el Codi ètic i de conducta per al seu personal i crearà un Comité d’Ètica

València, 18 de febrer de 2022.- L’Agència Valenciana Antifrau ha aprovat un Codi ètic i de conducta que recull els principis ètics i els valors de bon govern que han d’informar tota l’actuació de l’Agència i regularà la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta que necessàriament ha d’observar el personal especialment el que respecta al…