Reflexions de l’Agència Valenciana Antifrau en l’estat de l’alarma declarat davant la pandèmia del COVID-19

En exercici de les funcions atribuïdes legalment, d’assessorar i formular propostes i recomanacions en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció de la corrupció, el Director de l’Agència Valenciana Antifrau ha dictat una resolució, de data 27 de març, que incorpora un conjunt de reflexions entorn les mesures d’emergència adoptades fins aquesta data, en l’estat d’alarma…

Adopció de mesures per l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció amb motiu del Covid-19

L’Agència de Prevenció i lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, en el context excepcional d’emergència i d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel *Covid-19 i d’acord amb el compromís assumit de servei…