Economic and financial management

Comptes oberts

En compliment d’allò establert en l’art. 2 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana es publiquen els moviments i els saldos dels comptes bancaris de l’Agència.

  • Els fons de l’entitat estàn depositats en: CAIXABANK, SA (CIF: A08663619) Domicili: c/ Pintor Sorolla, número 2-4, 46002 València. Oficina gestora: 8681 CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA.
  • Comptes corrents titularitat : Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupciò de la Comunitat Valenciana (CIF: Q4601431B)

Exercici 2018

Moviments i saldos bancaris primer trimestre

MovimentsCompte operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
Compte de caixa fixaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
Saldosa 31 de març de 2018

 

Exercici 2017

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
Compte de caixa fixaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
Saldosa 31 de desembre de 2017

Caixa fixa

Exercici 2018

> Resolucions de caixa fixa

Dotació exercici 2018

Procediment exercici 2018

> Pagaments

Pagaments realitzats

Exercici 2017

> Resolucions de caixa fixa

Dotació exercici 2017

Procediment exercici 2017

> Pagaments

Pagaments realitzats

Període mitjà de pagament

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
ExerciciTrimestreRatio d’operacions pagades Ratio d’operacions pendents de pagamentPeriode mitjà de pagament trimestral
20181T-10,87-24,07-13,64
20174T-20,79-27,06-22,55

Retribucions i indemnitzacions per raò del servei

> Acord de 30 de juny de 2017, del Consell pel qual s’actulitzen les retribucions del personal al servei del sector públic valencià

Taules Retributives (DOG Núm. 8078 / 06.07.2017)

> Resolució del director de l’Agència sobre indemnitzacions del personal per raó del servei

Resolució de 14 de novembre de 2017 del director de l’Agència

Auditories

En aquest apartat trobareu la informació relativa als informes d’auditoria de comptes i de fiscalització emesos per òrgans de control extern.