Gestió econòmica i financera

Comptes oberts

En compliment d’allò establert en l’art. 2 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana es publiquen els moviments i els saldos dels comptes bancaris de l’Agència.

  • Els fons de l’entitat estàn depositats en: CAIXABANK, SA (CIF: A08663619) Domicili: c/ Pintor Sorolla, número 2-4, 46002 València. Oficina gestora: 8681 CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA.
  • Comptes corrents titularitat : Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupciò de la Comunitat Valenciana (CIF: Q4601431B)

Exercici 2020

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiuMoviments extrapressupostaris

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Moviments ingressos

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Moviments pagaments

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Saldos mensuals acumulats

Exercici 2018

Moviments i saldos bancaris primer trimestre

MovimentsCompte operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
Compte de caixa fixaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
Saldosa 31 de març de 2018

 

Exercici 2017

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
Compte de caixa fixaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
Saldosa 31 de desembre de 2017

Caixa fixa

Exercici 2018

> Resolucions de caixa fixa

Dotació exercici 2018

Procediment exercici 2018

> Pagaments

Pagaments realitzats

Exercici 2017

> Resolucions de caixa fixa

Dotació exercici 2017

Procediment exercici 2017

> Pagaments

Pagaments realitzats

Període mitjà de pagament

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS(*)

Exercici

Trimestre

Ràtio d’operacions pagades

Ràtio d’operacions pendents de pagament

Import d’operacions pagades

Import d’operacions pendents de pagament

Període mitjà de pagament trimestral

2020

2T

14,33

48,57

56662,86

49092,59

30,22

2020

1T

29,93

19,58

145.585,85

4.770,96

29,60

2019

4T

20,78

7,67

177.125,79

93.748,47

16,24

2019

3T

10,81

9,64

106.236,29

78.302,29

10,31

2019

2T

14,16

26,56

211.594,20

5.909,56

14,50

2019

1T

18,58

5,47

108.245,77

1.069,39

18,45

2018

4T

6,94

0,52

82.381,89

52.915,23

4,43

2018

3T

6,21

16,18

79.333,95

2.118,98

6,47

2018

2T

5,24

1,68

83.162,07

13.764,49

4,73

2018

1T

10,91

2,02

55.188,60

16.826,07

8,83

2017

4T

-20,79

-27,06

24.888,88

9.716,36

-22,53

 

(*) A partir de 2018 el periode mitjà de pagament es presenta amb la metodologia establerta pel RD/1040/2017, de 22 de desembre (BOE n.º 311, de 23/1272017)

Període mitjà de pagament = ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + ratio operacions pendents de pagament * import total pagaments pendents / import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

Retribucions i indemnitzacions per raò del servei