Informació institucional i d’organització

Relació de llocs de treball

RESOLUCIÓ núm 93/2020 de 8 d’abril, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova la creació i modificació de diversos llocs de treball i la seua incorporació a la vigent relació de llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

  • Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV nº 8789 de 15 d’abril de 2020.

    Advertida una errada en la publicació, en el DOGV núm. 8789, de 15 d’abril de 2020, de la Resolució núm. 93/2020 de 8 d’abril, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova la creació i modificació de diversos llocs de treball i la incorporació a la vigent relació de llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, s’esmena mitjançant la nova publicació integra dels annexos. [2020/3068]. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV núm. 8800 bis de 28 d’abril de 2020

  • Publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Enllaç a la publicació: BOCV núm. 75 de 4 d’abril de 2020 Enllaç a la descàrrega en PDF: BOCV núm. 75 de 4 d’abril de 2020.

Convocatòries per a la provisió de llocs de treball

> Anunci Oferta provisió temporal de diversos llocs de treball de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Anunci de l’oferta de provisió temporal [data d’inici: 25.05.20, data límit de presentació d’instàncies: 29.05.20]

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal de llocs de treball en comissió de servei o adscripció provisional [Editable – format ODT – OpenDocument]

Accés al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agencia Valenciana Antifrau

> Convocatòria LD 3/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

Anunci de represa del termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria LD 3/2020 [NOU]

Enllaç a la publicació de l’anunci de represa en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’AVAF [NOU]

> Convocatòria LD 2/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 1/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 7/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 4/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 5/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 6/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació

> Convocatòria CS 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal en comissió de serveis o adscripció provisional

> Convocatoria LD 2/2019

Publicación convocatoria DOGV

Publicación convocatoria BOE

> Convocatoria LD 1/2019

Publicación convocatoria DOGV

Publicación convocatoria BOE

> Convocatoria LD 6/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 5/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 4/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 3/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 2/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 1/2018

Publicación convocatoria DOGV