Informació institucional i d’organització

Relació de llocs de treball

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, pel qual es publica l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Agència.

 • Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV nº 8985 de 29 de desembre de 2020.

 • Publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Enllaç a la descàrrega en PDF: BOCV nº 133 de 30 de desembre de 2020. Enllaç a la pàgina del BOCV

  Convocatòries per a la provisió de llocs de treball

  > Convocatòria provisió temporal llocs de naturalesa funcionarial mitjançant comissió de serveis (febrer 2021)

  Resolució número 32/2021, de 26 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l’Agència, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents Administracions Públiques.

  Annex i sol·licitud d’admissió (editable, format libreoffice ODT)

  Publicació convocatòria DOGV

  Calculadora de nómines

  Notes d’interés

  Enllaç a la publicació en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agència

  > Convocatòria LD 8/2020

  Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de treball de naturalesa funcionarial número 38, lletrat/da i número 39, lletrat/da.

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

  Publicació convocatòria BOE

  Publicació convocatòria DOGV

  > Convocatòria LD 7/2020

  Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 17, cap d’Unitat de Suport i Perícia

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

  Publicació convocatòria BOCV

  Publicació convocatòria DOGV

  > Convocatòria LD 6/2020

  Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 45, cap d’Unitat de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

  Publicació convocatòria BOE

  Publicació convocatòria DOGV

  > Convocatòria LD 5/2020

  Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 33, cap de Servei de Formació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

  Publicació convocatòria BOE

  Publicació convocatòria DOGV

  > Convocatòria LD 4/2020

  Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 9, cap de Servei de Sistemes d’Informació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

  Publicació convocatòria BOE

  Publicació convocatòria DOGV

  > Anunci Oferta provisió temporal de diversos llocs de treball de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

  Anunci de l’oferta de provisió temporal [data d’inici: 25.05.20, data límit de presentació d’instàncies: 29.05.20]

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal de llocs de treball en comissió de servei o adscripció provisional [Editable – format ODT – OpenDocument]

  Accés al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agencia Valenciana Antifrau

  > Convocatòria LD 3/2020

  Publicació convocatòria DOGV

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

  Anunci de represa del termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria LD 3/2020 [NOU]

  Enllaç a la publicació de l’anunci de represa en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’AVAF [NOU]

  > Convocatòria LD 2/2020

  Publicació convocatòria DOGV

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

  > Convocatòria LD 1/2020

  Publicació convocatòria DOGV

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

  > Convocatòria LD 7/2019

  Publicació convocatòria DOGV

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

  > Convocatòria LD 4/2019

  Publicació convocatòria DOGV

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

  > Convocatòria LD 3/2019

  Publicació convocatòria DOGV

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

  > Convocatòria LD 5/2019

  Publicació convocatòria DOGV

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

  > Convocatòria LD 6/2019

  Publicació convocatòria DOGV

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació

  > Convocatòria CS 3/2019

  Publicació convocatòria DOGV

  Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal en comissió de serveis o adscripció provisional

  > Convocatoria LD 2/2019

  Publicación convocatoria DOGV

  Publicación convocatoria BOE

  > Convocatoria LD 1/2019

  Publicación convocatoria DOGV

  Publicación convocatoria BOE

  > Convocatoria LD 6/2018

  Publicación convocatoria DOGV

  > Convocatoria LD 5/2018

  Publicación convocatoria DOGV

  > Convocatoria LD 4/2018

  Publicación convocatoria DOGV

  > Convocatoria LD 3/2018

  Publicación convocatoria DOGV

  > Convocatoria LD 2/2018

  Publicación convocatoria DOGV

  > Convocatoria LD 1/2018

  Publicación convocatoria DOGV

  Polítiques relacionades amb els sistemes d'informació

  Política de gestió del document electrònic

  • Versió en valencià del document de la PGDE aprovada pel Director de l’AVAF en resolució de data 16 de juliol de 2020. Consultar ací. Disponible amb el text de la resolució ací
  • Versió 2 (10/2/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic. Consultar ací
  • Versió 3 (26/3/2021) Annexos de la política de gestió del document electrònic. Consultar ací