Informació institucional i d’organització

Relació de llocs de treball

RESOLUCIÓ núm 93/2020 de 8 d’abril, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova la creació i modificació de diversos llocs de treball i la seua incorporació a la vigent relació de llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

  • Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV nº 8789 de 15 d’abril de 2020.

    Advertida una errada en la publicació, en el DOGV núm. 8789, de 15 d’abril de 2020, de la Resolució núm. 93/2020 de 8 d’abril, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova la creació i modificació de diversos llocs de treball i la incorporació a la vigent relació de llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, s’esmena mitjançant la nova publicació integra dels annexos. [2020/3068]. Enllaç a la descàrrega en PDF: DOGV núm. 8800 bis de 28 d’abril de 2020

  • Publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Enllaç a la publicació: BOCV núm. 75 de 4 d’abril de 2020 Enllaç a la descàrrega en PDF: BOCV núm. 75 de 4 d’abril de 2020.

Convocatòries per a la provisió de llocs de treball

> Convocatòria LD 6/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 45, cap d’Unitat de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 5/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 33, cap de Servei de Formació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Convocatòria LD 4/2020

Resolució del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 9, cap de Servei de Sistemes d’Informació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria.

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

Publicació convocatòria BOE

Publicació convocatòria DOGV

> Anunci Oferta provisió temporal de diversos llocs de treball de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Anunci de l’oferta de provisió temporal [data d’inici: 25.05.20, data límit de presentació d’instàncies: 29.05.20]

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal de llocs de treball en comissió de servei o adscripció provisional [Editable – format ODT – OpenDocument]

Accés al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agencia Valenciana Antifrau

> Convocatòria LD 3/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

Anunci de represa del termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria LD 3/2020 [NOU]

Enllaç a la publicació de l’anunci de represa en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’AVAF [NOU]

> Convocatòria LD 2/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 1/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 7/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 4/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 5/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 6/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació

> Convocatòria CS 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal en comissió de serveis o adscripció provisional

> Convocatoria LD 2/2019

Publicación convocatoria DOGV

Publicación convocatoria BOE

> Convocatoria LD 1/2019

Publicación convocatoria DOGV

Publicación convocatoria BOE

> Convocatoria LD 6/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 5/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 4/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 3/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 2/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 1/2018

Publicación convocatoria DOGV