Informació institucional i d’organització

Convocatòries per a la provisió de llocs de treball

> Convocatòria LD 3/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 2/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 1/2020

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable, format libreoffice ODT)

> Convocatòria LD 7/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 4/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 5/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació (editable)

> Convocatòria LD 6/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió pel sistema de lliure designació

> Convocatòria CS 3/2019

Publicació convocatòria DOGV

Sol·licitud d’admissió per a la provisió temporal en comissió de serveis o adscripció provisional

> Convocatoria LD 2/2019

Publicación convocatoria DOGV

Publicación convocatoria BOE

> Convocatoria LD 1/2019

Publicación convocatoria DOGV

Publicación convocatoria BOE

> Convocatoria LD 6/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 5/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 4/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 3/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 2/2018

Publicación convocatoria DOGV

> Convocatoria LD 1/2018

Publicación convocatoria DOGV