L’Agència Valenciana Antifrau recomana a l’Ajuntament de València millores en el procés participatiu “DecidimVLC”

València, 18 de setembre de 2020.- L’Agència Valenciana Antifrau ha traslladat a l’Ajuntament de València una recomanació que recopila un conjunt de propostes i bones pràctiques per a millorar el procés de participació ciutadana conegut com “DecidimVLC”.

La recomanació, que no té caràcter vinculant, va ser motivada per una denúncia anònima a través de la bústia de denúncies en el qual s’alertava d’un possible frau en el procediment de participació ciutadana per a l’elaboració dels pressupostos participatius a través dels quals es decideixen algunes inversions per a la ciutat de València.

Si bé l’AVAF no ha apreciat frau o corrupció en la situació descrita en la denúncia, sí ha activat un procediment per a detectar i comprovar possibles aspectes susceptibles de millora o bones pràctiques, amb ple respecte a l’autonomia local i sense prejutjar cap actuació irregular.

Una vegada contrastats amb l’Ajuntament de València determinats aspectes del projecte, el Director de l’AVAF formula un conjunt de recomanacions amb el propòsit de millorar la transparència i la participació ciutadana en el procediment d’elaboració del pressupost municipal (“DecidimVLC”).

La recomanació de l’AVAF recull fins a 10 mecanismes de prevenció que suposen en la pràctica implementar una cultura de l’ètica i de la integritat pública.

Entre els mecanismes proposats es troben:

• La necessitat de justificar les discrepàncies entre la quantia assignada a aquest procés i la que conste en el pressupost municipal.
• Facilitar un enllaç permanent visible des de la web de l’Ajuntament per a maximitzar la participació ciutadana.
• Intensificar la campanya de divulgació sobre el procés.
• Utilitzar espais de deliberació presencial o telemàtics.
• Publicar els resultats del procés participatiu i el seguiment de la seua execució en format obert i reutilitzable.
• Considerar en el disseny i seguiment del procés la proporcionalitat entre el nombre de vots necessaris per a la selecció dels projectes d’inversions a executar i l’increment del percentatge de participació ciutadana efectiva.
• Planificar adequadament l’extensió temporal de la fase d’anàlisi de viabilitat i incrementar la labor pedagògica.
• Incloure en les bases reguladores del procés participatiu algun mecanisme (com, per exemple, declaracions responsables, amb compromisos d’actualització) que permeta la detecció i ulterior control de la possible existència de conflictes d’interessos.
• Planificar el procés de participació ciutadana en els pressupostos municipals de manera integrada/coordinada amb la planificació de la resta d’àrees de l’organització.
• Habilitar per a futurs processos participatius un canal específic de denúncies o queixes de la ciutadania quan detecte alguna disfunció en el procés.

Des del primer moment l’Ajuntament de València ha rebut i valorat la recomanació efectuada des de l’AVAF i ha acceptat valorar la incorporació del gruix de les recomanacions proposades en els successius processos de participació.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC

Fecha de publicación: 18/09/2020

La Junta de Castella i Lleó es fixa en l’AVAF com a model de la seua futura agència anticorrupció

València, 15 de setembre de 2020.- El Viceconsejero de Transparència i Qualitat dels Serveis de la Junta de Castella i Lleó, Fernando Navarro, juntament amb la Directora General d’Atenció al Ciutadà i dues inspectores de serveis, s’han reunit de manera telemàtica amb el Director de l’AVAF, Joan Llinares, així com les persones que ostenten la direcció d’assumptes jurídics i anàlisis i investigació.

El motiu de la reunió ha sigut continuar amb la col·laboració iniciada fa uns mesos quan des del govern castellà-lleonés van començar a treballar en la iniciativa legislativa per a la creació d’una futura agència anticorrupció. En aquella ocasió van visitar de manera presencial l’Agència tant el Viceconsejero com la Directora General.

El projecte es troba en aquests moments en fase d’aprovació per part de la Junta abans de portar-lo al parlament. Per aquest motiu volien conéixer de primera mà el funcionament de l’àrea d’anàlisi i investigació, com funciona l’estatut de protecció de les persones denunciants i altres aspectes relacionats amb l’estructura de personal o la distribució de les partides pressupostàries.

Per part seua, Joan Llinares ha assenyalat que “des de l’AVAF estem disposats a col·laborar amb totes aquelles administracions que vulguen posar en marxa agències antifrau i corrupció i no dubtem a compartir amb elles la nostra experiència i coneixement”.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC

La Direcció General d’Infància i Adolescència i l’Agència Valenciana Antifrau col·laboraran per a conscienciar contra el frau i la corrupció en la infància i l’adolescència

València, 4 d’agost de 2020.- La directora general d’Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana, Rosa Josefa Molero, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF), Joan Llinares, s’han reunit per a coordinar i dissenyar accions encaminades a conscienciar contra el frau i la corrupció en la infància i l’adolescència.

Aquesta iniciativa va ser proposada en el grup de treball de prevenció contra el frau i la corrupció del Consell de Participació de l’AVAF i va ser posteriorment aprovada per totes les associacions i entitats socials integrants d’aquest Consell.

Després de la reunió el director de l’AVAF ha declarat que “entre les funcions que té encomanades l’Agència està la de la prevenció del frau i la corrupció. Creiem que aquests valors han de ser integrats des de les edats més primerenques i d’ací la necessària col·laboració amb aquelles institucions que treballen amb aquests col·lectius”.

“Si des de la infància i l’adolescència treballem per la creació d’un consciència ètica de rebuig al frau i la corrupció estarem establint les bases d’una societat més justa i íntegra”, va afegir Llinares.

En coordinació amb la Direcció General d’Infància i Adolescència es pretén establir vies de participació infantil mitjançant la xarxa de consells municipals d’infància existents en la Comunitat Valenciana.

“D’aquesta manera, donem cabuda a les premisses recollides en l’actual Llei Valenciana d’infància i adolescència, la qual ja apunta a la promoció de la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents en la vida social, política i econòmica del seu entorn, mitjançant una incorporació progressiva a la ciutadania activa”, ha assenyalat la directora general d’Infància i Adolescència Rosa Molero.

Actualment la xarxa de municipis valencians amb Consells municipals d’infància i adolescència abasta a 37 localitats, distribuïdes entre tot el territori (8 a la província d’Alacant, 6 a la província de Castelló i 23 a la província de València)

A través d’ells s’aconsegueix un total de 1.023 xiquets, xiquetes i adolescents que exerceixen com a consellers i conselleres en els seus respectius municipis.

Aquesta iniciativa permetrà incorporar a la infància i adolescència com a col·lectiu actiu que s’incorpore en el desenvolupament d’una consciència ètica de rebuig al frau i la corrupció.

Nota de premsa editable en format ODT
Nota de premsa editable en format DOC