L’Ajuntament de Dénia i l’Agència Valenciana Antifrau col·laboren en matèria de formació en integritat

#FormacióAVAF 

La col·laboració entre l’Ajuntament de Dénia i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF) es va iniciar al desembre de 2022 amb la signatura d’un protocol que va marcar el punt de partida del sorgiment de projectes conjunts. 

Les activitats formatives per al foment de l’ètica i la integritat pública, així com la prevenció i detecció de riscos de frau i corrupció formen part del protocol acordat i han donat lloc a la jornada “Integritat, ètica pública i prevenció del frau en l’administració local” celebrada el dimarts 4 d’abril a Dénia.

La jornada va ser presentada pel regidor Francesc Josep Roselló Sirero i va ser impartida per personal tècnic de l’AVAF desplaçat a la localitat.

L’Agència Valenciana Antifrau, al llarg de les quatre hores de formació va tenir l’oportunitat de compartir amb prop de 70 persones emprades públiques i càrrecs electes de la corporació municipal el marc normatiu i institucional valencià en matèria de lluita contra la corrupció, així com les novetats i obligacions que comporta la nova normativa estatal en matèria de protecció dels informants d’infraccions normatives, la Llei 2/2023.

Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau, va exposar les polítiques públiques de prevenció del frau i la corrupció, així com la raó de ser i funcions de l’AVAF. La cultura de la integritat pública que impulsa l’AVAF i la prevenció dels riscos en la presa de decisions en l’administració local va ser la temàtica abordada per Pilar Moreno, tècnica del Servei de Formació de l’Agència. Al seu torn, Marita Oliver, tècnica de formació de l’AVAF, va centrar la seua intervenció en els aspectes bàsics del cicle de lluita contra la corrupció.

La participació dels assistents va venir de la mà del taller de “Conflicte d’interès i integritat pública” dirigit pel personal de l’Agència, així com de l’ús d’eines de ludificació que van permetre advertir que el risc que més s’ha d’atendre en la presa de decisions és la falta de planificació.

La contractació pública, la falta de planificació en la gestió de les administracions, així com la necessitat d’actualitzar el pla de mesures antifrau per les novetats que contempla la Llei 2/2023 va centrar el debat públic que es va donar en l’última part de la jornada formativa.

L’Ajuntament de Dénia va aprovar al febrer de 2022 el seu Pla de mesures antifrau i amb aquesta activitat s’atorga importància a la formació en matèria d’integritat pública i prevenció de la corrupció en les administracions públiques.

Si desitges comptar en la teua administració pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es

L’Agència Valenciana Antifrau i l’Agència Valenciana de Protecció del Territori signen un protocol per a posar en marxa les bústies de denúncia i el Pla d’Integritat

València, 4 d’abril de 2023.- El director de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT), Manuel Civera Salvador, i el director de l’Agència, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre totes dues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d’Integritat en el qual està treballant l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

Dins de les línies generals del Pla d’Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia, tant interns com externs, donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la nova Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Amb aquesta Llei publicada al BOE el passat 21 de febrer, es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva Europea 1937/2019, de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori habilitarà com a canal extern de denúncies la bústies de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau el qual estarà visible en la seua pàgina web. Aquesta bústa garanteix la confidencialitat de les persones denunciants a més de permetre la possibilitat de poder realitzar les denúncies de forma anònima.

La col·laboració entre ambdues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu on el personal de l’AVPT rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i la integritat pública, així com de la prevenció i la detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

El Pla d’ Integritat de l’ AVPT contindrà entre d’ altres una declaració institucional d’ integritat; la incorporació de la integritat institucional en la planificació estratègica; l’habilitació d’un canal específic de denúncies intern i la connexió amb el canal de denúncies extern de l’Agència; la regulació i gestió dels conflictes d’interès; la formació de personal en matèria d’ integritat o el foment i divulgació de la cultura de l’ ètica i integritat pública.

 

L’Agència Valenciana Antifrau col·labora amb l’IVASPE en els cursos selectius d’escala tècnica i superior de Policia Local

#FormacióAVAF

L’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), una organització amb 32 anys d’experiència i que ha format professionalment a més de 70.000 policies i personal d’emergències en la Comunitat Valenciana, ha inclòs en els seus cursos selectius d’escala tècnica i superior de Policia Local, sessions formatives impartides per l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF).

En aquesta ocasió, s’ha participat de la formació de les edicions 45a i 46a del Curs selectiu de l’escala tècnica per a l’accés a les categories d’inspector/a i intendent de la policia local i les edicions 46a i 47a del Curs selectiu de l’escala superior per a l’accés a les categories de comissari/a i comissari/a principal de la policia local. Tots dos cursos impulsats pel responsable de l’Àrea de Formació de l’IVASPE, Juan Vicente Hernández Pamplona; i coordinats per l’intendent de la policia local d’Elx, José Eugenio Medina Sarmiento.

Les jornades formatives amb els dos cursos, es van impartir en línia els dies 27 de març per al grup d’Elx i el 3 d’abril per al grup de Xest. En totes dues ocasions la formació va ser a càrrec de director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan A. Llinares Gómez, amb una conferència sobre la “Llei 2/2023, un canvi de paradigma en la lluita contra la corrupció. Impacte en la Comunitat Valenciana”.

La formació va partir de les obligacions derivades de la Llei 2/2023 com: la implantació de canals interns en les diferents administracions, l’existència del canal de denúncies extern disponible en l’AVAF des de 2018; la protecció al denunciant, regulada en la Llei 11/2016 de la Generalitat i en la Llei 2/2023; i l’Autoritat Administrativa Independent i el seu equivalent a la Comunitat Valenciana, l’AVAF com a autoritat autonòmica competent.

En les sessions formatives van participar 58 alumnes i alumnes dels cossos tècnic i superior de la Policia Local, procedents de 36 ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

La formació va servir perquè els alumnes i alumnes conegueren amb major profunditat la labor de l’Agència i les seues competències, ja que totes dues institucions col·laboren en les seues actuacions per la millora de la integritat en el sector públic. Els participants van mostrar interés pel tractament que es donava a la denúncia anònima, a la denúncia falsa i la potestat sancionadora, sent un cos que també està familiaritzat amb les denúncies.

L’Agència agraeix a l’IVASPE la inclusió d’aquestes jornades formatives en els seus cursos normalitzats, així com l’interés mostrat per les funcions i competències de l’Agència en llaures a una major col·laboració i per les obligacions derivades de la Llei 2/2023.

Si desitges comptar en la teua administració pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es