Integritat i ètica Pública: implantació i control


Integritat pública: Donar prioritat als interessos públics per damunt dels interessos privats. Alinear-se amb els valors, principis i normes compartits per la comunitat.
Ètica pública: governar i gestionar el públic fent les coses bé.

La corrupció és tot el contrari. És la degradació de l’ètica i la integritat. Deteriora l’Estat de dret i impedeix el seu funcionament normal amenaçant els principis constitucionals que l’inspiren, especialment el del sotmetiment de tots els poders públics a l’ordenament jurídic, el de la igualtat de tots davant la llei o l’obligació de l’Administració Pública de servir amb objectivitat els interessos generals de conformitat amb l’art. 103 de la CE.


En una conferència dins de les activitats formatives de l’Agència Valenciana Antifrau, el catedràtic d’història de la filosofia de la Universitat Complutense, José Luis Villacañas, afirmava que la corrupció no sols ens roba diners sinó també la dignitat, a parts iguals, i el seu enquistamient sistèmic obri el camí a la tirania i a l’arbitrarietat.


El malmés i també professor José Vidal-Beneyto va sostindre sempre que la lluita contra la corrupció és el desafiament fonamental de la nostra democràcia i cridava a un moviment general de reprovació contra les pràctiques corruptes en el qual s’implicara la ciutadania.


El primer fiscal anticorrupció que va tindre Espanya, Carlos Jiménez Villarejo, també en una conferència pronunciada a València amb motiu del Dia Internacional contra la Corrupció, sostenia que el fenomen de la corrupció en els Estats democràtics té causes estructurals que guarden relació amb l’organització de l’Estat, les seues Administracions Públiques i l’ordenació dels poders públics. Entre altres, per la insuficiència dels controls quan abdiquen de les seues funcions bé per passivitat, bé per complicitat més o menys encoberta.


I podríem seguir amb cites d’altres estudiosos de la integritat i l’ètica pública, Victoria Camps, Manuel Villoria o Adela Cortina els qui conflueixen a situar en l’eix fonamental de qualsevol sistema polític i de governança el deure de fer el que està bé des de l’exemplaritat dels seus governants. De res serveix exigir al ciutadà comportaments ètics i compliment normatiu si els qui estan en la cúspide del poder no donen exemple. La integritat es construeix per dalt i el seu efecte trencada impregna al conjunt d’institucions.


El marc de la integritat pública en un Estat de dret, projectable a qualsevol administració pública territorial o institucional, és un sistema jurídic que s’edifica a partir del ferm propòsit dels respectius màxims representants per complir la llei i en conseqüència combatre la corrupció.

Són necessàries normes legals seguides de conductes exemplars en el seu sòlid compliment. Sense normes i sense cultura de compliment és impossible posar fi a les inèrcies que ens venen de segles d’abusos i desviaments de poder i d’apropiació del públic en benefici d’interessos privats. Amb normes, però sense cultura de compliment, li obrim les portes al cinisme social. Tampoc és bo que els sistemes de compliment que a poc a poc es van incorporant es queden en meres formalitats dirigides únicament a salvar responsabilitats.


El ciutadà sent l’Administració Pública com la superestructura des d’on s’ha de donar servei a les necessitats de la societat resolent els problemes que afecten l’interés general. La bona governança és el camí per a lluitar contra una de les xacres que més mal fa a la democràcia i a l’economia. La corrupció lleva recursos públics per a entregar-los a tecnoestructures o organitzacions criminals que poden incrustar-se en les nostres administracions i governs. Segons l’OCDE entre un 10% i un 30% dels grans projectes d’obres es perden per ineficàcia dels controls i per mala gestió. Segons l’FMI, fins a 60.000 milions d’euros perd Espanya per conductes corruptes o irregulars. Només, en males pràctiques en la contractació pública, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) xifra en 40.000 milions d’euros aquestes pèrdues. I per si no fora suficient, el Tribunal de Comptes Europeu, va detectar en 2013 que la construcció de 1000 m² d’autopista costa a Espanya en les mateixes condicions orogràfiques el doble que a Alemanya. Fa pocs mesos, la CNMC va sancionar a les sis majors constructores espanyoles perquè durant 25 anys han estat concertant-se per a repartir-se les adjudicacions dels grans contractes públics… la llista d’indicadors és interminable.


Podem sostindre que en el nostre ecosistema públic l’interés general i el benestar comú ha estat en massa ocasions marginat en favor d’interessos personals, corporatius o grups d’interés que, amb estratègies de portes giratòries, suborns, tràfic d’influències, finançaments il·legals de partits, etc. han pres decisions al marge dels canals democràtics i els interessos generals, pensant únicament en els seus propis beneficis. L’urbanisme depredador i especulatiu, per exemple, va deixar en la meua terra, València, una reguera d’esquelets de formigó i territori convertit en erms, va destruir el sistema financer de tota una comunitat en afonar les seues dues grans caixes d’estalvi i un banc, els tres centenaris. I tot es va fer gràcies a que moltes institucions autonòmiques, municipals o del propi Estat van sucumbir irresponsablement a l’immens poder del benefici ràpid i l’economia especulativa. Encara estem pagant aquell castell d’arena que es va esfondrar en 2008 en haver d’assumir l’Estat el deute privat generat per tanta cobdícia i irresponsabilitat.


Així mateix, bona part dels serveis que l’administració pública ha de garantir als ciutadans, han anat perdent amb el temps la seua naturalesa de serveis públics per a passar a ser concessions privades de gestió opaca i objectiu apetitós per a grans empreses la capacitat d’influència de les quals i de poder són en moltes ocasions superiors a la pròpia capacitat de les administracions per a controlar-los o posar-los límit. Aquest desequilibri s’ha traduït en la captura del públic per corporacions que no rendeixen comptes davant ningú i que extrauen rendes dels ciutadans a través de taxes i preus amb escàs o deficient control públic. Com a resultat de recents actuacions de l’agència que dirigisc, després de la corresponent investigació, es va determinar que una concessionària del servei d’aigües d’un municipi haurà de retornar més d’un milió d’euros a l’ajuntament. En un altre municipi, un agent urbanitzador haurà d’indemnitzar al municipi en més de 21 milions d’euros. Els exemples serien interminables i els poden conéixer a través de la nostra pàgina web.


La manera de lluitar contra la corrupció en les nostres administracions públiques passa per establir un marc d’integritat i mesures de prevenció de la corrupció que s’articule des de dalt cap avall. Des del ferm propòsit dels equips de govern de lluitar contra la corrupció fins a l’establiment de sistemes de transparència en la contractació, les concessions, l’urbanisme, les subvencions, l’accés a la funció pública… en definitiva en la gestió del públic en general; codis ètics i de conducta per a tots, càrrecs electes, personal eventual i funcionaris, amb comités d’ètica amb àmplia capacitat d’actuació; plans antifrau i mapes de riscos estructurats per a enfortir els punts febles; canals de denúncia i alertes que permeten la participació ciutadana i dels propis empleats públics en la detecció d’irregularitats i infraccions de la legalitat; sistemes de protecció per als alertadors i sobretot el compliment sense excuses de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció de 2003, ratificada per Espanya en 2006, establint òrgans de prevenció i combat contra la corrupció com els que han vingut creant algunes comunitats autònomes operant a través de programes i sistemes que ajuden les administracions públiques a previndre, detectar, corregir i perseguir els fraus i corrupteles on n’hi haja. Aquests òrgans han de comptar amb els mitjans necessaris i recursos suficients per a exercir les seues tasques de control, garantir la seua independència de la resta dels òrgans administratius i que la seua rendició de comptes es duga a terme davant els òrgans democràtics representatius i davant la ciutadania.


Només un ferm convenciment per part dels representants polítics que, a la transparència, els codis ètics i la rendició de comptes s’ha d’incorporar l’exemplaritat, la cultura de compliment i òrgans de control independents, tant siguen interns com externs, imparcials i amb recursos i mitjans suficients per a complir la seua missió, ens conduirà a unes administracions públiques més eficients i fermament alineades amb l’interés general i el bé comú. En definitiva, amb la integritat i l’ètica pública.


Joan A.Llinares

Director de l’Agència Valenciana Antifrau

Intervenció del X Congrés Nacional d’Auditoria en el Sector Públic celebrat a Santa Cruz de Tenerife els 10 i 11 de novembre de 2022. Mesa “Integritat i ètica pública: implantació i control”

 

L’Agència participa en el lliurament dels Segells Infoparticipa que la Universitat CEU atorga als ajuntaments i diputacions més transparents


Divendres, 11 de novembre de 2022.- L’Observatori de Governança, Transparència i RSC de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) va entregar els Segells Infoparticipa als ajuntaments i diputacions més transparents en la Comunitat Valenciana.

 

Després d’avaluar durant 2021 un total de 52 indicadors de transparència en les pàgines web de les entitats locals valencianes, només 6 dels 542 ajuntaments valencians i 2 de les 3 diputacions han complit els requisits per a obtindre aquest Segell que acredita la seua transparència.

 

El rector de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján, va presidir l’acte de lliurament, celebrat en el Paranimf del campus d’Alfara del Patriarca. Els alcaldes i regidors dels ajuntaments d’Onda, Dénia, Rafelbunyol, Elx, València i Gandia, i representants de les Diputacions de València i Alacant han recollit els Segells Infoparticipa 2021.

 

Al costat del rector de la CEU UCH han presidit l’acte de lliurament el secretari autonòmic de Participació i Transparència de la Generalitat Valenciana, Antoni Llorente; la diputada de Govern Obert i Participació de la Diputació de València, Mentxu Balaguer; el cap del Servei de Transparència de la Diputació d’Alacant, Antoni Canet; i el director d’Anàlisi i Investigació de la Agència Valenciana Antifrau, Gustavo Segura.

 

El municipi d’Onda, amb 52 indicadors, és l’ajuntament de la Comunitat Valenciana que compta amb un major percentatge de compliment (100%), seguit per Gandia que, amb 51 indicadors, aconsegueix un 98% de compliment.

 

València i Elx, amb 50 indicadors, arriben a un 96% de compliment. Dénia, amb 47 indicadors (90%), i Rafelbunyol, amb 46 indicadors i un 88% de compliment, completen la llista dels ajuntaments que han rebut el segell Infoparticipa 2021 en la CEU UCH.

 

Com en anteriors edicions de l’estudi, l’Observatori de la CEU UCH ha analitzat també les pàgines web de les tres diputacions provincials: tant la Diputació de València com la Diputació d’Alacant compleixen amb 47 indicadors (96%) de transparència.

 

Per part seua, la Diputació de Castelló, amb 27 indicadors i un 55,10% de compliment, no aconsegueix el nivell necessari per a aconseguir el Segell en aquesta edició de 2021.

 

La metodologia Infoparticipa
Els Segells Infoparticipa són concedits en la Comunitat Valenciana per l’Observatori de Governança, Transparència i RSC de la CEU UCH, al costat del Grup d’Investigació ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) de la Universitat Autònoma de Barcelona, seguint la metodologia del Mapa Infoparticipa (https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/), on s’integren els resultats de la Comunitat Valenciana.

 

Aquesta anàlisi d’indicadors de transparència en les webs de les entitats locals valencianes realitzat per investigadors de la CEU UCH forma part del Projecte de R+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació (MICIN) titulat “Ètica i Autoregulació de la Comunicació Social: Anàlisi de contingut dels Codis Ètics de 2a Generació i elaboració de Protocols i Guies per a la seua implementació CETICOM-2G” (Ref. PID2021-124969NB-I00) i també del Projecte AICO.2021/212 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

L’Agència Valenciana Antifrau manté la seua presència a les aules de la Facultat de Dret de la Universitat de València

#FormacioAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau manté la seua presència a les aules de la Facultat de Dret de la Universitat de València

Les activitats de l’Agència Valenciana Antifrau en les universitats de la Comunitat Valenciana són cada vegada més freqüents.  En el curs 2022-2023 la Facultat de Dret de la Universitat de València ha inclòs en el Projecte d’Innovació de Centre (PIC) l’activitat Docufòrum universitari en col·laboració amb l’AVAF.

El #DocufòrumAVAF és una activitat dirigida a fomentar la cultura social d’ètica cívica, integritat pública, prevenció del frau i rebuig a la corrupció entre els estudiants de totes les titulacions de la Universitat.

En aquesta ocasió s’han celebrat dues #DocufòrumAVAF en la Facultat de Dret, el dimarts 8 i dimecres 9 de novembre de 2022, amb la participació de 90 alumnes/as de l’assignatura d’Habilitats i Destreses de dos cursos diferents del Grau de Criminologia, amb la col·laboració de la professora Vicenta Tasa Fuster.

Una vegada vist el documental Corrupció: Organisme nociu, l’alumnat protagonitza l’experiència formativa mitjançant preguntes, centrades en l’origen i causes de la corrupció, l’efecte i costos d’aquesta, la percepció de la corrupció en la nostra societat i respecte a altres països del nostre entorn, què fer davant casos de corrupció.

En el debat, es van tractar qüestions referides també ètica i integritat públiques, així com sobre les polítiques de prevenció i formació cívica o sobre les funcions i el treball que realitza l’Agència Valenciana Antifrau.

L’alumnat va insistir especialment en les conseqüències de la corrupció en les institucions i en la nostra societat, la part punitiva i el sistema judicial, la recuperació d’actius, així com la funció dels criminòlegs en la lluita contra el frau i corrupció.

L’activitat s’ha organitzat en col·laboració amb la Universitat de València, a la qual agraïm el seu interés i voluntat d’ajudar a crear una cultura d’integritat pública i de rebuig al frau i la corrupció.

Si eres docent universitari, de Secundària o de Batxillerat i estàs interessat en què l’activitat formativa “Docufòrum: Corrupció, organisme nociu” es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es.