Trobada institucional de l’Agència amb el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

Castelló, 2 de novembre de 2022.– El director de l’Agència, Joan Llinares, es va reunir a Castelló amb el President del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Luis Arturo León, amb l’objectiu d’establir relacions institucionals entre tots dos organismes.

Com a resultat d’aquesta trobada s’han obert diverses vies de col·laboració que es concretaran en els pròxims mesos en un acord marc.

El Comité Econòmic i Social és un òrgan consultiu del Consell de la Generalitat Valenciana i del conjunt d’institucions pública de la Comunitat Valenciana en matèries econòmiques, sociolaborals i d’ocupació.

Finalitza el curs interuniversitari “Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública” en la Universitat d’Alacant.

#FormacioAVAF

Finaliza el curso interuniversitario “Prevención de riesgos de corrupción en la gestión pública” en la Universidad de Alicante.

Alacant, 8 de novembre de 2022. La Universitat d’Alacant va acollir l’última de les sessions del primer Curs Interuniversitari sobre prevenció de la corrupció en la gestió pública que l’Agència Valenciana Antifrau ha impartit al personal directiu electe, quadres tècnics del personal d’administració i serveis (PAS) i als membres dels comités d’ètica de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

El curs es va iniciar el 7 de juny de 2022 a la Universitat de València, va continuar al juliol amb una jornada a la Universitat Politècnica de València. El mes de setembre l’activitat es va dur a terme en la Universita Miguel Hernández d’Elx, mentre que a l’octubre la sessió va tindre lloc a la Universitat Jaume I de Castelló.

L’última de les jornades s’ha realitzat en la Universitat d’Alacant. La integritat pública i la detecció dels riscos més habituals va ser abordat en un taller dinàmic on els quasi 300 participants (en presencial i en línia) van tindre un paper destacat en la sessió, mitjançant la formulació de reflexions i preguntes de manera continuada i la visualització de diversos documentals.

“Corrupció: organisme nociu” elaborat per Pandora Box, a través de micro mecenatge, va ser el primer dels documentals vists pels assistents. La cinta va permetre conéixer de primera ma testimoniatges d’alertadors de frau i corrupció i donar a conéixer la labor de l’AVAF en la protecció de denunciants i en la investigació de denúncies.

Valentia, esperança, admiració, honradesa han sigut les paraules amb les quals alguns dels participants de la sessió han qualificat l’actitud dels alertadors. Si bé, han ressaltat també la ràbia i la indignació que produeix comprovar les situacions viscudes i exposades per les persones alertadores que apareixen en el documental.

On es denuncia? Quina protecció reben les persones que denuncien? Es pot tindre assessorament? Hi ha algun tipus de formació en aquests temes per a les persones que prenen les decisions en les institucions? L’anonimat està garantit en les denúncies o alertes? Aquestes han sigut algunes de les preguntes formulades per les persones participants i que van ser respostes per l’AVAF en la jornada a Alacant.

La planificació de la gestió pública. Eina de bon govern, el documental elaborat per la Universitat de València i l’AVAF, va ser projectat per a remarcar la importància de la planificació estratègica en tota institució pública.

La projecció d’aquest documental va posar de manifest, d’acord amb les opinions dels participants, la necessitat d’aprofundir i desenvolupar de manera sistemàtica en totes les administracions i nivells administratius la cultura de la planificació estratègica i la divulgació i coneixement exhaustiu dels plans de les organitzacions entre tot el personal que treballa en ella. destacant-se, igualment, que l’absència de planificació porta a la improvisació i incrementa el risc de pràctiques incorrectes o fraudulentes.

Anselm Bodoque, Pilar Moreno i Marita Oliver, del servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau, al costat de Cristina Fernández, tècnica de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció i investigadora de la Universitat de Salamanca han format l’equip els docents de la jornada a Alacant.

El curs interuniversitari ha sigut impartit per personal de l’Agència Valenciana Antifrau i la Inspecció de Serveis de la Generalitat Valenciana al llarg de cinc jornades. Cadascuna de les universitats públiques valencianes ha sigut l’amfitriona d’una de les sessions al llarg dels mesos de duració de l’experiència d’aprenentatge.

L’Agència Valenciana Antifrau agraeix als ponents externs de l’AVAF, Delia Compte i José Luis Gaona, de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana, i Cristina Fernández, investigadora de la Universitat de Salamanca la seua predisposició i col·laboració.

La celebració d’aquest curs interuniversitari ha sigut possible gràcies a la gran labor dels serveis de formació PAS i de retransmissió per streaming de les cinc universitats públiques valencianes, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat d’Alacant. L’AVAF agraeix a les persones responsables d’aquests serveis, el seu treball, voluntat de col·laboració i infraestructures facilitades perquè les jornades foren dutes a terme de manera perfecta.

ISTEC i l’Agència Valenciana Antifrau signen un conveni de col·laboració per a desenvolupar un marc d’integritat i ètica pública

Burjassot, 25 d’octubre 2022.- La societat mercantil Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTEC), dependent de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana, i l’Agència Valenciana Antifrau han signat un conveni de col·laboració per a la posada en marxa d’activitats de prevenció del frau i la corrupció i el foment de l’ètica i integritat pública.

 

El conveni ha sigut signat pel director gerent d’ISTEC, Juan Alegre Sanahuja, i pel director de l’Agència, Joan Llinares, en les instal·lacions d’ISTEC a Burjassot. Aquesta empresa pública aqueix constitueix com a operador de telecomunciacions per a proveir de serveis de comunicacions electròniques als operadors controlats per les administracions públiques.

 

Entre les accions que contempla el conveni es troba la de donar compliment a les exigències de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, amb el reconeixement per part d’ISTEC com a canal extern de les seues denúncies la Bústia de denúncies de l’Agència i s’adhereix a aquest; així com a l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 1030 de 29 de setembre de 2021 sobre l’obligatorietat de dotar-se de Plans Antifrau.


Perquè la Bústia de denúncies de l’Agència actue com a canal extern de denúncies d’ISTEC aquesta entitat es compromet a incloure en un lloc visible dins de la seua pàgina web, o qualsevol altre suport que estime convenient, l’enllaç de la Bústia de denúncies de l’AVAF juntament amb la informació clara i precisa sobre la seua funció i finalitat.

 

A més del canal extern de denúncies l’Agència col·laborarà amb ISTEC per a la posada en marxa del seu canal de denúncies intern, amb la finalitat de donar compliment a altres de les exigències de la Directiva Europea.

 

ISTEC es compromet així mateix a aprovar el seu propi Pla d’Integritat que comptarà amb la col·laboració, assistència i intercanvi d’informació per part de l’Agència. Aquest Pla d’Integritat contindrà una declaració institucional d’integritat; la incorporació de la integritat institucional en la planificació estratègica; la regulació i gestió dels conflictes d’interés; la formació del personal d’ISTEC en matèria d’integritat o el foment i divulgació de la cultura de l’ètica i integritat pública, entre altres qüestions.


El director gerent d’ISTEC, Juan alegre Sanahuja, ha ressaltat “la importància de comptar amb el coneixement i els mitjans de l’AVAF per a desenvolupar una estructura social d’integritat i lluita contra el frau sòlides i amb això reforçar la confiança de la societat en el bon ús i gestió dels fons públics per part del sector públic”.

 

Per la seua part el director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “la signatura d’aquest conveni amb ISTEC se suma al que aconseguim fa uns mesos amb VAERSA i tots dos posen de manifest com el sector públic instrumental valencià es vol dotar de marcs d’integritat pública en l’exercici de les seues funcions la qual cosa redundarà en la creació de majors nivells d’ètica i integritat pública que són una garantia per al conjunt de la ciutadania”.