En 2020 es van presentar 226 denúncies davant l’Agència Valenciana Antifrau, un 34% més que en el 2019

València, 23 de febrer de 2021.- L’Agència Valenciana Antifrau està acabant d’elaborar la Memòria d’activitat corresponent a l’any 2020 la qual haurà d’entregar a les Corts Valencianes abans del 31 març, tal com es recull en el seu reglament.
Entre les primeres dades que s’han extret de l’anàlisi treballe realitzat estan els corresponents al nombre de denúncies presentades davant l’AVAF que durant l’any 2020 ha aconseguit la xifra de 226. L’any 2019 es van presentar 168 denúncies pel durant el 2020 s’ha incrementat en un 34% el nombre de denúncies presentades malgrat la complicada situació registrada per la crisi de la COVID-19.
Uns altres de les dades recollides és la ubicació de l’administració publica objecte de la denúncia i així veiem com del total de denúncies presentades 115 d’elles són contra administracions públiques situades a la província de València el que representa el 51%. A la província d’Alacant s’han presentat 70 denúncies (31%) i 15 a la província de Castelló (7%). Les 26 denúncies restants (12%) corresponen a la Generalitat Valenciana i ens dependents l’àmbit d’actuació dels quals engloba a tota la Comunitat Valenciana.
Respecte al canal utilitzat per a interposar les denúncies de les 226 presentades, 191 s’han fet a través de la bústia de denúncies, és a dir, el 85%. La bústia de denúncies de l’Agència s’ha convertit en la principal eina de denúncia sobretot perquè permet la possibilitat de presentar la denúncia de manera anònima.
Des de la seua posada en marxa l’any 2018 el nombre de denúncies presentades a través de la bústia ha anat augmentant de manera progressiva i així en el primer any de funcionament (2018) va ser utilitzat en un 54% dels casos per a passar l’any 2019 al 76% i finalment en el 2020 aconseguir la xifra del 85%.
El director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “aquest increment significatiu del nombre de denúncies presentades és la constatació que cada vegada més persones coneixen l’existència d’un organisme que lluita contra el frau i la corrupció en la nostra Comunitat”.
“Així mateix, el treball que es realitza en l’Agència amb la investigació dels casos es veure reforçat quan és la ciutadania qui recorre a l’AVAF i posa en coneixement situacions que poden ser constitutives de frau i corrupció, per la qual cosa comptar amb la confiança de la ciutadania és el nostre major reconeixement”, va afegir Llinares.

UNISOCIETAT a Riba-roja de Túria

Té o no té límits la llibertat d’expressió? Professor Fernando Flores Giménez del Departament de Dret Constitucional, i Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de València. Enllaç a la xarrada. Participarà per part de l’Agència Valenciana Antifrau, el Cap de servei de formació, Anselm Bodoque.