L’Agència Valenciana Antifrau participa en el Pla de Formació del personal al servei de l’Ajuntament de València

#FormacióAVAF

València.- 18 d’octubre de 2023.

La 2a edició del curs “La integritat pública: prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública”, inclòs en el pla de formació interna de l’Ajuntament de València, ha tingut lloc els dies 16 i 18 d’octubre de 2023 amb la participació activa de l’Agència Valenciana Antifrau.

Al llarg de 2 sessions de 5 hores i mitja de duració cadascuna, la formació ha sigut impartida per personal de l’Agència Valenciana Antifrau dels serveis de Formació i Prevenció.

El dilluns 16 d’octubre de 2023 va donar principi el curs en la Nau de Ribes, situat al Parc Central, amb la sessió d’Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència. El sistema institucional contra la corrupció a Espanya i la labor de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana va centrar l’exposició.

Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció de l’AVAF va detallar detalladament les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública existents en l’actualitat i desenvolupades per l’Agència.

El 18 d’octubre, la segona de les sessions a càrrec de l’Agència Valenciana Antifrau, va ser impartida íntegrament pel personal del Servei de Formació.

Anselm Bodoque, va mostrar els costos de la corrupció i les polítiques públiques contra la corrupció a Europa i Espanya, mentre que, Pilar Moreno, tècnica de Formació de l’AVAF, va exposar el cicle de la lluita contra la corrupció, destacant la importància de la integritat pública i els sistemes de control. Marita Oliver, tècnica de Formació de l’Agència, va exposar al llarg de la seua sessió les alertes, denúncies i investigacions al costat del canal de denúncies de l’AVAF.

Amb la celebració del taller “Riscos i alertes habituals a la gestió pública” i l’activa participació del personal empleat públic assistent va finalitzar la participació de l’Agència Valenciana Antifrau en el curs, que va celebrar una última sessió el 20 d’octubre a càrrec del personal del propi ajuntament.

El nostre agraïment al Servei de Participació Ciutadana i Govern Obert de l’Ajuntament de València per la gestió i coordinació de la segona edició d’aquest curs.

XIII Reunió de la Xarxa d’Agències i Oficines Anticorrupció per tractar l’aplicació de la Llei de protecció a les persones alertadores

Barcelona, 18 d’octubre de 2023.- L’Oficina Antifrau de Catalunya ha organitzat la XIII Reunió de la Xarxa d’Agències i Oficines Anticorrupció, celebrada a Barcelona, a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Durant la trobada, s’ha tractat l’aplicació de la Llei de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que va entrar en vigor el passat 20 de febrer i que va suposar la transposició a l’ordenament jurídic intern de la Directiva UE 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Durant la trobada, les diferents agències i oficines anticorrupció han posat en comú la informació sobre el volum de sol·licituds de protecció rebudes, el procediment aplicat, els supòsits de concessió i la denegació de protecció, entre d’altres.

Sobre els temes esmentats s’han realitzat diverses ponències internes. A més dels representants de les diferents agències i oficines, han participat ponents especialistes en la protecció de persones alertadores des de diferents perspectives.

El professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Òscar Capdeferro, va presentar la ponència “Implantació de la Llei 2/2023. Consensos interpretatius” que es va centrar en els expedients de protecció de l’esmentada llei.

La també professora de Dret Penal de la Universitat Castella-la Manxa, Beatriz García Moreno, va explicar el “Sistema intern d’informació” centrant-se en la responsabilitat de l’entitat obligada i la del responsable del Sistema intern, així com del principi de no incriminació.

D’altra banda, al llarg d’aquestes dues jornades també s’ha analitzat l’estratègia d’intel·ligència basada en l’anàlisi de dades, i els representants de les agències i oficines de la xarxa han posat en comú idees, projectes i assoliments en aquest àmbit.

A la reunió d’aquests dies hi han assistit representants de l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona,  l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid, l’Audiència de Comptes de Canàries, l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra, el Consell de Contes de Galícia, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (SNCA), l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.