Èxit de participació en Unisocietat Ontinyent

50 persones participaren el passat 17 de juny a la conferència “El sistema financer i la Covid-19”, impartida pel professor de Dret Mercantil de la Universitat de València, Jaume Martí Miravalls. La conferència se celebrà a l’aula magna del campus de la Universitat de València d’Ontinyent. La participació dels assistents en el debat fou activa i mostraren un gran interés tant per les repercussions del sistema financer en la vida quotidiana de les persones com per les funcions de l’Agència Valenciana Antifrau.

Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF, va presentar l’activitat en el marc del conveni de col·laboració existent entre l’Agencia Valenciana Antifrau i el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València. També presentà l’Agència insistint en les seues funcions i independència.

El professor Jaume Martí analitzà les mesures extraordinàries adoptades per a pal·liar l’impacte de la pandèmia del COVID-19 en el sistema financer espanyol, partint dels pressupostos econòmics i jurídics generals. Després d’una breu explicació del sistema financer, la seua regulació i classificació, el professor Martí es va detindre en algunes de les principals mesures adoptades, singularment, en el mercat del crèdit i en el mercat de valors, i per a evitar situacions fraudulentes.

L’Agència Valenciana Antifrau participa de manera habitual en el programa Unisocietat de la Universitat de València per ser un instrument per a fer activitats formatives pel bon govern i la ciutadania en el territori valencià. La conferència fou presencial, respectant les mesures anticovid estipulades per la pandèmia.

El TSJ-CV qüestiona al Síndic de Greuges que haja examinat una queixa contra l’Agència Valenciana Antifrau quan està pendent de resolució judicial

València, 16 de juny de 2021.- La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha dictat una provisió en la qual no dóna per aportat l’informe emés pel Síndic de Greuges respecte a la queixa presentada pel grup parlamentari popular sobre l’actuació de l’Agència Valenciana Antifrau respecte al lliurament d’expedients que estan incursos en un procediment d’investigació obert i en tramitació.
El TSJ-CV qüestiona que el Síndic de Greuges haja admés i resolt aquesta queixa ja que resulta contrari a l’article 17.2 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, en el qual s’impedeix a aquesta institució entrar a examinar una queixa que està pendent de resolució judicial, perquè no es pot a través d’això condicionar de cap manera el treball i la decisió del Tribunal, que ha de garantir la seua independència.
L’advertiment relatiu al fet que el Síndic de Greuges havia d’observar el que es disposa en la seua llei reguladora i abstindre’s d’entrar en el coneixement de la queixa, pendent de resolució judicial ferma, va ser efectuada per l’Agència Valenciana Antifrau per tres vegades, en escrits dirigits al Síndic de Greuges de 2 de març, de 30 d’abril i d’1 de juny.

Més informació:
Els escrits de contestació i informes en el procediment de la queixa tramitada pel Síndic de Greuges es troben en el Portal de Transparència de l’Agència Valenciana Antifrau en “informació de rellevància jurídica, informes jurídics i altres documents d’interés”. Enllaç:

https://www.antifraucv.es/es/portal-transparencia/informacio-de-rellevancia-juridica/

Fecha de publicación: 

L’AVAF participa en dos grups de treball de la Xarxa Neiwa

El passat 10 de juny, l’Agència Valenciana Antifrau va participar en l’exposició de conclusions dels dos grups de treball que la Xarxa Europea d’Autoritats d’Integritat i Alertadores (NEIWA) ha constituït per a abordar tant els canals externs de denúncia com els canals interns.

Des de l’AVAF s’ha posat l’accent en tots dos grups de treball en la importància de la denúncia anònima i establir mesures per a assegurar la confidencialitat de la denúncia, del desenvolupament de la investigació i de la identitat del denunciant enfront de qualsevol “tercer”. La figura del denunciant anònim i la confidencialitat de la investigació són plenament aplicables, en els mateixos termes, tant en canals externs com en canals interns de denúncia.

Aquestes conclusions i les aportacions dels participants en la Xarxa Neiwa formaran part de la pròxima declaració d’aquesta plataforma de cooperació i intercanvi de coneixements i experiències en el camp de la integritat i la denúncia d’irregularitats, que pròximament veurà la llum.

Finalment recordar que la Xarxa NEIWA representa en l’actualitat a 21 Estats membres i es va crear al maig de 2019. Per part d’Espanya, són presents en les seues reunions com a membres de ple dret, l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Agència Valenciana Antifrau.

Fecha de publicación: