Reunió amb el director general de Vaersa

El director general de Vaersa, Ferran García i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, s’han reunit aquest matí en la seu de la AVAF juntament amb personal tècnic de totes dues institucions. Entre altres qüestions en la reunió s’ha tractat l’assessorament per part de l’Agència a Vaersa per a l’elaboració del seu pla antifrau, requisit obligatori per a poder accedir als fons europeus Next Generation.

El Servei de Prevenció de l’Agència Valenciana Antifrau participa en el curs «Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública» per a personal PAS de la Universitat de València.

#FormacioAVAF

El dimecres 9 de febrer de 2022, Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció, va ser ponent en la segona sessió del curs organitzat pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (

SFPIE) de la Universitat de València elaborat i impartit per personal de l’AVAF.

Les 35 persones del personal de direcció PAS de la UV seleccionat per a aquest curs de 15 hores van assistir de manera participativa al mòdul titulat “Les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública”.

Al llarg de la sessió, Irene Bravo va abordar els principals marcs d’integritat pública elaborats pel servei de prevenció, incidint en les recomanacions generals de l’Agència, els codis ètics, la metodologia d’avaluació de riscos utilitzada i els catàlegs de riscos, així com els últims materials a la disposició de qualsevol entitat: la guia Aavaf sobre plans d’integritat i el manual didàctic visual sobre el conflicte d’interés.

Al seu torn, es va exposar una altra de les funcions del servei, la presentació d’al·legacions i esmenes realitzades a diferents normes autonòmiques en l’àmbit de la prevenció.

La sessió va permetre exposar la Guia AVAF: El Pla d’Integritat Pública: Full de ruta i Annex facilitadors. En aquesta part del mòdul formatiu, al costat d’Irene Bravo, van participar les tècniques de Prevenció Teresa Gascó i Carmen Domínguez.

La regulació i necessitat de la declaració d’absència de conflicte d’interés (DACI) en matèria de contractació pública va suscitar interés per part de l’alumnat. Des del Servei de Prevenció de l’AVAF es va recomanar al llarg de la sessió que la DACI hauria d’utilitzar-se en tots els procediments de contractació que es dugueren a terme, no sols en aquells projectes vinculats a fons europeus, tenint en compte el que s’estableix en l’article 64 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Al seu torn, es va especificar que la DACI ha d’exigir-se a tots els intervinents en el procediment de contractació independentment, per exemple, que s’haja dut a terme l’externalització de la redacció dels projectes.

La primera jornada d’aquest curs va ser impartida pel director de l’Agència, Joan Llinares. La següent sessió serà a càrrec d’Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF.
Des de l’Agència Valenciana Antifrau s’advoca per la prevenció i la formació com a eines essencials en la generació d’una cultura de la integritat en les institucions públiques. “.