L’Agència Valenciana Antifrau i la Diputació de València units pels «Nous reptes de la Contractació del Sector Públic: ODS i Fons Next Generation»

#FormacioAVAF

La AVAF ha participat en el curs «Nous reptes de la Contractació del Sector Públic: ODS i Fons Next Generation» organitzat per la Diputació de València, i coordinat per Ylenia Diaz, secretària general de l’ajuntament de Riba-roja del Túria i Cristina González Gavarda de la Diputació de València.

Els canals de denúncia com a instrument per a la consecució d’institucions sòlides del ODS 16 ha sigut el títol de la conferència impartida per l’Agència en el marc del curs de DIVAL

El ODS 16 de l’Agenda 2030, centrat en la promoció de societats justes, pacífiques i inclusives ha sigut la guia del curs. «Reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seues formes» (*ODS 16.5) i « Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes» (ODS 16.6) han sigut presents en el desenvolupament de l’experiència d’aprenentatge.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, va compartir amb l’alumnat els antecedents de la AVAF, les funcions atribuïdes per la Llei 11/20216 de creació de l’Agència (prevenció, formació, documentació, protecció als alertadors, anàlisis i investigació) així com les alertes rebudes en el canal de denúncies en matèria de contractació pública.

L’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. va introduir l’obligació d’elaborar i aprovar plans antifrau per a totes aquelles organitzacions que anaren a gestionar fons Next Generation també va ser present al llarg de la seua intervenció.

A rels de l’impuls atorgat per aquesta Ordre a la necessitat de comptar amb eines que permeten reconéixer riscos, Joan Llinares va presentar la Guia AVAF: El Pla d’Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors. https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf que permetrà el desenvolupament d’un sistema d’integritat institucional en les organitzacions públiques.

Com es detalla en la citada guia «No n’hi ha prou amb aprovar un pla d’integritat pública i publicar-lo. Amb això, l’entitat s’haurà posat el dorsal, però, per a eixir a la carrera, haurà de prendre consciència de la importància d’aquest pla i posar-ho en pràctica a tots els nivells de la seua organització, com a part d’un procés que implica dedicació, esforç i actuacions de millora contínua però que, sens dubte, serà molt positiu per a càrrecs electes, directius públics, personal empleat públic i per a la ciutadania en general.»

Els canals de denúncia, una de les manifestacions del sistema d’integritat institucional, ha centrat l’exposició de Gustavo Segura, director d’anàlisi i investigació de l’Agència Valenciana Antifrau.

Els empleats i empleades públiques seleccionades per la Diputació de València han tingut l’oportunitat d’aproximar-se a l’eina del canal de denúncies amb la qual compta l’Agència i que podrà utilitzar-se com a canal de denúncia extern amb el qual han de comptar totes les entitats públiques a partir del 18 de desembre de 2021.

Per a conéixer amb més detall el canal de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau es pot accedir al *webinar celebrat fa uns mesos, disponible en el canal de You Tube de la AVAF. https://youtu.be/e5s_jpcbkjm

Unisocietat Paterna debat sobre transparència, rendició de comptes i bon govern en la Covid-19

Conferència Unisocietat a Paterna, 18 de novembre de 2021

L’Agència Valenciana Antifrau va participar en l’activitat formativa Unisocietat de la Universitat de València organitzada a Paterna per a debatre sobre transparència, rendició de comptes i bon govern en la COVID-19.

L’activitat es va fer en el marc del conveni de col·laboració entre l’Agència i la Universitat de València i té com a objectiu sensibilitzar socialment en l’ètica col·lectiva i la prevenció del frau i la corrupció en tots els àmbits de la vida pública en tot el territori valencià.

La conferència va comptar amb la presència de 15 persones, i va generar un debat sobre la informació pública i el dret d’accés, el límit de drets fonamentals durant els primers mesos de la pandèmia, la contractació d’emergència. I com les decisions d’agilitar els procediments constituïen un risc per a la corrupció.

La conferència va ser conduïda pel professor de Dret Constitucional de la Universitat de València, Lorenzo Cotino Hueso, qui va analitzar les primeres decisions en temps de pandèmia des dels drets fonamentals i constitucionals. Va abordar el dret d’accés a la informació pública i com influeix en la confiança col·lectiva i els vincles de la societat.

La representant de l’Agència, Marita Oliver, va centrar l’atenció en les actuacions de l’Agència en la prevenció contra el frau i la corrupció.

En el debat, es va posar l’accent en les sol·licituds d’informació pública i el dret d’accés, en la construcció de la confiança ciutadana i institucional, i en el paper dels consells de transparència.

L’Ajuntament de València és la primera institució pública valenciana que connectarà el seu web a la bústia de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau

València, 19 de novembre 2021.- L’Ajuntament de València, representat per la Tinent d’Alcalde i Regidora de Transparència i Govern Obert, Elisa Valía i l’Agència Valenciana Antifrau, amb representació del seu director, Joan Llinares, han signat un conveni de col·laboració pel qual totes dues institucions es comprometen a treballar en diferents àrees de la prevenció i la lluita contra la corrupció.

Un dels aspectes més destacats de l’acord és que amb fi de donar compliment a una de les exigències derivades de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, l’Ajuntament de València reconeix com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau i enllaçarà des del seu web a la bústia de l’AVAF.

La Directiva assenyala que totes les administracions públiques i entitats del sector público deben habilitar canals de denúncia tant externs com interns. En el cas dels canals externs aquesta exigència es compliria en enllaçar directament des de la pàgina web de l’administració o institució de què es tracte amb la bústia de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau.
L’Ajuntament de València ha sigut la primera administració de tota la Comunitat Valenciana que compleix d’aquesta manera amb l’exigència de la Directiva Europea que obliga a habilitar bústies externes de denúncia. Respecte als canals interns l’AVAF col·laborarà amb l’Ajuntament per a la seua posada en marxa.

En el conveni també es recullen altres actuacions com l’assistència de l’Agència en la implementació del Pla d’Integritat de l’Ajuntament de València, l’elaboració de catàlegs genèrics de riscos o la col·laboració en accions de difusió i formació sobre la necessitat i contingut del Pla d’Integritat.
Per a la coordinació de totes les actuacions es constituirà una Comissió de Coordinació que es reunirà durant el tercer quadrimestre de cada any per a fer una avaluació de les activitats realitzades i proposar noves accions de col·laboració institucional per a l’any següent.
“En els últims anys, hem aconseguit alçar la projecció reputacional de la ciutat i des de l’Ajuntament de València treballem per a continuar articulant mecanismes que contribuïsquen a evitar el frau, pensant en el futur, perquè mai hàgem de viure anys foscos a nivell reputacional com els que passem fa no tant”. Va afirmar Elisa Valía, regidora de Transparència de l’Ajuntament.
“Des de l’Agència Valenciana Antifrau felicitem l’Ajuntament de València per ser la primera administració pública valenciana que compleix amb l’exigència de comptar amb una bústia de denúncies extern. Aprofite també per a animar a la resta d’institucions perquè amb l’AVAF i puguem ajudar-los en el compliment de les exigències de la Directiva Europea 2019/1937 el termini de la qual per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol finalitza el pròxim 17 de desembre”, va assenyalar Joan Llinares, director de l’Agència Valenciana Antifrau.
“L’AVAF té entre les seues funcions la de col·laborar amb les administracions públiques i entitats del sector públic valencià en la prevenció i la lluita contra la corrupció i la de treballar de manera conjunta en la creació d’una ètica i integritat pública,” va afegir Llinares.

Poden consultar el conveni en el següent enllaç