L’Agència participa en la 21a reunió anual de la EPAC/EACN celebrada a Moldàvia

València, 23 de novembre de 2022.- L’Agència Valenciana Antifrau ha participat de manera virtual en la 21 reunió anual de la European Partners against Corruptión (EPAC) i la European Contact-Point network against corruption (EACN) en la qual han participat més de 100 persones dels 24 països membres.

La celebració de la reunió a Moldàvia ha condicionat l’assistència presencial dels participants a l’ésser aquest país limítrof amb Ucraïna. En la trobada han sigut reconeguts els esforços de Moldàvia en la implementació de mesures de lluita contra la corrupció per a generar confiança en els ciutadans i de cara a la seua incorporació com a membre de la Unió Europea.

Les sessions plenàries s’han dividit en dues: una relacionada amb la investigació d’en la qual s’han exposat casos reals i s’ha conclòs que és molt difícil construir un sistema per a lluitar contra la corrupció i molt fàcil destruir-lo; i una altra relacionada amb la cooperació internacional i intercanvi d’informació en la qual s’ha destacat la importància de la cooperació entre agències i organitzacions anticorrupció i institucions públiques.

En aquesta reunió també es va acordar l’adhesió de noves entitats a la EPAC com la EPPO (Fiscalia Europea Anticorrupció); Internal Security Bureua del Ministeri de l’Interior de Letònia; Chief Offcial Ethics Comission of*Lithuania; Internal and protection office of Ministry of Internal Affairs of Moldova; Garda Inspectorate of Ireland i ls State Bureau Investigation of Ukraine

Amb aquestes incorporacions la EPAC és la xarxa més gran d’Europa en matèria d’anticorrupció i frau i aglutina a diferents tipus de serveis, agències, organitzacions, les quals representen el sistema anticorrupció de cada país.

El Consell també va aprovar la constitució de tres grups de treball:

 • Grup de treball per a anàlisi i assessorament sobre polítiques (APA): per a realitzar anàlisi i ajudar al Consell de la EPAC/EACN en la prestació d’opinions o assessorament sobre qüestions de política o consultes públiques.
 • Grup de treball per a Capacitació i Transferència de Coneixement (TTK) – per a planificar i realitzar seminaris web dirigits a la comunitat EPAC/EACN sobre temes rellevants d’anticorrupció i control policial;
 • Grup de treball per a desenvolupar i implementar activitats de projectes (DIPA): per a iniciar i desenvolupar activitats del projecte per a promoure l’intercanvi d’experiència i millors pràctiques entre membres i observadors de la EPAC/EACN.

Així mateix en aquesta reunió la candidatura de Ukraine “Anti-corruptionschool” programme https://www.undp.org/ukraine/press-releases/new-basic-online-course-trains-anti-corruption-officersn va guanyar el premi “2022 EPAC/EACN Award”.

Declaració de Chisinau 2022

Formació en integritat. El personal de la FVMP rep a l’Agència Valenciana Antifrau.

#TrainingAVAF

València, 23 de novembre de 2022. L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) i la Federació Valenciana de Municipis i Província (FVMP) continuen la seua col·laboració en matèria de prevenció i formació en matèria d’integritat i lluita contra la corrupció amb una nova sessió formativa.

El personal de la FVMP ha participat en aquesta nova jornada amb l’objectiu d’aproximar-se a les necessàries estratègies d’integritat que han de desenvolupar totes i cadascuna de les administracions públiques.

Víctor Almonacid, director de Prevenció, Formació i Documentació de l’AVAF va impartir la ponència “Dels plans antifrau als plans d’integritat” on va detallar que per la nova Llei 1/2022, de Transparència de la Comunitat Valenciana és obligatori que

 • les entitats valencianes compten amb codis ètics i de conducta amb un contingut mínim legal
 • el sistema d’integritat valencià tinga en compte en el seu disseny tant la identificació dels riscos d’identitat pública de major rellevància com els plans de prevenció
 • que les administracions públiques adopten mesures que fomenten una cultura de planificació i avaluació dels serveis i de les polítiques públiques

Amparo Martí, cap d’unitat de pericial de l’Agència, va donar a conèixer les obligacions relacionades amb les bústies de denúncia que han comptar obligatòriament totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana i com la bústia externa de denúncia de l’Agència Valenciana Antifrau, compleix com a bústia externa de totes i cadascuna de les més de 500 entitats locals del territori.

A preguntes dels assistents, també es va abordar els mecanismes de protecció de les persones alertadoras i la normativa actualment existent en la matèria.

Els assistents van conèixer que des de l’Agència es presta assessorament jurídic a aquelles persones que ho necessiten relacionat amb riscos de frau i corrupció en l’administració pública.

L’Agència Valenciana Antifrau compta amb publicacions i recursos per a aportar a l’aprenentatge del personal al servei del sector públic. Pots consultar ací

L’AVAF i la FVMP s’han emplaçat a continuar col·laborant en la difusió i en el suport als ajuntaments a través de sessions formatives.

Riscos de la gestió en el període electoral. L’AVAF i la FVMP col·laboren en la formació de càrrecs electes

#FormacióAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) i la Federació Valenciana de Municipis i Província (FVMP) ha celebrat la jornada “Riscos de la gestió en el període electoral” dirigit a càrrecs electes en la seu del MUVIM.

La sessió formativa va ser inaugurada per Tatiana Prada de Conflent, sotssecretària general de la FVMP i Joan Llinares, director de l’Agència Valenciana Antifrau.

La conferència principal de la jornada “La gestió pública municipal en període electoral. Principals riscos.” va ser a càrrec de Víctor Almonacid, director de Prevenció, Formació i Documentació de l’AVAF.

Al llarg de la sessió, el ponent ha posat de manifest que la clau és identificar els riscos en la gestió municipal i el primer pas de la detecció d’aquests és ser conscients d’ells. La recomanació “Catàleg de riscos comuns en els processos de presa de decisions i alguns mecanismes de prevenció”  els detalla i especifica mecanismes de prevenció dels riscos advertits.

 

El director de Prevenció Formació i Documentació de l’Agència va recalcar que la integritat institucional s’articula com a contrapès de riscos i va posar de manifest que la Comunitat Valenciana compta amb sòlids fonaments per a implantar una estratègia d’integritat.

 

La Llei 1/2022 de, 13 d’abril de la Generalitat de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana permet establir sòlids fonaments per a implantar una “Estratègia d’Integritat”:

 • El foment de l’elaboració i aprovació de plans de prevenció de riscos contraris a la integritat a partir de l’autodiagnòstic i identificació dels riscos de major rellevància en l’organització
 • Règim de dedicació i compatibilitat
 • Mecanismes d’intenció inhibició i recusació
 • Protocols de prevenció de conflictes d’interès
 • Declaracions d’activitats, béns, drets i obligacions.
 • Agència Valenciana Antifrau.

 

Alguns dels riscos més palesos per als càrrecs electes estan relacionats amb la Llei 12/2018 de publicitat institucional ja que prohibeix, entre altres qüestions:

 • La comunicació publicitària institucional partidista
 • Els actes públics de lliurament de claus de béns immobles per part de càrrecs electes que seran realitzades pel personal funcionari competent i sense fer escenificació pública.
 • Els actes de posada de primeres pedres o d’inauguració d’inici de construcció d’obra finançada, totalment o parcialment, amb fons públics per part de persones amb càrrecs electes o alts càrrecs.

 

Durant el període electoral, la Llei de Publicitat institucional detalla que podran realitzar-se campanyes de caràcter institucional destinada a informar els ciutadans sobre les votacions: data, requisits, però es prohibeix

 • Actes d’inauguració d’obres o serveis públics o projectes d’aquests, qualsevol que siga la denominació utilitzada, sense perjudici que aquestes obres o serveis puguen entrar en funcionament en aquest període, res impedeix que aquestes obres o serveis puguen entrar en funcionament en aquest període
 • Actes que continguen al·lusions als assoliments obtinguts, finançats directa o indirectament, pels poders, o que utilitze imatges similars a les utilitzades en campanyes per les entitats polítiques concurrents a les eleccions.
 • Actes que continguen al·lusions als assoliments obtinguts, finançats directa o indirectament, pels poders, o que utilitze imatges similars a les utilitzades en campanyes per les entitats polítiques concurrents a les eleccions.