El catedràtic de Ciència Política, Manuel Villoria, s’incorpora al Comité d’ètica de l’Agència Valenciana Antifrau

València, 27 d’octubre de 2022.- El catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Rei Joan Carles, Manuel Villoria, s’ha incorporat com a membre extern al Comité d’ètica de l’Agència Valenciana Antifrau.

 

Amb aquesta incorporació es completa el número de màxim de membres que pot tindre aquest Comité i que està configurat per tres persones externes a l‘AVAF i una persona triada entre el propi personal de l’Agència.

 

Com a membres externs del Comité el mes de febrer van ser triats Antonio Penadés i Mª Luisa Cuerda i ara s’incorpora Manuel Villoria. Els tres han sigut designats per un període de quatre anys a proposta del Consell de Direcció de l’AVAF.


La persona triada entre el propi personal de l’Agència ho va ser mitjançant votació i ha recaigut en Amparo Martí Puertes, cap de la Unitat de Suport i Perícia de l’àrea d’Investigació.

 

En el cas d’Antonio Penadés Chust és també vocal del Consell de Participació de l’Agència donant d’aquesta manera compliment al recollit en l’article 35 del Codi ètic i de conducta, en els apartats 1 i 2, en els quals s’assenyala que el Comité estarà format per persones externes a l’AVAF, sent una d’elles almenys membre del Consell de Participació.

 

Per part seua, Mª Luisa Cuerda Arnau és catedràtica de Dret penal especialista en drets fonamentals de la Universitat Jaume I de Castelló mentre que Manuel Villoria és catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Rei Joan Carles.

 

Amb les designacions d’aquestes persones es dona així mateix compliment a l’article 6.3 que assenyala que el Comité estarà integrat per un màxim de quatre persones, tres d’elles externes d’entre professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la defensa de l’ètica, la integritat i la transparència públiques.

 

El 10 de febrer de 2022 l’Agència Valenciana Antifrau va aprovar el Codi ètic i de conducta per al seu personal que recull els principis ètics i els valors de bon govern que han d’informar tota l’actuació de l’Agència i regularà la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta que necessàriament ha d’observar el personal especialment pel que fa al conflicte d’interés.

 

En el capítol IV d’aquest Codi es preveu la creació d’un Comité d’ètica que vetlarà per l’adequada aplicació del codi i que ajude a solucionar totes les controvèrsies que puguen sorgir. Una vegada designades les persones que formaran part d’aquest Comité d’ètica es va procedir a la seua constitució la setmana passada.

 

Entre les funcions del Comité d’ètica es troben vetlar pel compliment del Codi ètic i de conducta: promoure la seua difusió i interiorització per part de les persones destinatàries; informar sobre els dubtes o consultes que es puguen plantejar en els supòsits d’interpretació del Codi; atendre les denúncies internes a què es refereix el Codi; formular recomanacions sobre els incompliments del Codi o elaborar un informe anual en el qual s’explique el grau de compliment del Codi.

 

El Codi Ètic està disponible en la pàgina web de l’Agència i es pot accedir a través d’aquest enllaç:

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/18/pdf/2022_1132.pdf

L’Agència participa en una jornada que analitza la necessitat de la integritat i la transparència en l’acompliment públic

#FormacioAVAF

L’Agència participa en una jornada que analitza la necessitat de la integritat i la transparència en l’acompliment públic

Alacant, 27 d’octubre de 2022.- L’Agència Valenciana Antifrau va participar en la jornada sobre ocupació pública, integritat i transparència organitzada per la Generalitat Valenciana i la Universitat d’Alacant.

La rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, van ser les encarregades d’inaugurar la jornada.

L’objectiu de la jornada era abordar les normes que regulen l’ocupació pública, entre les quals es troba la Llei de la funció pública valenciana, les quals recullen que les tasques encomanades als servidors públics s’han d’exercir segons els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat i transparència els quals constitueixen un codi de conducta dins d’un sistema d’integritat institucional.

La jornada ha comptat amb una taula redona moderada per Josep Ochoa en la qual han participat José Antonio Ivars Bañuls, secretari interventor de l’Ajuntament de Llutxent; María José Cervera Pérez, directora d’Administració i Recursos Humans de l’Agència Valenciana Antifrau; María José Moles Cerezo, lletrada de l’Administració de la Seguretat Social i cap del Servei Jurídic en l’INSS d’Alacant, i Francesc Vañó Beneyto, gerent de la UA han explicat les seues experiències en l’administració pública.

La conferència de clausura ha tractat sobre «L’evolució recent de la funció pública a Espanya: drets, deures, responsabilitats, ètica pública i transparència» a càrrec de Miguel Sánchez Morón, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d’Alcalá de Henares, a qui ha presentat Juan José Díez Sánchez, catedràtic de Dret Administratiu (UA).

L’Agència Valenciana Antifrau participa en el curs de l’Ajuntament de València “La integritat pública: prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública”

#FormacioAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau participa en el curs de l’Ajuntament de València “La integritat pública: prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública”

València, 19 d’octubre 2022.– L’Agència Valenciana Antifrau ha impartit dues de les tres sessions formatives del curs “La integritat pública: prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública” de l’Ajuntament de València.

Per a assistir al curs van ser seleccionades 35 persones servidores públiques de l’Ajuntament, de diferents perfils tècnics, predominant els quadres tècnics especialitzats dels serveis municipals.

El dilluns 17 d’octubre, Joan Llinares, el director de l’Agència, va dur a terme la conferència inaugural del curs “El sistema institucional contra la corrupció a Espanya: L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana: origen, funcions i independència.”.

Irene Bravo, cap del servei de Prevenció, va exposar aqueix mateix dia les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública de l’AVAF.

El dimecres 19 d’octubre l’equip docent de l’AVAF va estar format per Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació, i per Pilar Moreno i per Marita Oliver, tècniques de formació de l’Agència.

L’alumnat va tindre l’oportunitat de conéixer, a través de la conferència impartida per Anselm Bodoque, els costos de la corrupció i les polítiques públiques contra la corrupció a Europa i Espanya. La primera de les fases del cicle de lluita contra la corrupció, la prevenció, va ser analitzada per Pilar Moreno. Mentre que, la detecció, correcció i persecució, la resta de les fases del cicle antifrau van ser exposades per Marita Oliver.

El personal al servei de l’Ajuntament de València va participar activament en el docufórum AVAF “Corrupció: organisme nociu” de Pandora Box. A través de la reflexió conjunta, l’alumnat es va interessar per les maneres d’evitar les represàlies que pateixen els alertadors de corrupció, així com sobre altres aspectes de la lluita antifrau, la planificació i les estratègies d’integritat pública.

L’Agència Valenciana Antifrau agraeix la col·laboració i el suport del Servei de Participació Ciutadana i Govern Obert de l’Ajuntament de València, així com l’interés pel treball realitzat per l’AVAF en matèria de formació i prevenció per a afavorir la integritat pública.

L’Ajuntament de València i l’Agència Valenciana Antifrau mantenen una col·laboració pel qual totes dues institucions es comprometen a treballar en diferents àrees de la prevenció i la lluita contra la corrupció. Un dels aspectes més destacats de l’acord entre institucions és que amb fi de donar compliment a una de les exigències derivades de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, l’Ajuntament de València reconeix com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau i enllaçarà des del seu web a la bústia de l’AVAF.