Celebrat amb èxit la 2a edició del curs “Prevenció de la corrupció en la gestió pública” dirigit al personal PAS de la Universitat de València.

#FormacioAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau en col·laboració amb el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la UV ha impartit la segona edició del curs “Prevenció de la corrupció en la gestió pública” tan sols dos mesos després de la finalització de la primera edició.
L’equip docent pertanyent a l’AVAF ha estat conformat per Joan Llinares, el director de l’Agència, Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació, Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció, Pilar Moreno, tècnica de formació i Marita Oliver, tècnica de formació de l’Agència.
En aquesta edició del curs s’ha introduït com a novetat una sessió dirigida per dos membres del Servei d’Inspecció de Serveis de la Generalitat Valenciana, Delia Cuenca i José Luis Gaona. En aquesta ocasió, van centrar la seua exposició en la metodologia de la IGS de la GVA per a l’elaboració de mapes d’exposició al risc i plans d’autoavaluació de riscos i la seua aplicació a l’àmbit de la contractació pública i al personal.
El curs, de 15 hores i cinc setmanes de duració, el personal PAS seleccionat de la Universitat de València ha participat activament en les sessions on s’ha posat en relleu l’existència del sistema institucional d’integritat al nostre país, els necessaris plans d’integritat en les organitzacions públiques, les fases del cicle antifrau de l’Ordre 1030/2021 de 29 de setembre, així com els costos de la corrupció en l’àmbit públic.
Al costat de les conferències impartides, els assistents van ser protagonistes d’una sessió de taller pràctic on es va tindre l’oportunitat de reflexionar sobre la protecció dels *alertadores de corrupció, la necessària implementació de canals de denúncia interns i externs, la importància de les alertes informals, i la visió estratègica de la planificació com a eina de lluita contra les irregularitats i riscos que coneixen les administracions públiques. L’última sessió del curs amb la participació de Cristina González, investigadora doctoral de la Universitat de Salamanca.
L’AVAF agraeix la predisposició a la col·laboració mostrada i el suport del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la UV, així com el seu interés pel treball realitzat per l’Agència Valenciana Antifrau en matèria d’integritat pública.

XIII Congrés Biennal de COSITAL “L’Habilitació Nacional, Fonament de l’Estat de Dret en l’Administració Local”

#PrevencioAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau va participar, el passat 16 de juny, en el XIII Congrés biennal organitzat pel Consell General de Col·legis Oficials de secretaris, interventors i tresorers de l’Administració Local (COSITAL) sota el títol “L’HABILITACIÓ NACIONAL, FONAMENT DE L’ESTAT DE DRET EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL” a Múrcia, els dies 16 a 19 de juny de 2022.

La celebració d’aquest Congrés va tindre com a objectiu destacar la importància de la comesa exercida pels habilitats/des Nacionals per a garantir l’Estat de Dret.

L’esdeveniment va comptar amb la presència de determinats presidents/as dels Col·legis Territorials de secretaris, interventors i tresorers, representants de diverses administracions i institucions públiques nacionals i internacionals (la IGAE, l’Agència Valenciana Antifrau…) i experts professionals d’universitats. També van assistir a la trobada autoritats de la Regió de Múrcia i del Ministeri.

La representant de l’Agència Valenciana Antifrau, Irene Bravo Rey, cap del Servei de Prevenció va participar en qualitat de ponent, en el TALLER 3: “El paper dels secretaris, interventors i tresorers en la gestió dels Fons Europeus Next Generation.”, coordinat per Pilar Ortega Jiménez, vicepresidenta Segona de COSITAL al costat de Javier Font Miret, de la Divisió III de l’Oficina Nacional d’Auditoria. IGAE. La participació de la Cap del Servei de Prevenció, Irene Bravo Rey es va centrar, amb l’elaboració pròpia del material formatiu, en “El paper dels/les habilitats/des: Cap a la integritat institucional.” Va procedir, durant la seua ponència, a explicar el paper que exerceix l’Agència Valenciana Antifrau, les exigències dels Plans de Mesures Antifrau (PMA) arran de l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, i l’enfocament d’integritat exigit tant per la normativa internacional, europea, nacional i autonòmica i el paper clau que exerceixen els habilitats nacionals en l’elaboració i implementació de l’estratègia d’integritat pública institucional. Va destacar els diversos materials elaborats per l’Agència en aquest àmbit: La Guia AVAF; les recomanacions en matèria de planificació, enriquiment injust i conflicte d’interés; els catàlegs de riscos i el manual didàctic visual, a l’efecte de la seua gran utilitat i com a material de suport i ajuda en la implantació d’una estratègia d’integritat pels habilitats nacionals, en les seues respectives institucions, com a garants de l’Estat de Dret, desgranant les funcions a exercir per aquests professionals en cadascuna de les fases que integren l’establiment d’una política d’integritat institucional.

Primera Jornada debat de l’Agència Valenciana Antifrau amb CCOO: “Sistemes d’alerta i prevenció en la lluita contra el frau i la corrupció”

#FormacioAVAF

El 16 de juny es va celebrar la primera Jornada-debat CCOO PV – AVAF. La Jornada va ser seguida majoritàriament per més de 60 delegats i delegades sindicals, tant de manera presencial com virtual.

Va obrir la Jornada la secretària general de CCOO PV, Ana García Alcolea, reivindicant la tasca de l’Agència Valenciana Antifrau i afirmant que és un “organisme que no s’ha posat prou en valor, tal vegada per l’objecte de la seua activitat”. Des de la mirada sindical, l’AVAF és una eina valuosa per al control dels poders públics i la preservació dels drets de la ciutadania. En conseqüència, va concloure, “la formació en aquesta matèria redundarà a millorar la capacitat d’intervenció de les delegades i delegats de personal i de les persones que formen part dels comités d’empresa”.

Per la seua part, el director de Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència, Víctor Almonacid, va destacar el lloc institucional de l’Agència, tot destacant la seua funció de prevenció de possibles fraus, i subratllant que conductes que tot i no sent delictives poden estar en la base del frau i la corrupció. En la seua intervenció va assenyalar la importància de la integritat pública, més enllà de la legalitat, perquè la societat siga “intolerant amb la corrupció”.

Després de la inauguració de la jornada, la taula redona va començar amb la intervenció de Víctor Almonacid sobre els principals riscos en la gestió de recursos públics, i va continuar amb la presentació dels canals de denúncia, interna i externa, per part del cap de servei d’Anàlisi i Investigació, Miguel Furió.

L’interés de les intervencions va generar un debat intens, tant pels assistents a l’acte com pels ponents. Les preguntes es van concentrar en els canals de denúncies, l’organisme competent per a rebre-les i tramitar-les, el seu seguiment, les investigacions a què poden donar lloc, així com les denúncies que passen a Fiscalia. També s’hi va destacar la necessitat de mesures preventives d’integritat pública i la necessària independència del personal al servei d’organisme com l’AVAF o similars.

L’Agència agraeix la col·laboració i implicació de CCOO PV en aquesta jornada, que hi ha permet reflexionar conjuntament sobre la prevenció del frau i la corrupció, i sobre l’obligatorietat i importància dels canals de denúncia i la seua gestió.