La Universitat Jaume I de Castelló i l’Agència Valenciana Antifrau reflexionen sobre el bon govern en l’ocupació pública local

La jornada organitzada per l’Observatori de Transparència i Bon Govern i dirigida a l’alumnat del Grau en Gestió i Administració Pública i al personal funcionari de l’administració local ha tingut com a protagonista l’estudi sobre la situació actual de la funció pública local valenciana.

En la inauguració ha sigut present Antoni Llorente, secretari autonòmic de participació i transparència, Cristina Pauner, secretària general de l’UJI i Joan Llinares, director de l’Agència Valenciana Antifrau.
Gustavo Segura, director d’Anàlisi i Investigació de la AVAF ha exposat els principals fraus en matèria d’ocupació pública en l’administració local i com evitar-los.
Les xifres parlen per si soles i dels 912 expedients sobre alertes de risc tramitats des de l’inici de la labor de l’Agència Valenciana Antifrau i fins al 20 d’octubre de 2021, 339 expedients, el 37% de les alertes rebudes han sigut sobre la gestió de personal.

D’aquests 339 expedients sobre alertes de risc, el 70% (237) se centren en l’àmbit de l’administració local (Ajuntaments, organismes autònoms i societats dependents) tenint en compte que existeixen 532 municipis a la Comunitat Valenciana.
El públic assistent ha tingut l’oportunitat de conéixer casos reals sobre incompliments de jornada, processos selectius, gratificacions, entre altres, degudament anonimitzats i sobre investigacions ja concloses, les resolucions finals de les quals estan publicades en el portal de transparència de la AVAF.

L’experiència de control de la legalitat en matèria de personal de les entitats locals ho han aportat les empleades públiques Aurora Majuelos, tècnic de l’administració local de l’Ajuntament de Puçol, Bàrbara López, vicesecretària de l’Ajuntament de Picanya i secretària – interventora d’Alcàntera de Xúquer i Mariola Pérez, secretària – interventora de l’Ajuntament d’Almenara.

Han exposat els controls existents en l’administració local, tant en l’àmbit intern com externs, així com les garanties en els processos selectius i els òrgans tècnics de selecció i la importància de la transparència i la publicitat d’aquests. La temporalitat en l’ocupació pública ha sigut l’últim dels temes exposats.
Totes dues ponències han recordat l’existència de la recomanació sobre planificació com a referent emés per l’Agència Valenciana Antifrau.
La preocupació per l’elevat nombre de casos de corrupció ha sigut una de les preguntes exposades pel públic, així com la situació en la qual queden els expedients quan el Síndic de Greuges ja ha iniciat procediment sobre la mateixa qüestió que investiga la AVAF.
Aquesta jornada ha sigut possible gràcies a la direcció de Cristina Pauner, secretària general de la Universitat Jaume l i professora titular de dret constitucional de l’UJI, així com Jaime Clemente, funcionari de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional i professor associat de dret constitucional de l’UJI, als quals s’agraeix l’organització d’aquesta.

El finançament de la jornada ha partit de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica de la Generalitat Valenciana.

La crònica de la jornada de la Universitat Jaume I https://www.uji.es/com/noticies/2021/11/1q/jornada-bon-govern/

Unisocietat L’Eliana debat sobre les notícies falses, la Covid-19 i la corrupció

Conferència Unisocietat a L’Eliana, 9 de novembre de 2021

L’Agència Valenciana Antifrau va participar en l’activitat formativa Unisocietat de la Universitat de València organitzada a L’Eliana per a debatre sobre les notícies falses, la COVID-19 i la corrupció des de la perspectiva dels drets fonamentals i la qualitat democràtica.

L’activitat es va fer en el marc del conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana Antifrau i la Universitat de València i té com a objectiu sensibilitzar socialment en l’ètica col·lectiva i la prevenció del frau i la corrupció en tots els àmbits de la vida pública arreu del territori valencià.

La conferència va comptar amb la presència de 21 persones, i va generar un intens debat sobre la influencia de les mentides, els límits de la llibertat d’expressió i la forma de combatre la informació falsa que genera perjudicis col·lectius sense disminuir els drets fonamentals.

La conferència fou conduïda per la professora de Dret Constitucional de la Universitat de València, Rosario Serra Cristóbal, que analitzà l’influencia que les mentides poden tindre en la conformació de l’opinió pública, així com les conseqüències que aquestes tenen per la ciutadania. Examinà els límits que poden tindre les notícies falses malintencionades i com afecten, com la corrupció, la confiança col·lectiva i els lligams de la societat.

El representant de l’Agència, Anselm Bodoque, va centrar l’atenció en què la corrupció sempre va unida a informació falsa, a mentides, a manipulació i que discursos socials que dificulten previndre i lluitar adequadament, en termes socials, contra les pràctiques corruptes.

En el debat generat, es va posar l’accent en la necessitat d’iniciatives preventives, en la defensa de sistemes plurals i diversos d’informació, en la construcció de formes de confiança ciutadana i institucional, i en el fet que la informació falsa o la desinformació constitueixen riscos de corrupció.

L’Agència Valenciana Antifrau explica l’estratègia de prevenció i lluita contra la corrupció i per la integritat pública a la Comunitat Valenciana en el curs selectiu del Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat de l’INAP.

L’Institut Nacional d’Administració Pública va convidar dimarts passat 2 de novembre a l’Agència Valenciana Antifrau a explicar la seua experiència com a agència antifrau amb la nova promoció d’Administradors Civils de l’Estat, que en l’actualitat estan en ple curs selectiu.

L’INAP, referent internacional en matèria formativa de personal ocupat al servei de les administracions públiques, organitza i gestiona també els processos i cursos selectius dels cossos de l’Administració General de l’Estat.

El Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat és el grup de funcionaris públics essencial en l’execució de les accions de direcció, gerència, assessorament i estudi en relació amb les diferents polítiques públiques desenvolupades per l’Administració General de l’Estat, tant en els seus òrgans centrals dels ministeris i agències públiques estatals com en l’administració perifèrica i en l’exterior. El grup, de caràcter pluridisciplinari i amb funcions horitzontals que poden ser desenvolupades en diferents departaments, té quatre branques diferents per a ingressar en ell: la jurídica, la de ciències socials, l’econòmica i la tècnica.

El director de la AVAF, Joan Llinares va centrar la seua intervenció a explicar la labor realitzada per l’Agència en matèria de prevenció, formació, investigació i protecció als denunciants de corrupció.

L’exposició de les línies de treball general de l’Agència ha generat un debat intens amb l’alumnat dirigides a conéixer si les agències i oficines de lluita contra la corrupció compten amb suficients recursos personals i materials per a l’acompliment de la seua labor. De la mateixa manera, els alumnes van preguntar sobre quins són els principals obstacles als quals han de fer front les agències en el seu treball diari, així com sobre les raons per la qual es produeix tanta dilació temporal en la transposició de les directives europees contra la corrupció, o la tardança dels processos judicials relacionats amb la corrupció.

El director de la AVAF, ha destacat la necessitat que existisca una agència estatal antifrau, de millorar els usos de les eines tecnològiques i ha subratllat que en aquests moments falten mitjans financers i recursos humans suficients per a combatre el frau i la corrupció de manera adequada tant en l’àmbit judicial com en les agències antifrau.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau ha finalitzat la seua intervenció agraint la invitació de l’INAP i desitjat molt d’èxit a tots els alumnes en el seu futur professional com a funcionaris del Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat.