L’Agència Valenciana Antifrau i la Diputació de València units pels «Nous reptes de la Contractació del Sector Públic: ODS i Fons Next Generation»

#FormacioAVAF

La AVAF ha participat en el curs «Nous reptes de la Contractació del Sector Públic: ODS i Fons Next Generation» organitzat per la Diputació de València, i coordinat per Ylenia Diaz, secretària general de l’ajuntament de Riba-roja del Túria i Cristina González Gavarda de la Diputació de València.

Els canals de denúncia com a instrument per a la consecució d’institucions sòlides del ODS 16 ha sigut el títol de la conferència impartida per l’Agència en el marc del curs de DIVAL

El ODS 16 de l’Agenda 2030, centrat en la promoció de societats justes, pacífiques i inclusives ha sigut la guia del curs. «Reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seues formes» (*ODS 16.5) i « Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes» (ODS 16.6) han sigut presents en el desenvolupament de l’experiència d’aprenentatge.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, va compartir amb l’alumnat els antecedents de la AVAF, les funcions atribuïdes per la Llei 11/20216 de creació de l’Agència (prevenció, formació, documentació, protecció als alertadors, anàlisis i investigació) així com les alertes rebudes en el canal de denúncies en matèria de contractació pública.

L’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. va introduir l’obligació d’elaborar i aprovar plans antifrau per a totes aquelles organitzacions que anaren a gestionar fons Next Generation també va ser present al llarg de la seua intervenció.

A rels de l’impuls atorgat per aquesta Ordre a la necessitat de comptar amb eines que permeten reconéixer riscos, Joan Llinares va presentar la Guia AVAF: El Pla d’Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors. https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf que permetrà el desenvolupament d’un sistema d’integritat institucional en les organitzacions públiques.

Com es detalla en la citada guia «No n’hi ha prou amb aprovar un pla d’integritat pública i publicar-lo. Amb això, l’entitat s’haurà posat el dorsal, però, per a eixir a la carrera, haurà de prendre consciència de la importància d’aquest pla i posar-ho en pràctica a tots els nivells de la seua organització, com a part d’un procés que implica dedicació, esforç i actuacions de millora contínua però que, sens dubte, serà molt positiu per a càrrecs electes, directius públics, personal empleat públic i per a la ciutadania en general.»

Els canals de denúncia, una de les manifestacions del sistema d’integritat institucional, ha centrat l’exposició de Gustavo Segura, director d’anàlisi i investigació de l’Agència Valenciana Antifrau.

Els empleats i empleades públiques seleccionades per la Diputació de València han tingut l’oportunitat d’aproximar-se a l’eina del canal de denúncies amb la qual compta l’Agència i que podrà utilitzar-se com a canal de denúncia extern amb el qual han de comptar totes les entitats públiques a partir del 18 de desembre de 2021.

Per a conéixer amb més detall el canal de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau es pot accedir al *webinar celebrat fa uns mesos, disponible en el canal de You Tube de la AVAF. https://youtu.be/e5s_jpcbkjm

Unisocietat Paterna debat sobre transparència, rendició de comptes i bon govern en la Covid-19

Conferència Unisocietat a Paterna, 18 de novembre de 2021

L’Agència Valenciana Antifrau va participar en l’activitat formativa Unisocietat de la Universitat de València organitzada a Paterna per a debatre sobre transparència, rendició de comptes i bon govern en la COVID-19.

L’activitat es va fer en el marc del conveni de col·laboració entre l’Agència i la Universitat de València i té com a objectiu sensibilitzar socialment en l’ètica col·lectiva i la prevenció del frau i la corrupció en tots els àmbits de la vida pública en tot el territori valencià.

La conferència va comptar amb la presència de 15 persones, i va generar un debat sobre la informació pública i el dret d’accés, el límit de drets fonamentals durant els primers mesos de la pandèmia, la contractació d’emergència. I com les decisions d’agilitar els procediments constituïen un risc per a la corrupció.

La conferència va ser conduïda pel professor de Dret Constitucional de la Universitat de València, Lorenzo Cotino Hueso, qui va analitzar les primeres decisions en temps de pandèmia des dels drets fonamentals i constitucionals. Va abordar el dret d’accés a la informació pública i com influeix en la confiança col·lectiva i els vincles de la societat.

La representant de l’Agència, Marita Oliver, va centrar l’atenció en les actuacions de l’Agència en la prevenció contra el frau i la corrupció.

En el debat, es va posar l’accent en les sol·licituds d’informació pública i el dret d’accés, en la construcció de la confiança ciutadana i institucional, i en el paper dels consells de transparència.