El Consell de Participació de l’Agència renova les seues vocalies i la vicepresidència recau en el Observatori Ciutadà contra la Corrupció

València, 13 de desembre de 2022.- El Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau ha elegit com a nou vicepresident a Rafael Mauri del Observatori Ciutadà contra la Corrupció que substitueix a Ana María Fuertes de la Fundació per la Justícia.

El Consell de Participació és l’òrgan de participació de l’Agència i formen part del mateix organitzacions cíviques i socials que destaquen per la seua lluita contra el frau i la corrupció i per l’impuls d’una ètica i integritat pública.

Durant la sessió a més de les votacions per a la renovació i l’elecció de la vicepresidència, que es van fer de manera telemàtica i presència, el professor i doctor en Ciència Política, Fernando Jiménez, va presentar els principals resultats de la 1a Enquesta de Percepció de la Corrupció a Espanya i en la Comunitat Valenciana realitzada per l’Agència.

En la reunió es va analitzar també l’estat actual de la transposició de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblower, i així com el projecte de llei actualment en tramitació.

La reunió va tindre lloc a la Sala Vinatea de les Corts Valencianes motiu pel qual el President de les Corts, Enric Morera, es va acostar a saludar als membres del Consell de Participació.

La renovació de les vocalies del Consell de Participació ha sigut per a un nou període de tres anys i ha quedat constituït per les següents organitzacions: Acció Cívica contra la Corrupció; Alertadores Contra la Corrupció (Whistleblower); Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU); Fundació Internaiconal Baltasar Garzón (FIBGAR); Fundació per la Justícia; Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC); Open Society Initative for Europe (OSIFE); Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i contra la Corrupció; Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA); Tactical Whistleblowers; Transparència Internacional Espanya i World Compliance Association.

Del compliment estricte de la legalitat al desenvolupament d’una cultura de l’ètica pública. L’AVAF en el CNIS 2022.

#FormacióAVAF

El director de Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència Valenciana Antifrau, Víctor Almonacid Lamelas, va participar en el Congrés d’Innovació i Serveis Públics de 2022 amb una ponència a l’auditori de la Nau (Madrid), el passat 13 de desembre de 2022.

La corrupció com a fenomen generador de problemes per a la qualitat de les institucions democràtiques i l’estabilitat i la seguretat de la societat va ser l’inici de la ponència de Víctor Almonacid “Del compliment estricte de la legalitat al desenvolupament d’una cultura de l’ètica pública.”

La sala principal del CNIS va acollir l’exposició que va mostrar a la corrupció com un risc real i permanent en l’exercici de potestats públiques, així com la necessitat d’implantar una estratègia d’integritat pública, el primer pas de la qual és la identificació dels riscos.

El director de Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència Valenciana Antifrau va destacar que no identificar i no gestionar els riscos de corrupció incrementa les possibilitats que algun directiu o servidor públic realitze o tolere conductes contràries a la integritat i l’ètica pública.

Al costat dels mecanismes preventius, els marcs d’integritat minimitzen la contingència dels riscos contraris a la integritat.

 

 

Els marcs d’integritat que desenvolupen els plans antifrau requereixen la implicació dels òrgans de govern, així com informació i formació a tots els nivells de l’organització. Els canals de denúncies (interns i externs) formen part del sistema d’integritat juntament amb el necessari autodiagnòstic de la institució i l’autoavaluació de riscos. Els codis ètics o de conducta juntament amb les mesures de detecció i control de CI i el control intern, tanquen el cercle dels necessaris marcs d’integritat de l’administració pública.

L’oportunitat per al foment de la integritat en les administracions públiques ha vingut de la mà de la Unió Europea i la seua preocupació per com es gestiona el pressupost.

L’esdeveniment, de caràcter nacional, va congregar a 800 participants, empleats públics de l’administració local, autonòmica i estatal, dels més variats perfils, experts en administració electrònica, protecció de dades, innovació, dades obertes, contractació, transparència i rendició de comptes, entre altres.

Agrair a tots els presents a l’auditori i a l’organització del CNIS el seu interès per la cultura de la integritat pública ja que només de la seua mà podrà avançar-se en la transformació de l’administració pública.

L’AVAF, una estratègia consolidada d’integritat pública, en el Congrés Nacional d’Innovació i Serveis Públics 2022

#FormacióAVAF

Madrid, 13 de desembre de 2022

L’Agència Valenciana Antifrau ha participat en el CNIS 2022 que ha tingut lloc en La Nave (Madrid) els dies 13 i 14 de desembre de 2022.

L’AVAF va estar present en la primera jornada del congrés amb la taula de debat “Agència Valenciana Antifrau, una estratègia consolidada d’integritat pública”, on van estar representades les tres direccions organitzatives de l’Agència.

Anselm Bodoque Arribas, cap del Servei de Formació va ser el moderador d’una mesa en la qual es va compartir amb el públic, al voltant de 60 persones, la labor que realitzen les direccions d’Anàlisis i Investigació, Assumptes jurídics i Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència per a consolidar la integritat en l’administració pública.

Canales de denúncia interna, la bústia de denúncies de l’AVAF i la seua importància van centrar la intervenció de Miguel Furió Ferri, cap de servei d’Anàlisi i Investigació, de la Direcció del mateix nom. Durant la mesa redona, es va insistir en la necessitat de delimitar els mecanismes d’interrelació entre les persones denunciants i l’Agència, així com les característiques dels canals de denúncia i els procediments de gestió de les denúncies.

 

La Direcció d’Assumptes Jurídics, de la mà de Juan Vega Felgueroso, lletrat de l’Agència, va explicar la labor en matèria de protecció als alertadores de corrupció i assessorament jurídic que realitza l’AVAF. El lletrat de l’Agència va destacar el canvi de paradigma que ha suposat la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i el projecte de llei que transposarà aquesta directiva. En el debat es va posar l’accent en el fet que totes les administracions públiques hauran de comptar en breu amb canals d’alerta interns i externs.

 

La integritat com a motor de la transformació de l’administració pública va marcar l’exposició de Pilar Moreno García, tècnica de formació de la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació de l’AVAF. A través del catàleg de publicacions, guies i recomanacions AVAF, els empleats públics i els ciutadans en general poden accedir a documents per a propiciar aquest canvi organitzacional.

Les accions formatives desenvolupades pel Servei de Formació orientades a personal al servei de les administracions públiques, universitaris, infància i adolescència i societat civil organitzada és la segona de les claus per a avançar en la integritat pública.

Durant el debat es va insistir també en la necessitat d’una comunicació eficaç en matèria de prevenció de la corrupció per a donar a conèixer els múltiples recursos dels quals disposa l’Agència Valenciana Antifrau en www.antifraucv.es

Des d’ací volem agrair a tots els assistents a la taula debat de l’Agència Valenciana Antifrau en el CNIS 2022 la seua presència, així com a l’organització del congrés pel seu interès en què l’AVAF poguera compartir la seua experiència en matèria d’integritat pública.