L’Agència Valenciana Antifrau signatura un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers (COSITAL) d’Alacant

València, 30 de maig de 2023.- El president del Col·legi de Secretaris/es, Interventors/es i Tresorers/es de l’Administració Local de la província d’Alacant (COSITAL-Alacant), Santiago Gómez; i el director de l’Agència, Joan Llinares, han signat un conveni de col·laboració entre totes dues entitats.

Entre les accions de col·laboració previstes es troben les activitats formatives en matèries com la prevenció del frau i la corrupció, la integritat i l’ètica pública, la protecció de les persones denunciants o els canals de denúncia i els plans antifrau.

Totes dues institucions també es donaran suport mútuament en el foment d’una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques públiques, i en la gestió dels recursos públics.

Així mateix, s’han compromés a impulsar i divulgar una cultura d’ètica i integritat pública i col·laborar en la regulació i gestió dels conflictes d’interés.

Si dins del marc del conveni COSITAL-Alacant tinguera coneixement de l’existència de persones denunciants de corrupció que pateixen, o pogueren patir, represàlies a conseqüència d’això, COSITAL ho comunicarà a l’Agència per als puga atorgar, en el seu cas, protecció.

Finalment, COSITAL-Alacant inclourà en un lloc visible dins de la seua pàgina web així com en altres suports, l’enllaç a la bústia de denúncies de l’Agència des del qual qualsevol persona pot posar en coneixement qualsevol fet o irregularitat constitutiu de frau i corrupció que s’haja comés en el si de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i que puga aportar proves d’això.

 

L’Agència Valenciana Antifrau publica un Manual d’Integritat per a càrrecs públics

València, 26 de maig de 2023.- L’Agència Valenciana Antifrau ha elaborat un Manual que pretén ajudar als nous càrrecs públics que isquen de les eleccions que se celebren diumenge que ve 28 de maig.

El document, vol servir d’ajuda a aquelles persones que assumiran responsabilitats (autonòmiques i locals) perquè puguen fer el seu treball amb integritat en els principals àmbits d’actuació.

El Manual recull en un dels seus capítols com s’ha de preparar el traspàs de poders durant el període de constitució de les noves corporacions que, si no es plantegen recursos contenciosos-electorals, tindran lloc entre el 27 de maig i el 17 de juny.

En aquest període en el qual l’anomenada “administració ordinària” continuarà funcionant amb normalitat, també hi ha altres terminis que cal complir com és el que estableix la nova Llei 2/2023 de protecció de les persones denunciants de corrupció, que fixa fins al 13 de juny perquè les administracions públiques implanten els seus Sistemes interns d’informació (canals de denúncia). El termini s’amplia fins a l’1 de desembre en el cas de municipis de menys de 10.000 habitants.

L’Agència anima que aqueix traspàs de poders també siga un traspàs d’informació de l’estat de l’administració, per a facilitar la presa de decisions i la planificació, ja que d’això depén el bon funcionament dels serveis públics que afecten la ciutadania.

Un altre apartat del Manual fa referència al nou mandat fent un repàs per aquells aspectes que han de tindre en compte per a poder exercir les seues responsabilitat amb el major grau d’integritat.

D’aquesta manera es recull la importància de les declaracions d’incompatibilitat per a poder detectar possibles conflictes d’interés, recollint quines són les limitacions previstes en el cas dels nous electes, el com i el quan s’ha de dur a terme aqueixa declaració d’incompatibilitat.

Un altre aspectes que recull el Manual és el que fa referència a qüestions de tipus econòmic com són les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de les corporacions locals; així com obsequis, regals o el paper que juguen dels lobbies o grups d’interés.

El Manual recull un conjunt de possibles riscos en la presa de decisions i que poden ser contraris a la integritat i que es divideixen en dos grans grups. D’una banda trobem els denominats riscos comuns on trobem les portes giratòries, confusió de funcions, fugides d’informació i ciberatacs, enriquiment injust, obsolescència legal i tecnològica o la sobre o infra representació.

En un segon grup trobem riscos específics d’àrees com la contractació, l’urbanisme, les subvencions, la gestió de recursos humans, el pressupost o aquells relacionats amb la gestió dels fons Next Generation.

Finalment el Manual recull un apartat específic a la implantació de marcs d’integritat en la gestió pública com a eina per a garantir la bona administració de les nostres institucions públiques.

Pot accedir al contingut del Manual en aquest enllaç:

L’Agència Valenciana Antifrau imparteix formació sobre conflicte d’interès a responsables del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Generalitat Valenciana.

#FormacióAVAF

L’AVAF ha impartit una jornada/taller sobre gestió del risc de conflicte d’interès a sol·licitud de la Direcció General d’Acció de Govern de la Generalitat Valenciana destinada a les persones que ostenten la direcció de Programes de la Gestió de Fons Europeus en les onze Conselleries, així com de personal de LABORA, IVACE i Turisme Comunitat Valenciana.

El Servei de Formació de l’Agència, format per Anselm Bodoque, cap del Servei, Pilar Moreno i Marita Oliver, tècniques de l’àrea, van dinamitzar el taller en el qual es va aprofundir en el conflicte d’interès, entès com la situació en la qual es veja compromès l’exercici imparcial i objectiu de les funcions de la persona empleada pública per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal.

Al llarg de les quatre hores de formació s’ha aprofundit en el risc de conflicte d’interès com a avantsala de la corrupció i les eines existents per a abordar-ho.

L’Agència Valenciana Antifrau compta amb diverses publicacions en matèria de conflictes d’interès on destaquen:

 

 

La formació ha comptat amb la participació molt activa i l’interès de més de 35 responsables de gestió del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Generalitat Valenciana. Julia Moreno (Presidència GVA) i Olga García-Pozuelo (Conselleria d’Agricultura) van ser els dinamitzadores i impulsors de la jornada per part de la Generalitat Valenciana.