Recomanació als càrrecs electes locals del nou mandat corporatiu. “Els riscos de corrupció en el procés de presa de decisions”

El passat 26 de maig es van celebrar les eleccions locals i el proper 15 de juny els ajuntaments es constitueixen oficialment. L’inici del mandat corporatiu és un bon moment per formular recomanacions en matèria d’integritat i ètica públiques, una oportunitat per fomentar la cultura de la prevenció de la corrupció.

L’Agència Valenciana Antifrau, en exercici de les funcions atribuïdes per la seva norma fundacional, s’ha adreçat a tots els càrrecs electes locals amb una recomanació sobre el procés de presa de decisions per assolir l’interès general. Els membres de les corporacions locals són protagonistes legitimats democràticament d’aquest procés, no exempt del risc de corrupció.

La recomanació posa l’èmfasi en la importància de gestionar adequadament els riscos de corrupció en aquesta fase i vol encoratjar/animar els càrrecs electes perquè coneguin els principis i les eines que l’ordenament jurídic ja posa al seu abast per minimitzar-los, amb ple convenciment de la seva utilitat, pertinença i raó de ser.

En definitiva, l’objectiu és facilitar informació que ajudi a afiançar les decisions polítiques des de la perspectiva de la integritat pública i a enfortir la confiança de la ciutadania en els poders i les institucions públiques.

Per una ampliació de la informació pot contactar-nos a través
del correu electrònic 
prevencion@antifraucv.es o del telèfon
96 342 85 55.

València, 7 de juny de 2019

Recomanació PR/1/2019. CÀRRECS ELECTES LOCALS

 

Activitat formativa a la Universitat CEU Cardenal Herrera

Ahir dia 7 de novembre de 2019, el director de l’Agència Valencia Antifrau, convidat per l’Observatori de Governança, Transparència i RSC de la Universitat CEU Cardenal Herrera, va presentar l’activitat Docuforum: Una mirada al futur. L’exemplaritat i la transparència: eines per a la prevenció de la corrupció.

L’activitat estava dirigida als alumnes de grau de Ciències Polítiques, Periodisme, Publicitat i Dret de la Universitat CEU CH.

Aquesta activitat se situa dins del Pla de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau dirigida als alumnes universitaris, mitjançant la projecció de la versió actualitzada del documental “Corrupció: organisme nociu” i posterior debat entre representants de l’Agència, professors de la Universitat i els alumnes.

9 de desembre, Dia Internacional de Nacions Unides contra la Corrupció

L’Agència Valenciana Antifrau organitza una Jornada sobre la Directiva Europea, que s’acaba de publicar, el pròxim dia 9 de desembre; dia en què Nacions Unides celebra el Dia Internacional contra la Corrupció sota el lema “Units contra la corrupció per al desenvolupament, la pau i la seguretat”.

La Jornada, en sessió de vesprada, tindrà lloc en la Sala d’actes de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), situada en la Plaça Verge de la Pau, núm. 3 de València, sobre la base d’una presentació sobre el significat del 9 de desembre, com a Dia Internacional de Nacions Unides contra la Corrupció, de dues conferències i d’un debat final.

L’objectiu d’aquesta sessió, que s’estendrà de 15.30 a 20.00 hores, és donar a conéixer les principals novetats del nou marc europeu en matèria de protecció a persones que denuncien o alerten de fets o conductes susceptibles de ser considerats de frau, corrupció o contràries a l’interés públic, i analitzar el paper de les recents Agències Antifrau en aquesta matèria i en l’establiment de canals segurs de recepció de denúncies.

El programa de la Jornada és el següent:

15.30. Credencials dels assistents.
16.00. Presentació de la Jornada pel senyor Juan Carlos Galindo, President d’Aseblac i membre del Consell de Participació de l’Agència. A continuació, introducció pel senyor Hervé Falciani, enginyer de Sistemes i membre del Consell de Participació de l’Agència, La Intel·ligència Artificial en lluita contra la corrupció.
16.15 – 17.00. Conferència núm. 1: Objecte i àmbit de la Directiva Europea i el seu impacte sobre l’ordenament jurídic espanyol, a càrrec de la senyora Teresa Clemente García, directora d’Assumptes Jurídics de l’Agència.
17.00 – 17.30. Pausa / Café.
17.30 – 18.30. Conferència núm. 2: La funció de les Agències Antifrau en la implementació de sistemes segurs de denúncies i en la protecció dels denunciants, a càrrec del senyor Joan A. Llinares Gómez, director general de l’Agència.
18.30 – 19.30. Debat moderat pel senyor Hervé Falciani.
19.30 – 20.00. Cloenda de la Jornada pel senyor Hervé Falciani i el senyor Joan A. Llinares Gómez.

La Jornada està dirigida al personal al servei de totes les administracions públiques i del seu sector públic vinculat, així com les seues autoritats o representants, càrrecs electes i càrrecs no electes. També es dirigeix al públic en general que puga estar interessat en el seu contingut.

La inscripció a aquesta Jornada es realitzarà mitjançant sol·licitud dirigida al correu electrònic gabinete@antifraucv.es amb les dades personals (nom i cognoms), adreça de correu electrònic de contacte, i si escau, entitat i lloc o càrrec on es presten serveis. Aquesta inscripció donarà dret a l’assistència fins a cobrir l’aforament i a l’expedició d’un certificat d’assistència als qui el sol·liciten.

Video de la gravació de la Jornada en el Día Internacional de Nacions Unides contra la Corrupció