Convocatòria per cobrir provisionalment dos llocs de cap de negociat entre funcionaris i funcionàries de les diferents administracions públiques.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat hui 7 de juny de 2019 la Resolució de 3 de juny de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’ofereix cobrir provisionalment dos llocs de treball a funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques.

La sol·licitud, adaptada al model que es publica en l’annex II i que es troba disponible en la pàgina web de l’Agència, https://www.antifraucv.es/es/portal-de-transparencia/informació-institucional, es presentarà, preferentment, al Registre de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (c/ Navellos, 14, 3, 46003 València), en horari de 09.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres, o a través de qualsevol altre dels mitjans que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

El termini de presentació serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Accedir a la informació completa de totes les convocatòries

Represa del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment de provisió LD 3/2020 (2020/C06_01/000006).

Reanudación del plazo de presentación de solicitudes de participación en el procedimiento para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, número 18, jefe/a de unidad de Coordinación Informática y 19, jefe/a de unidad de Producción y Explotación de los Sistemas Informáticos.

Enlace a la publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la AVAF

 

Anuncio de la reanudación del plazo de presentación de solicitudes

 

Enlace a la publicación en el Portal de Transparencia