Integritat institucional i bústies de denúncies, les aportacions de l’AVAF, en la jornada de “Prevenció del delicte en el sector públic instrumental” de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana.

#FormacióAVAF

El dijous 24 de març de 2022, l’Agència Valenciana Antifrau va intervindre en la jornada organitzada per la Direcció General de Sector Publique que va tindre lloc en la sala d’actes de la Ciutat administrativa 9 d’Octubre de València.

La jornada va ser seguida per 70 persones de manera presencial i més de 300 connectades a través del canal GVA.

Les intervencions de l’AVAF es van centrar en l’anàlisi del marc jurídic en matèria d’integritat pública a càrrec d’Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció, i la necessitat de comptar amb una normativa general de bústies de denúncia en les organitzacions del sector públic, mitjançant la intervenció de Gustavo Segura, director d’Anàlisi i Investigació de l’Agència.

Irene Bravo detalle les obligacions que s’estableixen per a les administracions públiques en l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com, per exemple, la declaració institucional, la DACI, l’autoavaluació del risc, així com la separació de funcions de gestió, control i pagament.

En aquest sentit, l’AVAF advoca pel control específic de la gestió dels fons públics enfront de qualsevol mena d’irregularitat amb l’objectiu de protegir la missió de servei públic de l’administració pública i pel desenvolupament d’indicadors de frau i d’alertes, xarxa flags, que actuen com a eina de detecció de riscos en les organitzacions.

Els beneficis dels plans d’integritat per al sector públic instrumental van ser objecte d’una atenció especial, destacant-se la necessitat de detectar les àrees d’activitats i procediments susceptibles d’incórrer en riscos, i impulsar pràctiques de planificació estratègica entre altres.

Es va destacar el contingut de la Guia AVAF orientada a construcció d’un sistema d’integritat pública reforçant la confiança de la ciutadania, que va més enllà de les recomanacions per a una adequada gestió dels fons europeus i s’orienta a millorar els mecanismes d’integritat de la gestió pública.

Finalment, Irene Bravo va exposar alguns dels riscos específics que poden desenvolupar-se en el sector públic instrumental amb caràcter general i en matèria de contractació, així com en la gestió de recursos humans i subvencions.

En un altre ordre de coses, el director d’Anàlisi i Investigació ha centrat la seua intervenció en les bústies de denúncia i de sistemes d’informació, i ho ha fet comparant la Directiva 2019/1937 i l’avantprojecte de llei aprovat pel Consell de ministres del passat 4 de març de 2022 pel qual s’inicia la transposició de la mateixa a l’ordenament jurídic espanyol.

L’avantprojecte estableix la possibilitat de presentar comunicacions anònimes, sent aquest el màxim nivell de protecció que existeix per al denunciant/informador quant a la seua identitat (art. 7.3 APL).

L’existència de bústia de denúncies és imperativa per a totes les entitats del sector públic amb personalitat jurídica pròpia. D’entre les qüestions de l’avantprojecte de llei cal destacar:

  • La preferència en la utilització de la bústia de denúncies intern o extern la marcarà l’alertador, amb la seua decisió a l’hora de comunicar un risc d’irregularitat.
  • L’òrgan d’administració o òrgan de govern de cada entitat i organisme obligat serà el responsable de la implantació del sistema intern d’informació, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores. (art.5 APL).
  • La gestió dels sistemes interns d’informació es podrà dur a terme dins de la pròpia entitat o organisme o acudint a un tercer extern. (art.6 APL) Tots els canals interns d’informació estaran integrats dins del sistema intern d’informació.
  • Els Estats podran preveure que, diversos municipis compartisquen canals de denúncia interna o siguen gestionats per autoritats municipals conjuntes, sempre que aquests canals interns compartits estiguen diferenciats i siguen autònoms dels canals de denúncia externa, requereix un desenvolupament normatiu nacional.
  • L’avantprojecte de Llei regula que els municipis de menys de 10.000 habitants podran compartir els sistemes interns d’informació, les investigacions i les tramitacions, tant entre si com amb qualssevol altres administracions públiques del territori de la seua comunitat autònoma. (art. 14 APL)

La jornada dirigida als màxims responsables, personal directiu i auditors interns dels organismes que componen el sector públic instrumental valencià, va ser inaugurada amb la presència i intervencions del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i van ser coordinades per Isabel Castelló, directora general de Sector Públic i Patrimoni.

La clausura de la sessió va ser a càrrec del director de l’Agència, Joan Llinares, qui va agrair totes les intervencions del matí i la seua importància per a avançar en mesures de prevenció en qüestions de tanta rellevància com la ciberseguretat, la normativa laboral, la lluita contra la corrupció a través de la integritat pública i les bústies de denúncia.

L’Agència Valenciana Antifrau participa en un Jornada de Prevenció del delicte en el sector públic instrumental

València, 24 de març de 2022.- L’Agència Valenciana Antifrau va participar el 24 de març en la Jornada sobre “Prevenció del delicte en el sector públic instrumental” organitzada per la Conselleria d’Hisenda de la Generalitat Valenciana.

La jornada va comptar amb persones expertes en l’àmbit jurídic, de la integritat i la caribessor va ser seguida per més de 70 persones de forma presencial i per altres 300 ho van fer de forma virtual.

La jornada va ser inaugurada pel Conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler i Isabel Castelló, directora general de Sector Públic i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. La primera de les intervencions va anar a càrrec de José Manuel García Duarte, director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Carmen Serrano Durbá, subdirecció general de Ciberseguretat que van abordar les novetats en matèria de ciberseguretat en un context d’alt risc com l’actual, així com la professionalització en la qual han evolucionat les ciberamenases.

Adrián Todolí, professor titular de dret del treball i de seguretat social de la Universitat de València, en la seua intervenció va analitzar els últims canvis en matèria de normativa laboral des de la perspectiva del dret públic i el dret privat.

En representació de l’Agència Valenciana Antifrau va participar la cap del Servei de Prevenció, Irene Bravo que va exposar els beneficis dels plans d’integritat per al sector públic instrumental ja que permet detectar riscos i posar en pràctica una planificació estratègica. Així mateix va donar a conèixer la Guia que ha elaborat l’Agència així juntament amb altres materials per ajudar les institucions públiques a desenvolupar els seus plans d’integritat pública.

En la jornada també hi va participar el director d’Anàlisi i Investigació de l’Agència, Gustavo Segura, que va parlar sobre les bústies de denúncia, així com la possibilitat de presentar denúncies anònimes, com un dels instruments més efectius en la lluita contra el frau i la corrupció.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, va ser l’encarregat de la clausura de la jornada i va assenyalar que “l’organització d’aquest tipus de jornades en col·laboració amb altres institucions, com en aquest cas amb la Conselleria d’Hisenda, permeten trobar espais per a debatre i reflexionar sobre la importància que l’ètica i integritat pública tenen en el treball que es realitza en les nostres administracions públiques”.

“L’existència de bústies de denúncies on les persones puguin alertar sobre actuacions constitutives de frau i corrupció, i l’adopció de mecanismes de prevenció perquè no arribin a produir-se, són els pilars on s’hauria d’assentar aquest marc d’integritat pública”, va afegir Llinares.

L’Agència Valenciana Antifrau arriba a la Universitat Internacional de València amb un debat sobre corrupció i les seues conseqüències

#FormacióAVAF

S’ha celebrat el primer Docufòrum universitari AVAF en la Universitat Internacional de València amb alumnes de tercer del Grau d’Administració d’Empreses.

La AVAF desenvolupa accions formatives per a oferir coneixements i sensibilització cívica, especialment als futurs professionals, i fomentar una cultura de prevenció i lluita contra tota conducta que propicie la corrupció.

En aquesta ocasió l’activitat, realitzada en línia, ha tingut lloc en la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de la Universitat Internacional de València amb alumnat de l’assignatura de Gestió Fiscal II.

En una primera la sessió del Docufòrum, l’alumnat havia vist el documental “Corrupció: Organisme nociu”, i, en la segona, responent a les preguntes que els havia suscitat el documental, el cap del Servei de Formació de la AVAF, va centrar la intervenció en l’origen i causes de la corrupció, l’efecte i costos col·lectius que genera (econòmics, en qualitat institucional i en moral pública), la percepció de la corrupció en la nostra societat i respecte a altres països del nostre entorn, què fer davant casos de corrupció.

En el transcurs del debat amb l’alumnat es van tractar també qüestions com l’ètica i la integritat públiques, les estratègies de les polítiques públiques anticorrupció, el càstig social i penal a en els casos de corrupció, així com les funcions i treball de l’Agència Valenciana Antifrau.

L’alumnat va preguntar també sobre les diferències que existeixen als països europeus en la lluita i la percepció de la corrupció, en el desenvolupament normatiu de la Comunitat Valenciana en la matèria durant els últims anys, i en la relació que pot existir entre delictes tributaris i el frau i la corrupció pública.

Aquesta activitat s’ha organitzat en col·laboració amb la Universitat Internacional de València, a la qual agraïm el seu interés i voluntat d’ajudar a crear una cultura d’integritat pública i de rebuig al frau i la corrupció.

Si eres docent de la Universitat, de Secundària o de Batxillerat i tens interés interessat en què l’activitat formativa “Docufòrum: Corrupció, organisme nociu” es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es.