La protecció als denunciants de l’AVAF entre les qüestions de més interés per als univesitaris en el docuforum celebrat a la Universitat de València.

#FormacióAVAF

El 28 de març va tindre lloc l’activitat formativa en l’assignatura de Dret administratiu II, de tercer del grau de Dret, gràcies a la col·laboració de la professora Ylenia Díaz.

L’Agència Valenciana Antifrau contínua l’activitat de Docufòrum Universitari en les universitats valencianes amb l’objectiu d’acostar el debat sobre la importància de la lluita contra el frau i la corrupció a l’alumnat universitari i empoderar-lo per a convertir-lo en protagonista per a l’erradicació d’aquesta xacra de la democràcia.

L’alumnat va realitzar més de quaranta preguntes i reflexions pròpies, després del visionat del documental “Corrupció: organisme nociu” que han sigut contestades durant l’activitat formativa, per Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF.

L’absència d’una agència pública estatal semblant a l’AVAF i la falta de polítiques contra la corrupció en el conjunt d’Espanya semblants a les desenvolupades en la Comunitat Valenciana en els últims anys, han sigut algunes de les qüestions que més han preocupat els alumnes; així com, els mecanismes de la protecció de les persones alertadores.

L’alumnat també ha mostrat un interés especial per conéixer la labor dels servidors públics de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional i com podien ajudar a reduir les males pràctiques en la gestió, el frau i la corrupció. Les tècniques del Servei de Prevenció de l’Agència, Carmen Domínguez i Mayte Gascó, van exposar la labor diària i les principals dificultats de les persones que ocupen aquest tipus de llocs de treball i el valor del seu treball en la defensa de la integritat pública i l’interés general.

La joventut, que està en un procés de formació especialitzada i està cridada a ocupar responsabilitats en la gestió pública i en la societat, té un valor decisiu en la construcció d’una cultura forta d’ètica pública i integritat.

Si eres docent universitari, de Secundària o de Batxillerat i estàs interessat en què l’activitat formativa Docuforum AVAF es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacion@antifraucv.es  

Diàlegs en l’Avaf amb Pilar Batet

La Cap d’Unitat de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació de l’Agència Valenciana Antifrau, Amalia López Acera, entrevista a Pilar Batet, Cap de Servei de Contractació de la Diputació de Castelló.

Pots escoltar-lo també als nostres canals de:

Spotify ➡️ https://open.spotify.com/episode/4T006ZKWr1cUidqkzixdNO

ivoox ➡️ https://www.ivoox.com/dialogos-avaf-pilar-batet-audios-mp3_rf_84592779_1.html

 

Integritat institucional i bústies de denúncies, les aportacions de l’AVAF, en la jornada de “Prevenció del delicte en el sector públic instrumental” de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana.

#FormacióAVAF

El dijous 24 de març de 2022, l’Agència Valenciana Antifrau va intervindre en la jornada organitzada per la Direcció General de Sector Publique que va tindre lloc en la sala d’actes de la Ciutat administrativa 9 d’Octubre de València.

La jornada va ser seguida per 70 persones de manera presencial i més de 300 connectades a través del canal GVA.

Les intervencions de l’AVAF es van centrar en l’anàlisi del marc jurídic en matèria d’integritat pública a càrrec d’Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció, i la necessitat de comptar amb una normativa general de bústies de denúncia en les organitzacions del sector públic, mitjançant la intervenció de Gustavo Segura, director d’Anàlisi i Investigació de l’Agència.

Irene Bravo detalle les obligacions que s’estableixen per a les administracions públiques en l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com, per exemple, la declaració institucional, la DACI, l’autoavaluació del risc, així com la separació de funcions de gestió, control i pagament.

En aquest sentit, l’AVAF advoca pel control específic de la gestió dels fons públics enfront de qualsevol mena d’irregularitat amb l’objectiu de protegir la missió de servei públic de l’administració pública i pel desenvolupament d’indicadors de frau i d’alertes, xarxa flags, que actuen com a eina de detecció de riscos en les organitzacions.

Els beneficis dels plans d’integritat per al sector públic instrumental van ser objecte d’una atenció especial, destacant-se la necessitat de detectar les àrees d’activitats i procediments susceptibles d’incórrer en riscos, i impulsar pràctiques de planificació estratègica entre altres.

Es va destacar el contingut de la Guia AVAF orientada a construcció d’un sistema d’integritat pública reforçant la confiança de la ciutadania, que va més enllà de les recomanacions per a una adequada gestió dels fons europeus i s’orienta a millorar els mecanismes d’integritat de la gestió pública.

Finalment, Irene Bravo va exposar alguns dels riscos específics que poden desenvolupar-se en el sector públic instrumental amb caràcter general i en matèria de contractació, així com en la gestió de recursos humans i subvencions.

En un altre ordre de coses, el director d’Anàlisi i Investigació ha centrat la seua intervenció en les bústies de denúncia i de sistemes d’informació, i ho ha fet comparant la Directiva 2019/1937 i l’avantprojecte de llei aprovat pel Consell de ministres del passat 4 de març de 2022 pel qual s’inicia la transposició de la mateixa a l’ordenament jurídic espanyol.

L’avantprojecte estableix la possibilitat de presentar comunicacions anònimes, sent aquest el màxim nivell de protecció que existeix per al denunciant/informador quant a la seua identitat (art. 7.3 APL).

L’existència de bústia de denúncies és imperativa per a totes les entitats del sector públic amb personalitat jurídica pròpia. D’entre les qüestions de l’avantprojecte de llei cal destacar:

  • La preferència en la utilització de la bústia de denúncies intern o extern la marcarà l’alertador, amb la seua decisió a l’hora de comunicar un risc d’irregularitat.
  • L’òrgan d’administració o òrgan de govern de cada entitat i organisme obligat serà el responsable de la implantació del sistema intern d’informació, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores. (art.5 APL).
  • La gestió dels sistemes interns d’informació es podrà dur a terme dins de la pròpia entitat o organisme o acudint a un tercer extern. (art.6 APL) Tots els canals interns d’informació estaran integrats dins del sistema intern d’informació.
  • Els Estats podran preveure que, diversos municipis compartisquen canals de denúncia interna o siguen gestionats per autoritats municipals conjuntes, sempre que aquests canals interns compartits estiguen diferenciats i siguen autònoms dels canals de denúncia externa, requereix un desenvolupament normatiu nacional.
  • L’avantprojecte de Llei regula que els municipis de menys de 10.000 habitants podran compartir els sistemes interns d’informació, les investigacions i les tramitacions, tant entre si com amb qualssevol altres administracions públiques del territori de la seua comunitat autònoma. (art. 14 APL)

La jornada dirigida als màxims responsables, personal directiu i auditors interns dels organismes que componen el sector públic instrumental valencià, va ser inaugurada amb la presència i intervencions del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i van ser coordinades per Isabel Castelló, directora general de Sector Públic i Patrimoni.

La clausura de la sessió va ser a càrrec del director de l’Agència, Joan Llinares, qui va agrair totes les intervencions del matí i la seua importància per a avançar en mesures de prevenció en qüestions de tanta rellevància com la ciberseguretat, la normativa laboral, la lluita contra la corrupció a través de la integritat pública i les bústies de denúncia.