Docufòrum

Activitat de Docufòrum amb l’alumnat del grau de comunicació audiovisual de la Universitat Cardenal Herrera CEU

L’Agència Valenciana Antifrau signa un conveni amb la Fundació Civio per al desenvolupament del projecte SceMaps

València, 9 d’abril 2021.- L’Agència Valenciana Antifrau ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Ciutadana Civio que té com a objectiu treballar de manera conjunta en el desenvolupament del projecte SceMaps.
La Fundació Civio juntament amb el Center for the Study of Democracy de Bulgària, la Universitat de Trento d’Itàlia i el Expert Fòrum de Romania treballen en el projecte SceMaps finançat per la Unió Europea. Aquest projecte té com a objectiu fer costat a les institucions públiques europees en la millora de la seua governança, incloent la lluita contra la corrupció.
SceMaps és una eina d’avaluació de riscos que serveix per a identificar les amenaces de captura de l’Estat en àrees i indústries amb una forta regulació i supervisar les polítiques de lluita contra la corrupció en els estats membres.
Dins d’aquest projecte es troba el de la realització de l’enquesta Monitoring Anticorruption Policy Implementation, coneguda com a enquesta MACPI, i que compta amb el suport de la Direcció General d’Assumptes Interns de la Unió Europea. La Fundació Civio ha convidat a l’Agència Valenciana Antifrau ha participar en aquesta enquesta al costat d’altres 7 organismes.
El conveni recull la realització de l’enquesta MACPI en l’Agència Valenciana Antifrau, una enquesta realitzada de manera en línia i anònima als empleats públics així com als agents externs relacionats amb l’AVAF entre els quals es troben les entitats i associacions que formen part del Consell de Participació.
Gràcies a aquesta enquesta l’Agència podrà avaluar si les possibles vulnerabilitats en l’àmbit de la lluita contra la corrupció s’aborden mitjançant polítiques adequades o per contra, existeixen mancances d’implementació o de regulació, analitzant l’efectivitat de les mesures existents i proposant en el seu cas mesures preventives més efectives.
Per part de la Fundació Civio ha signat el conveni el seu codirector David Cabo, que ha agraït a l’AVAF la seua col·laboració per a “posar en pràctica una metodologia que permetrà comparar les respostes dels seus empleats amb els d’organismes d’Itàlia, Bulgària i Romania per a conéixer millor com previndre la corrupció i evitar males pràctiques, i que servirà per a formular després recomanacions que milloren el funcionament de les institucions europees”.
Per part de l’Agència el seu director, Joan Llinares, ha mostrat l’agraïment a Civio per la invitació a l’AVAF per a participar en el projecte SceMaps i ha declarat que “aquest tipus de col·laboracions entre organitzacions i entitats europees sens dubte permeten buscar solucions i estratègies conjuntes en la lluita contra el frau i la corrupció. És sens dubte una oportunitat per a l’Agència per a aprendre la metodologia i les eines més efectives que ens poden ajudar en l’elaboració del futur mapa de riscos de la corrupció de la Comunitat Valenciana”.

Nota editable en format ODT

Nota editable en format DOC