#DocuforumAVAF per tercer any consecutiu en el Col·legi Maristes d’Algemesí

#FormacióAVAF

Algemesí. – 5 de febrer de 2024.

L’Agència Valenciana Antifrau inicia la seua activitat formativa en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana en 2024 amb l’activitat #DocuforumAVAF en el col·legi La nostra Senyora de la Salut – Maristes d’Algemesí.

Els protagonistes de l’experiència d’aprenentatge han sigut els 35 alumnes i alumas del primer curs de batxillerat, impartida durant la classe de tutoria, gràcies a la col·laboració dels professors Jose Antonio Martorell i Vicent Ferris.

L’Agència participa de la celebració #UnitedAgaintsCorruption #UnidosContraLaCorrupción amb motiu dels 20 anys de la signatura de la Convenció contra la Corrupció de les Nacions Unides de 2023 amb activitats que té com a objectiu participar de l’apoderament de la joventut en matèria d’integritat.

L’activitat formativa #DocuforumAVAF, se celebra en dues sessions. En la primera d’elles es visiona del documental “Corrupció: organisme nociu” de Pandora Box TV a l’aula. Després d’aquest, l’alumnat exposa els seus dubtes i preguntes sobre les qüestions plantejades en el documental.

En una segona sessió, amb el personal de l’AVAF a l’aula, es dinamitza un fòrum de debat entorn dels dubtes dels presents, que en aquesta ocasió va tenir lloc el dilluns 5 de febrer.

Pilar Moreno García, tècnica de formació de l’Agència Valenciana Antifrau va estar present a l’aula on va exposar l’origen, funcions i experiència de l’AVAF en matèria de protecció als informants de corrupció i bústia de denúncies.

Les conseqüències de la corrupció, les penes en relació a aquests delictes, la possibilitat d’eliminació del frau de la societat, així com els mecanismes per a denunciar-los van ser algunes dels dubtes formulats i respostos per la tècnica de l’AVAF.

L’Agència inicia, amb la celebració d’aquest #DocuforumAVAF, les seues activitats de sensibilització i divulgació, en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana en el curs 2023 – 2024.

Si eres docent universitari, de batxillerat o 4t d’ESO de la Comunitat Valenciana i estàs interessat en què l’activitat formativa “Docuforum: Corrupció, organisme nociu” es realitze a la teua aula, no dubtes a posar-te en contacte amb el servei de formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es

La Biblioteca i Centre de Documentació sobre la Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció

L’any passat es van complir 20 anys de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció 2003 que Espanya va ratificar el 2006. La Convenció disposa que els Estats signants garanteixen l’existència d’òrgans que s’encarreguen de prevenir la corrupció. En 2016 Les Corts van acordar establir una estratègia anticorrupció per a la Comunitat Valenciana assumint i implementant la Convenció mitjançant l’aprovació de la Llei 11/2016 de l’Agència per a la Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció.

Marc normatiu, marc institucional i context

L’Agència Valenciana Antifrau —també AVAF—, es crea per a prevenir i eradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per a l’impuls de la integritat i l’ètica pública, i remarca que entre les seues funcions està la contribució que aquesta puga fer en la creació d’una cultura social de rebuig de la corrupció, bé amb programes específics de sensibilització a la ciutadania o bé en coordinació amb les administracions o altres organitzacions públiques o privades. (Llei 11/2016, DOGV núm. 7928, BOE núm. 306)

En el reglament que desenvolupa la llei 11/2016 s’estableix que l’Agència disposarà d’un fons documental especialitzat en la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, i en el foment de la integritat i bones pràctiques en l’Administració, amb l’objectiu de construir un centre de documentació de referència, que forme part de la xarxa de biblioteques especialitzades i centres de documentació de la Comunitat Valenciana,  i que es trobi al servei de la ciutadania. (Reglament AVAF, Article 29, DOGV núm. 8582)

Més enllà dels marcs normatius i institucionals propis, resulta rellevant recordar que la Declaració Universal de Drets Humans contempla el dret a la informació i el dret a la llibertat d’ expressió com a drets fonamentals. (Declaració Universal de Drets Humans, 1948. Article 19)

La IFLA per la seua banda defensa que les biblioteques i els serveis d’informació resulten vitals per a una Societat de la Informació oberta i democràtica, i són essencials per a una ciutadania ben informada i un govern transparent. (IFLA, Manifest d’Alexandria, 2005)

La Llei 4/2011 de biblioteques de la Comunitat Valenciana concep la lectura com una eina bàsica per al desenvolupament de la personalitat i també com a instrument per a la socialització, és a dir, com a element essencial per a la capacitació i la convivència democràtica, per a desenvolupar-se en la societat de la informació. Llegir és triar perspectives des de les quals situar la nostra mirada convidant a reflexionar, a pensar i a crear. (Llei 4/2011 de biblioteques de la Comunitat Valenciana, DOGV núm. 6488, BOE núm. 91)

Des de 2020 el Servei de documentació de l’AVAF està treballant intensament en la posada en marxa, del sistema d’informació i documentació de l’Agència i el seu arxiu, amb vocació de facilitar l’accés a la informació generada en l’acompliment de les seues funcions i fomentar la transparència en les institucions públiques, i, en paral·lel,  està treballant també en la posada en marxa de la Biblioteca i Centre de Documentació sobre la Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció.

La missió i les línies de desenvolupament de la col·lecció

La missió del Servei de documentació és facilitar l’accés a recursos d’informació i documentació en l’àmbit de la lluita contra el frau i la corrupció, per a contribuir en les tasques d’investigació, prevenció, formació i divulgació de l’Agència Valenciana Antifrau, i col·laborar en els processos de creació i difusió de coneixement que són propis a les seues funcions,  tot això per impulsar una societat més ben informada i participativa en què una cultura de rebuig a la corrupció enforteixi els valors democràtics. En conseqüència, la col·lecció de la biblioteca es desenvolupa entorn de les matèries següents:

  • Ètica i integritat pública
  • Transparència, accés a la informació pública, participació ciutadana i bon govern
  • Prevenció del frau i la corrupció
  • Sensibilització social davant el frau i la corrupció
  • Anàlisi, investigació i estudi de casos de corrupció
  • Canals de denúncia
  • Whistleblowing i protecció de denunciants de corrupció
  • Ètica, filosofia del dret, filosofia social i política, i deontologia professional
  • I d’ altres més transversals relacionades amb el dret, l’ administració, i el context geogràfic, social, normatiu i institucional de l’ Agència.

La col·lecció que està reunint l’AVAF és una col·lecció única, no existeixen a tot el territori espanyol recursos d’informació especialitzats en la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció. Tot i que és possible localitzar molts dels documents que conté la col·lecció de l’AVAF dispersos en altres biblioteques de l’administració i en biblioteques universitàries, estem davant el projecte de reunió d’una col·lecció única, amb vocació així mateix d’obertura a la ciutadania.

L’ OPAC i serveis

El Servei de documentació va licitar recentment, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic <https://contrataciondelestado.es/>, el Sistema Integrat de Gestió Bibliotecària, SIGB, la qual cosa ens ha permès posar a disposició la consulta sobre el fons a través d’un OPAC.

L’OPAC és accessible des de la pàgina principal de l’Agència https://www.antifraucv.es/, i també directament en https://biblioteca.antifraucv.es/.

La consulta a l’OPAC està disponible des de qualsevol ordinador connectat a internet 24/7, es troba permanentment actualitzat, permet la concurrència simultània d’usuaris i permet realitzar recerques bibliogràfiques a la col·lecció documental de l’AVAF. Actualment els fons de l’AVAF són només accessibles al personal de l’Agència pel respecte a causa de la confidencialitat en les seues actuacions (Llei 11/2016, Article 8. i Reglament AVAF, Article 9)

A més, amb caràcter intern i de servei a la plantilla de l’AVAF s’han normalitzat els serveis que presten les biblioteques especialitzades i centres de documentació a la comunitat d’usuaris a la qual serveixen. S’ha normalitzat l’adquisició i subscripció de recursos d’informació bàsics com són llibres i altres materials bibliogràfics, anuaris i bases de dades jurídiques i multidisciplinàries. Després del seu procés tècnic passen immediatament a ser posats a disposició dels usuaris, amb formació, si es considera necessari. També es presta servei de referència, recerques temàtiques i localització i obtenció de documents. I, finalment, es duu a terme difusió selectiva d’informació mitjançant alertes bibliogràfiques sectorials i generals, butlletí de novetats bibliogràfiques de la col·lecció de l’AVAF i difusió de les publicacions de l’Agència.

La Biblioteca i Centre de documentació de l’Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana també ha començat ja el seu procés d’integració en el sistema bibliotecari: està recollida en el Directori de biblioteques espanyoles i en el Mapa de Biblioteques Especialitzades tots dos recursos promoguts pel Consell de Cooperació Bibliotecària,  i compta amb pàgina institucional al Portal Bibliogràfic Dialnet.

La Biblioteca i Centre de documentació de l’Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Els centres de documentació i les biblioteques s’ han vist directament afectats per la transformació cultural i social vinculada a les societats del coneixement. La tendència és que els centres de documentació i biblioteques siguin identificats com el centre més social dins d’ una institució matriu, proporcionant també els llocs de reunió i formació, la qual cosa requereix compaginar la necessària flexibilitat en el disseny d’ espais amb la dotació d’ una identitat diferenciada.

Hi ha el compromís explicitat a l’ article 29 del reglament de l’ Agència, de construir un centre de documentació de referència especialitzat en la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, que es trobi al servei de la ciutadania.

Creiem fermament que les col·leccions i serveis de la biblioteca de l’Agència Valenciana Antifrau tenen el potencial de generar un impacte positiu en un col·lectiu d’usuaris especialitzats que excedeix la plantilla de l’AVAF, encara que per a això siga necessari adaptar recursos i espais. Aquesta obertura dels fons documentals de l’AVAF a un públic especialitzat és una de les seues línies de treball més importants en el seu deure de construir un centre de documentació de referència, que forme part de la xarxa de biblioteques especialitzades i centres de documentació de la Comunitat Valenciana, que contribuïsca a la creació d’una cultura social de rebuig de la corrupció amb programes específics de sensibilització a la ciutadania. Tot amb la finalitat última de prevenir i eradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per a impulsar la integritat i l’ètica pública.

La biblioteca i centre de documentació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana naix per a contribuir a la creació d’una cultura social de rebuig de la corrupció. Possibilita que la ciutadania exerceixi drets fonamentals com el d’ accés a la informació, l’ educació i la cultura. La participació ciutadana és imprescindible perquè una ciutadania lliure i informada exerceixi la seua funció de control a les institucions, i permeta prevenir i eradicar el frau i la corrupció en el conjunt de la societat.

Article publicat a la revista Simile.

María Teresa López Ferrer, cap del Servei de Documentació i Informes i Francisco Javier Saá Úbeda, cap de Negociat suport Documentació

Subscriu-te al nostre blog i Newsletter

* camps obligatoris

L’AVAF participa en Calp en la I jornada “Ètica i integritat en la contractació pública”

#InvestigacióAVAF

Calp.- 2 de febrer de 2024

L’Ajuntament de Calp va organitzar el passat 2 de febrer una jornada formativa sota el títol Ètica i integritat en la contractació pública a la qual va ser convidada a participar l’Agència Valenciana Antifrau.

Gustavo Segura Huerta, director de la Direcció d’Anàlisi i Investigació de l’AVAF, va ser el representant de l’Agència i va participar amb la ponència “La gestió del sistema d’Informació Intern en l’Administració Local”.

El director d’Anàlisi i Investigació va compartir l’experiència acumulada des de 2017 en la gestió de la bústia de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau, que va ser seguida amb gran interès i participació.

En la jornada, celebrada a l’auditori de la Casa de Cultura, van participar també com a ponents el jurista i consultor en matèria de contractació, Javier Vázquez Matilla, el departament de contractació de l’Ajuntament de Calp; Rocío Fernández Serrano, subdirectora adjunta de la Prefectura de la Unitat de rendició telemàtica de comptes en el Tribunal de Comptes; així com Elena García Martínez, interventora de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, i Juan José Orquín Serrano, sotssecretari general del Ple de l’Ajuntament de Madrid.

La formació, en modalitat presencial, va estar dirigida a personal funcionari relacionat i interessat en la contractació pública així com a responsables polítics municipals, i en ella van participar més de 200 persones procedents de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i també d’Andalusia, La Rioja, Múrcia o Catalunya.