Més de 130 persones participen en la formació sobre el sistema d’ètica institucional de la Comunitat Valenciana de l’AVAF

#FormacióAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) contínua en el seu interès per col·laborar en la formació en integritat del personal empleat públic de la Comunitat Valenciana.

Les entitats locals i institucions públiques signants de protocols de col·laboració funcional ha sigut les destinatàries de la jornada online “L’AVAF i el sistema d’ètica institucional de la Comunitat Valenciana” organitzada des del Servei de Formació de l’AVAF.

El dimarts 20 de juny de 2023, al llarg de dues hores, els 134 participants van tenir l’oportunitat d’aproximar-se al sistema institucional d’integritat a la Comunitat Valenciana i la figura de l’Agència, de la mà d’Anselm Bodoque Arribas, cap del Servei de Formació de l’AVAF.

La importància de la prevenció i la formació com a eines contra la corrupció va centrar la intervenció de Pilar Moreno García, tècnica de formació de l’AVAF.

La bústia de denúncies de l’AVAF com a bústia externa per a les entitats del sector públic va ser presentat per Marita Oliver Carbonell, tècnica de formació de l’AVAF.

El perfil professional del responsable del sistema intern d’informació de les entitats públiques, així com la gestió del mateix van ser algunes dels dubtes i preguntes plantejades pels assistents a la #FormacióAVAF.

Personal empleat públic dels ajuntaments de Gata de Gorgos, Alfàs del Pi, Riba – roja del Túria, Dénia, Càrcer, El Puig, Alcudia, Puçol, Eslida, Tavernes de la Valldigna, Rafelguaraf, València, així com des d’Infraestructures I Serveis De Telecomunicacions I Certificació S.A.O. (ISTEC), Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències (SGISE), i Valenciana D’aprofitament Energètic De Residus, SA (VAERSA) entre altres, van participar en l’activitat formativa.

Si desitges comptar en la teua administració pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es.

La Fiscalia General de l’Estat i l’Agència Valenciana Antifrau reforcen la lluita contra la corrupció

Madrid, 19 de juny de 2023.- El Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, i els directors de les agències i oficines de diferents comunitats autònomes, entre ells el de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració que té com a objectiu reforçar la lluita contra la corrupció. La resta de signants són els responsables de les agències antifrau de les Illes Balears, Cristóbal Milà; Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; i Andalusia, Ricardo Puyol.

El conveni, que té una vigència inicial de quatre anys, forma part d’un pla estratègic de lluita integral contra la corrupció i el frau impulsat per la Fiscalia General de l’Estat. El seu objectiu és establir línies de col·laboració entre les institucions signants en aquells àmbits en què conflueixen les competències normativament atribuïdes al Ministeri Fiscal i a les Oficines o Agències Antifrau.

D’aquesta manera, quan alguna de les Oficines o Agències signants tinguin coneixement que els fets que estan examinant o hagin pogut examinar puguin tenir relació amb els fets que estigui investigant el Ministeri Fiscal, interrompran les seves actuacions i posaran a la seva disposició Fiscal la informació de què disposin, a més de proporcionar l’ auxili necessari.

D’altra banda, i sens perjudici de les funcions atribuïdes al Tribunal de Comptes i als òrgans amb competència administratiu-sancionadora, quan arran de les seves investigacions el Ministeri Fiscal obtingui indicis de la comissió de fets que poguessin resultar constitutius d’ infracció administrativa, en donarà trasllat a les Agències Antifrau i posarà a la seva disposició la documentació necessària per a la seva actuació. Queden exclosos els supòsits en què sigui necessària la tramitació secreta de les actuacions per no perjudicar la investigació.

Així mateix, si en ocasió de la seva intervenció en un procediment judicial en el qual sigui part, el Ministeri Fiscal arriba a la conclusió que els fets incorren en irregularitats administratives, a més de posicionar-se processalment instant el que resulti procedent sol·licitarà a l’òrgan judicial que remeti testimoni dels antecedents suficients als organismes antifrau, que al seu torn informaran del resultat de les seves actuacions a la Fiscalia. Tot això amb l’ excepció dels supòsits en què sigui necessària la tramitació secreta de les actuacions.

Els organismes contra el frau donaran suport al Ministeri Fiscal mitjançant dictàmens, informes o altres actuacions tècniques que siguin necessàries. A més, la Fiscalia General de l’Estat i els organismes antifrau organitzaran activitats formatives dirigides al personal de les institucions signants i col·laboraran en la protecció de denunciants, testimonis i pèrits d’acord amb el marc legal vigent.

19 juristes alemanys en formació visiten l’Agència Valenciana Antifrau per a conéixer el seu funcionament

València, 12 de juny de 2023.- Un total de 19 juristes alemanys en formació procedents de Colònia han visitat l’Agència Valenciana Antifrau per a conéixer de primera mà aspectes del funcionament de l’Agència com a desenvolupament de les investigacions, la bústies de denúncies o la protecció de les persones denunciants de corrupció.

Al llarg de tot el matí personal de l’ Agència de les àrees d’ anàlisi i investigació, jurídic, prevenció, informàtica i formació els han explicat en què consisteix el treball que es realitza en el dia a dia en cadascun dels departaments.

El grup està compost per 19 juristes que han aprovat l’examen d’ingrés i aquesta visita s’emmarca en el programa de formació. Els alumnes han participat activament fent preguntes sobre diferents aspectes del treball que desenvolupa l’ Agència.

Una vegada finalitzada la visita a l’Agència el grup ha realitzat una visita guiada a les Corts Valencianes seu del Parlament Valencià.