L’Agència Valenciana Antifrau i la SGISE signen un protocol per a posar en marxa les bústies de denúncia i el Pla d’Integritat

València, 5 d’abril de 2023.- El president de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SIGSE), José María Ángel Batalla, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre totes dues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d’Integritat en el qual està treballant el Servei d’Emergències.

Dins de les línies generals del Pla d’Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia, tant interns com externs, donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la nova Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Amb aquesta Llei publicada al BOE el passat 21 de febrer, es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva Europea 1937/2019, de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

El SIGSE habilitarà com a canal extern de denúncies la bústies de denúncies de l’Agència la qual estarà visible a la seua pàgina web. Aquesta bústia garanteix la confidencialitat de les persones denunciants a més de permetre la possibilitat de poder realitzar les denúncies de forma anònima.

La col·laboració entre ambdues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu on el personal del servei d’emergències rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i la integritat pública, així com de la prevenció i la detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

El Pla d’ Integritat del SGISE contindrà entre d’altres una declaració institucional d’integritat; la incorporació de la integritat institucional en la planificació estratègica; l’habilitació d’un canal específic de denúncies intern i la connexió amb el canal de denúncies extern de l’Agència; la regulació i gestió dels conflictes d’interès; la formació de personal en matèria d’integritat o el foment i divulgació de la cultura de l’ètica i integritat pública.

El president de SIGSE José María Ángel, ha destacat que “a través d’aquest acord marc l’empresa pública intensificarà les accions per aplicar les pràctiques de transparència i bon govern a l’entitat que gestiona el servei de bombers i bomberes forestals”.

José María Ángel ha mostrat la seua satisfacció després de subscriure aquest conveni. “Caminarem junts per tal d’aconseguir un doble objectiu. El primer d’ells és aportar una major transparència a la gestió, perquè aquest és un principi bàsic i irrenunciable en qualsevol activitat relativa a les entitats i organismes públics”. En segon lloc, ha continuat, “aquest conveni també garanteix el major accés a la informació de la ciutadania a aquestes entitats i, com a conseqüència, apropem la nostra gestió a la societat”.

Per la seua banda el director de l’Agència, Joan Llinares, ha destacat “la importància que té la signatura d’un protocol de col·laboració entre l’Agència i SIGSE, l’entitat encarregada de l’extinció dels incendis forestals que ha de permetre donar compliment a la nova Llei de protecció de les persones denunciants de corrupció i a la consolidació de majors nivells d’ètica i integritat pública”

L’Ajuntament de Dénia i l’Agència Valenciana Antifrau col·laboren en matèria de formació en integritat

#FormacióAVAF 

La col·laboració entre l’Ajuntament de Dénia i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF) es va iniciar al desembre de 2022 amb la signatura d’un protocol que va marcar el punt de partida del sorgiment de projectes conjunts. 

Les activitats formatives per al foment de l’ètica i la integritat pública, així com la prevenció i detecció de riscos de frau i corrupció formen part del protocol acordat i han donat lloc a la jornada “Integritat, ètica pública i prevenció del frau en l’administració local” celebrada el dimarts 4 d’abril a Dénia.

La jornada va ser presentada pel regidor Francesc Josep Roselló Sirero i va ser impartida per personal tècnic de l’AVAF desplaçat a la localitat.

L’Agència Valenciana Antifrau, al llarg de les quatre hores de formació va tenir l’oportunitat de compartir amb prop de 70 persones emprades públiques i càrrecs electes de la corporació municipal el marc normatiu i institucional valencià en matèria de lluita contra la corrupció, així com les novetats i obligacions que comporta la nova normativa estatal en matèria de protecció dels informants d’infraccions normatives, la Llei 2/2023.

Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau, va exposar les polítiques públiques de prevenció del frau i la corrupció, així com la raó de ser i funcions de l’AVAF. La cultura de la integritat pública que impulsa l’AVAF i la prevenció dels riscos en la presa de decisions en l’administració local va ser la temàtica abordada per Pilar Moreno, tècnica del Servei de Formació de l’Agència. Al seu torn, Marita Oliver, tècnica de formació de l’AVAF, va centrar la seua intervenció en els aspectes bàsics del cicle de lluita contra la corrupció.

La participació dels assistents va venir de la mà del taller de “Conflicte d’interès i integritat pública” dirigit pel personal de l’Agència, així com de l’ús d’eines de ludificació que van permetre advertir que el risc que més s’ha d’atendre en la presa de decisions és la falta de planificació.

La contractació pública, la falta de planificació en la gestió de les administracions, així com la necessitat d’actualitzar el pla de mesures antifrau per les novetats que contempla la Llei 2/2023 va centrar el debat públic que es va donar en l’última part de la jornada formativa.

L’Ajuntament de Dénia va aprovar al febrer de 2022 el seu Pla de mesures antifrau i amb aquesta activitat s’atorga importància a la formació en matèria d’integritat pública i prevenció de la corrupció en les administracions públiques.

Si desitges comptar en la teua administració pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es

L’Agència Valenciana Antifrau i l’Agència Valenciana de Protecció del Territori signen un protocol per a posar en marxa les bústies de denúncia i el Pla d’Integritat

València, 4 d’abril de 2023.- El director de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT), Manuel Civera Salvador, i el director de l’Agència, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre totes dues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d’Integritat en el qual està treballant l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

Dins de les línies generals del Pla d’Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia, tant interns com externs, donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la nova Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Amb aquesta Llei publicada al BOE el passat 21 de febrer, es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva Europea 1937/2019, de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori habilitarà com a canal extern de denúncies la bústies de denúncies de l’Agència Valenciana Antifrau el qual estarà visible en la seua pàgina web. Aquesta bústa garanteix la confidencialitat de les persones denunciants a més de permetre la possibilitat de poder realitzar les denúncies de forma anònima.

La col·laboració entre ambdues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu on el personal de l’AVPT rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i la integritat pública, així com de la prevenció i la detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

El Pla d’ Integritat de l’ AVPT contindrà entre d’ altres una declaració institucional d’ integritat; la incorporació de la integritat institucional en la planificació estratègica; l’habilitació d’un canal específic de denúncies intern i la connexió amb el canal de denúncies extern de l’Agència; la regulació i gestió dels conflictes d’interès; la formació de personal en matèria d’ integritat o el foment i divulgació de la cultura de l’ ètica i integritat pública.